Anda di halaman 1dari 1

Buku Tunai

Tarikh Butir Folio Diskaun Tunai Bank Tarikh Butir Folio Diskaun Tunai Bank
2013 2013
Ogos 1 Modal JA01 1500.00 89000.00 Ogos 1 Tunai K 9000.00
1 Bank K 9000.00 5 Belian 8100.00
9 Jualan LA06 5400.00 5 Angkutan masuk 150.00
10 Jualan LA06 4500.00 6 Insurans atas
belian
150.00
11 Jualan LA06 3600.00 6 Upah atas belian 100.00
16 Flora Fauna
Beauty Enterprise
LJ02 17955 15 Upah 300.00
17 Kedai Nurulhuda LJ01 9000.00 15 Keislaman Hijau 2970.00
20 Komisyen LA09 600.00 18 Sewa 500.00
19 Belanja Am 120.00
20 Kadar Bayaran 200.00
29 Ansuran pinjaman 500.00
30 Upah 300.00
31 Baki h/b 1180.00 90255.00
11100.00 129455.00 11100.00 129455.00
Sept 1 Baki b/b 1180.00 90255.00