Anda di halaman 1dari 1

IKATAN REMAJA MASJID RAYA BITRUL TAJRIYAN

( I R M I T R I )
KECAMATAN PANGKALAN SUSU
Sekretariat Jalan Masji Ra!a Bitr"l Tajri!an Pan#kalan S"s"
$tt%&''((()ir*itri%s"s")(+r%ress),+*
Pangkalan Susu, Agustus 2011
Yang Terhormat,
...........................................
Di
Tempat
Perihal : Unan#an B"ka P"asa Bersa*a
Assala*"alaik"* -ara$*at"lla$i -a.arakat"$
Den#an $+r*at/
Dalam rangka Buka Puasa Bersama Ramahan 1!"2 # $ 2011 %, engan ini kami ari &R%&TR& Pangkalan Susu
mengunang Rema'a %as'i $ Surau (e)amatan Pangkalan Susu, harap apat hair alam a)ara Buka Puasa Bersama *ang
&ns*a Allah ilaksanakan paa :
#ari $ tgl : Jumat / 26 Agustus 2011
Pukul : 1+."0 ,i-
Tempat : %as'i Ra*a Bitrul Ta'ri*an Pangkalan Susu
A)ara : Buka Puasa Bersama
Demikianlah .nangan ini isampaikan mohon apat menghairin*a.
-assala*"alaik"* -ara$*at"lla$i -a.arakat"$
&katan Rema'a %as'i Ra*a Bitrul Ta'ri*an
/&R%&TR&0 (e)amatan Pangkalan Susu
(etua, Sekretaris,
M.Imam Maulana Putri Pramatia Syari
IKATAN REMAJA MASJID RAYA BITRUL TAJRIYAN
( I R M I T R I )
KECAMATAN PANGKALAN SUSU
Sekretariat Jalan Masji Ra!a Bitr"l Tajri!an Pan#kalan S"s"
0+*e%a#e & $tt%&''((()ir*itri%s"s")(+r%ress),+*
Pangkalan Susu, Agustus 2011
Yang Terhormat,
...........................................
Di
Tempat
Perihal : Unan#an B"ka P"asa Bersa*a
Assala*"alaik"* -ara$*at"lla$i -a.arakat"$
Den#an $+r*at/
Dalam rangka Buka Puasa Bersama Ramahan 1!"2 # $ 2011 %, engan ini kami ari &R%&TR& Pangkalan Susu
mengunang Rema'a %as'i $ Surau (e)amatan Pangkalan Susu, harap apat hair alam a)ara Buka Puasa Bersama *ang
&ns*a Allah ilaksanakan paa :
#ari $ tgl : Jumat / 26 Agustus 2011
Pukul : 1+."0 ,i-
Tempat : %as'i Ra*a Bitrul Ta'ri*an Pangkalan Susu
A)ara : Buka Puasa Bersama
Demikianlah .nangan ini isampaikan mohon apat menghairin*a.
-assala*"alaik"* -ara$*at"lla$i -a.arakat"$
&katan Rema'a %as'i Ra*a Bitrul Ta'ri*an
/&R%&TR&0 (e)amatan Pangkalan Susu
(etua, Sekretaris,
M.Imam Maulana Putri Pramatia Syari