Anda di halaman 1dari 1

SELAMAT DATANG KE

PEMULIHAN SG
BRIT
Ketuk dan beri salam sebelum
masuk
Seran! murid "an! ber#a"a
men!$rmati ibu ba%a dan !uru&
!urun"a