Anda di halaman 1dari 22

10 % MARKAH KOKURIKULUM KEMASUKAN

KE SEKOLAH BERASRAMA PENUH / MRSMBAHAGIAN SKOKURIKULUM DAN KESENIAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
(SEKOLAH RENDAH)
GARIS PANDUAN SEMASA MELAKSANAKAN
PENILAIAN KOKURIKULUM SEKOLAH RENDAH
i. Dasar Pelaksanaan Kokurikulum di sekolah yang jelas selari
dengan dasar KPM;
ii. Perancangan strategik pengurusan kokurikulum;
iii. Buku panduan penilaian kokurikulum;
iv. Rancangan mingguan dan tahunan kokurikulum;
v. Buku panduan pelaksanaan aktiviti yang dikeluarkan oleh
KPM atau agensi luar;

vi. Buku laporan Aktiviti Mingguan dan Tahunan;

vii. Instrumen pemantauan kokurikulum dan

viii. Mendokumentasi Rekod Penilaian Kokurikulum.


ASAS PENGIRAAN MARKAH
Murid wajib terlibat dalam semua
bidang kokurikulum (3)

a. pasukan badan beruniform
b. kelab/persatuan
c. sukan/permainan

PERTIMBANGAN PENGIRAAN
Pengiraan berasaskan kepada prestasi
dalam 2 dari 3 bidang yang disertai.

Ini bergantung kepda pencapaian murid
terlibat

Penilaian adalah berterusan bermula dari
Tahun 4 hingga Tahun 6.
Di mana murid Tahun 3 4, diperuntukan
masa 60 minit seminggu dan Tahun 5 6
120 minit seminggu. (Akta Pelajaran 1961)
Murid Tahun 3 hanya setakat
pengenalan sahaja.

i. Memperkenalkan badan beruniform yang ada di sekolah.

ii. Boleh dilibatkan dalam aktiviti pertandingan kokurikulum
sekiranya murid berkenaan berkebolehan.

KONSEP PENILAIAN DAN
LAPORAN
Berterusan dalam tempuh
persekolahan (Thn. 4 Thn. 6)

persembahan markah dalam bentuk
a. GPA
b. CGPA
PEMARKAHAN
Unsur yang diberi penilaian

Asas

a. kehadiran - 50 %
b. jawatan yang disandang - 10 %
c. penglibatan - 20 %
c. pencapaian - 20 %

KAEDAH PENGIRAAN
Kehadiran

Berasaskan kepada pertemuan minima
setahun
Pasukan Badan Beruniform - 12 x
Kelab/Persatuan - 12 x
Sukan/Permainan - 12 x
Jika:
a = jumlah hari kehadiran murid
b = jumlah pertemuan setahun
c = bilangan hari tidak hadir
(dengan alasan yang diterima)

maka Y = (a + c/ b) x 50


Contoh 1
kehadiran kegiatan Pasukan Badan
Beruniform
a = 10 (kehadiran murid)
b = 12 (pertemuan setahun)
c = 2 (tidak hadir yang dibenarkan)

maka Y = (10 + 2/12) x 50
= 50

Contoh 2
Kehadiran persatuan/kelab
a = 10 (kehadiran murid)
b = 12 (pertemuan setahun)
c = 2 (tidak hadir yang dibenarkan)

maka Y = (10+2/12) x 50
= 50

JAWATAN YANG DISANDANG
Jawatan yang tertinggi / ahli biasa
mengikut jenis jawatan dalam
- Pasukan Badan Beruniform
- Kelab & Persatuan
- Sukan/permainan

Sila rujuk jadual 2 & 3
PENGLIBATAN
Sekolah
Zon/Daerah/Bahagian
Negeri
Kebangsaan
Antarabangsa

Rujuk jadual 4
PENCAPAIAN
JOHAN
NAIB JOHAN
KETIGA

Rujuk Jadual 5
Bonus
Bonus
a. aktiviti perkhidmatan atau
b. pencapaian / anugerah agensi
Rujuk Jadual 7
Anugerah Khas
Kecemerlangan bidang kokurikulum
Khidmat Kemasyarakatan
Rujuk Jadual 8
Contoh Pengiraan
[KEGIATAN KOKURIKULUM YANG DINILAI]
Pasukan Badan Beruniform
Aspek Penilaian Prestasi Markah
a
Kehadiran Penuh(12/12) 50
b
Jawatan disandang Ahli Aktif

3
c
Penglibatan Menghadiri
Jambori Pengakap
Negeri
14
d
Pencapaian Ketiga Kawad Kaki
Peringkat Negeri
12
JUMLAH 79
Contoh Pengiraan
Kegiatan Kelab/Persatuan
Aspek Penilaian Prestasi Markah
a
Kehadiran 10/12 42
b
Jawatan disandang AJK Persatuan Sejarah 5
c
Penglibatan Menyertai Seminar
Penulisan Sajak
Peringkat Negeri
14
d
Pencapaian Naib JohanPertandingan
Bahas Ala Parlimen
Antara Kelas
7
JUMLAH 68
Contoh Pengiraan
Sukan /Permainan
Aspek Penilaian Prestasi Markah
a
Kehadiran Penuh (12/12)
50
b
Jawatan disandang AJK Bola Sepak B18 5
c
Penglibatan Mewakili Negeri dalam
Pertandingan Balapan
MSSM
14
d
Pencapaian Naib Johan Timang Bola
Piala Nike Peringkat
Kebangsaan
16
JUMLAH 85
Kaedah Pengiraan Gred
Keseluruhan
Jumlah Markah
Pasukan Badan Beruniform = 79
Persatuan/Kelab = 68
Sukan/ Permainan = 85
Markah purata ialah = (79+85) / 2 =82
Markah bonus = 10 (Ketua Murid)
Markah keseluruhan = 82 + 10
= 92
Gred Keseluruhan = A
Dalam bentuk prestasi tahun semasa (GPA) dan
himpunan prestasi sepanjang tempoh persekolahan
(CGPA).

Tahun Markah
Kokurikulum
GPA


CGPA
IV 92 92
92
92
V 87 92
(87 + 92)
2
89.50
VI 89 89.50
(89 + 89.50
2
89.25
Contoh pengiraan CGPA
Thn. IV = 92 =92.00
Thn. II = (87 + 92)/2 =89.50
Thn. IV = (89 +89.50)/2 =89.25

Untuk mendapatkan markah 10%, markah akhir hendaklah dibahagikan
dengan 100 dan darab dengan x 10

Contohnya Tingkatan V = 89.25 x 10
100

= 8.93