Anda di halaman 1dari 4

B4D2E2

MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL


BAND 4 : Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab
DISKRIPTOR 2 : Pemakanan yang sihat dan selamat.
EVIDEN 2 : Menceritakan tabiat pengambilan makanan dan
minuman dalam kalangan ahli keluarga.
AKTIVITI : Lisan1. Murid diminta menceritakan makanan dan minuman yang biasa diambil
oleh ahli keluarga mereka ( berdasarkan gambar yang ditunjukkan ) pada
waktu :
Sarapan pagi
Makan tengah hari
Makan malam2. Murid diminta menyatakan sama ada makanan dan minuman yang
diambil oleh ahli keluarga mereka berkhasiat atau sebaliknyaB4D3E1
MODUL 2 : Pengurusan Mental,Emosi dan Sosial
BAND 4 : Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab
DISKRIPTOR 3 : Pengurusan emosi untuk meningkatkan kesihatan mental.
EVIDEN 1 : Menunjuk cara yang sihat ketika meluahkan perasaan kepada
orang yang boleh dipercayai
AKTIVITI :Lisan

Arahan : Jawab soalan berikut secara lisan
1. Bagaimanakah cara menunjukkan rasa sayang kepada adik kamu?
?


2. Apabila anda sedih,apakah yang anda akan lakukan?


3. Apakah yang anda lakukan, sekiranya anda gagal dalam sesuatu ujian?


4. Bagaimanakan kamu meluahkan perasaan gembira kepada rakan apabila kamu
berjaya dalam peperiksaan?


B4D4E1
MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL
BAND 4 : Tahu , Faham dan Boleh Buat Dengan Beradab
Deskriptor 4: Kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan .
Eviden 1: Mematuhi ajaran agama .
Aktiviti: Bertulis.
Arahan : Isi tempat kosong perkara yang diajar dalam agama.
Hidup aman damai

Menghormati
orang tua

Rajin

Menolong orang

B4D4E2
MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL
BAND 4 : Tahu , Faham dan Boleh Buat Dengan Beradab .
Deskriptor 4: Kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan.
Eviden 2: Menunjukkan rasa kasih sayang tanpa membezakan individu atau kumpulan
seperti tidak membuli dan menyakiti orang lain.
Aktiviti : Lisan / bertulis
Arahan : Jawab soalan guru

Soalan
1. Murid diminta menyatakan tindakan mereka semasa
ahari jadi ibu bapa
( b ) hari guru.
:
(a)
(b)

2. Tuliskan perbuatan yang menunjukkan kasih saying terhadap :


aKawan _______________________________________________
( b ) Ibu _______________________________________________
cBapa _______________________________________________
( d ) Diri _______________________________________________
( e ) Abang ______________________________________________
( f ) Adik _______________________________________________