Anda di halaman 1dari 1

Prosedur Ujian Amali TKRSM Tahun 6 = Ujian Amali

lkatan

Pertotongan

Cemas

Kawat kaki

Jahitan

BaSeD

1. Simpul Bunga Keti

2

Simpul Belit

3.

Simpul Pengail

4.

lkatan Balak

5

Rope Ladde(Manuk)

1. Tapak Tangan

2. Anduh Siku

3. Balutan Lutut

4. Balutan Tumit

5. Balutan Kepala

'1 Paras

2 Ke Kanan Lurus

3 Buka dan tutup barisan

4.

Berpusrng

5

Berjalan dan Berhenti Bernombor

'1. Jahitan Kia 6 cm

2.

Jelujur halus 6 cm

3.

Sembat biasa 6 cm

4. lngsang Pari 6

cm

5.Palang Cangkuk

lilit kemas ,5 cangkuk)

kali lilit di setiap

-(Guna

jahilan

Benang HITAM

(6 bilah jarum yang telah dimasukan -

benane)

1.

'/

/

{

/

1.

,/

'/

Asas Pergerakan Tumbuk bertapak (10M) Tetak (10M) Tendang hadapan (10M) Sepak layang (10M)

Elak guna

Elak guna nombor 2

(15M)

Elak guna nombor 5

(1sM)

1 Gerak 1 {30M)

Bunga keti. - 2 utas tali

Simpul Belit -1 utas tali & 1 batang kayu.

Simpul Pengail-2 utas tali.

Simpul Angka 8-1 utas tali.

Rope Ladder ( Simpul Manuk)

2 utas tali , 3 batang kayu

1. Setiap murid sediakan 5 helai Kain

i

Anduh.

2. Di uji secara berpasangan

model akan duduk dratas kerusi)

(Cadangan

Jarum 6 btlah ( siap masukan benang ) ,

Jarum peniti. Gunting Palang cangkuk,

Benang , kain berukuran 14 cm

i

12cm

.lelulur halus

6cm

-lahrtan kia

6cm

Palang Cangkuk

( Jahrtan irlrt kemas )

Ingsang Pan

6cm

Sembat

6cm

lndividu Masa 10 Minit Pamerkan untuk penilaian. Krileria:Kemas,tepat & Cepal

Pemarkahan untuk kategori cepat:

1.

2.

3.

4.

5.

6

Siap

masa

ke

'1 1

masa ke 12 - 3 markah. [,{asa ke 13 - 2 markah. masa ke 14 - 1 markah.

masa ke 15 - 0 markah.

dalam masa 10 min - 5m

- 4 markah

Berpasangan Masa 10 Minil untuk balutan Knteria: Kemas,tepat & cepal

l.Kriteria markah

1.

2

3

4.

5

6.

cepat:

Siap dalam masa 10 min - 5 m

masa ke 11 - 4 markah masa ke 12 - 3 markah.

Masa ke 13 - 2 markah. masa ke 14 - 1 markah.

masa ke 15 - 0 markah

Kriteria Markah Tepat :

1.

lkatan buka sila ( 3 markah)

2. Buka cara betul ( 2markah)

//T-

Seksyen Masa 10 minit

Ketua atau wakil dari seksyen lain sebagai

komander

Kriteria: Kemas

Tepat

Keriasama

lndiv id u

Masa 15 minit Krileria Kemas,tepat & cepat. 1 K{iteria markah cepal:

Siap dalam masa 1Smin- 5 m

1

.

3.

4

masa ke 16 - 4 markah

masa ke 17 - 3 markah.

5 lrlasa ke 18 - 2 markah 6 masa ke 19 - 1 markah 7 masa ke 20 - 0 markah

2 llula kan jahilan dengan jahitan kia. hujung

benang tidak perlu dimatikan.

Suara 2M, Ketepatan 4M, Kemas 4M

Suara 2M, Ketepatan 4M, Kemas 4lv1

Suara 6M. Ketepatan 12M Kemas 121\4