Anda di halaman 1dari 19

Kaedah Struktural

Cerita Rakyat Orang Sungai


Tajulmuluk

Nama : Ardy, Safiq, Loqman,
Dominic
Pengenalan
Cerita dongeng rakyat yang terkenal di kalangan
masyarakat Orang Sungai khususnya suku kaum
Orang Sungai Segama.
Cara penceritaan ini digolongkan dalam cerita
jenaka yang mengutamakan kepintaran akal
seseorang.
Sungai Segama / Idahan
Tema
Kepintaran seorang pemuda yang mengatasi
tipu helah Raja.
Persoalan
Persoalan kebijaksaan dalam mengatasi tipu
helah.
Contohnya: Raja menyuruh Tajulmuluk
melompat ke kandang harimau, dan serentak
dengan itu, abu yang ada pada badannya
berterbangan dan masuk ke mata harimau itu.
Persoalan tipu helah seorang pemimpin
Raja akan membayar wang Tajulmuluk
sekiranya bulan itu ada dua.

Persoalan kekejaman seorang pemimpin
Raja membuat pertaruhan dengan Tajulmuluk
untuk masuk ke kandang harimau. Mereka
bertanding sekiranya yang tidak kena makan
oleh harimau dan sebaliknya.
Persoalan kejujuran yang dibalas baik.
Tajulmuluk telah dilantik sebagai raja kerana dia
seorang yang jujur, pintar dan peribadinya
diterima oleh rakyat jelata.
Plot
Perkembangan
Tajulmuluk seorang lelaki yang amat pintar dan
bijak.
Banyak orang mencuba kecerdasan dan
kepintarannya akalnya namun dia boleh mengatasi
tipu helah tersebut.

Permulaan
Raja membuat helah kepada Tajulmuluk
Raja telah meminjam wang kepada Tajulmuluk
Raja akan membayar kepada Tajulmuluk .
Perumitan
Raja tidak membayar wang seperti mana yang
dijanjikan.
Raja telah membuat satu helah akan membayar
wang sekiranya bulan menjadi dua.
Tajulmuluk berasa marah dan telah membuat
satu jalan untuk mengatasi raja yang telah tipu
dia.
Klimaks
Tajulmuluk telah menunaikan hasrat tipu helah Raja
untuk melihat dua bulan.
Dia telah membina sebuah jambatan daripada rumahnya
hingga tengah lautan. Di tepi jambatan itu dibina
beberapa tempat duduk.
Apabila Tajulmuluk mengatasi tipu helah Raja, Raja
tidak berpuas hati dan membuat satu pertaruhan.
Pertaruhan itu diantara Raja dan Tajulmuluk masuk ke
kandang harimau. Raja akan membayar wang sekiranya
Tajulmuluk tidak mati dimakan harimau dan sebaliknya.
Tajulmuluk telah memasukkan debu dalam pakaiannya
supaya harimau tidak mendekati dan memakannya.
Peleraian
Melihat sahaja Tajulmuluk tidak mati dimakan
harimau. Raja berasa hairan.
Tajulmuluk membuat helah dengan menukar
pakaian dengan Raja dengan memberitahu
pakaiannya tidak boleh dimakan oleh harimau.
Akhirnya Raja mati dimakan oleh harimau.
Tajulmuluk telah dilantik sebagai raja kerana dia
seorang yang jujur, pintar dan peribadinya dapat
diterima oleh rakyat jelata.
Watak dan Perwatakan
Watak Utama
Tajulmuluk
Seorang yang pintar
Seorang yang jujur dan baik hati
Seorang yang tenang
Bijak mengatasi tipu helah tidak gementar.

Watak Sampingan
Raja
Seorang yang penipu.
Mementingkan diri sendiri.
Mudah terpengaruh dengan tipu helah.
Bersifat kejam

Pemaisuri
Berkomplot dengan Raja untuk mengenakan
Tajulmuluk
Mati secara tiba-tiba.

Latar
Latar Tempat
Istana Raja, Kampung Tajulmuluk, Jambatan

Latar waktu atau masa
Zaman pemerintahan feudal beraja.

Latar masyarakat
Masyarakat yang terdiri daripada golongan
bangsawan dan rakyat jelata.
Sudut Pandangan
Sudut pandangan orang ketiga terbatas
Pengarang tidak menceritakan semua
peristiwa atau watak tetapi hanya akan
memilih watak-watak tertentu dan
penceritaannya tertumpu kepada mereka.
Watak-watak lain diceritakan serba sedikit
sahaja.
Contohnya: penceritaanya watak lebih kepada
Tajulmuluk dan Raja sahaja. Permaisuri watak
penceritaan serba sedikit sahaja.
Sudut pandangan objektif
Pengarang hanya menceritakan segala sesuatu
yang dilihat dan didengarnya (melapor) dan
masih menggunakan kata ganti nama diri ketiga.
Bezanya pengarang tidak terlibat dalam cerita.
Maka pembaca berpeluang membuat penilaian
sendiri terhadap cerita tersebut.

Gaya Bahasa
Gaya bahasa sinkof merupakan gaya bahasa
singkatan bagi sesuatu perkataaan.
Contoh: Berapa saja kau boleh berikan kepada beta.

Asonansi ialah pengulangan vokal. (Pengulangan
vokal a)
Contoh: raja itu berangkatlah ke istananya.

Aliterasi ialaah pengulangan konsonan.
(Pengulangan konsonan l)
Contoh : Datang ke sini kalau bulan itu


Pernyataan yang dibuat secara berlebih-lebihan
dalam usaha menekankan sesuatu pandangan, idea
atau peristiwa.
Fungsi : Untuk memukau pembaca.
Contoh: Itu pun, kalau bulan itu nampak ada dua.

Bahasa asing. Penggunaan bahasa Arab
Contoh: Insyallah

Pemberian sifat manusia pada binatang,
tumbuhan atau benda bukan hidup.
Fungsi : Menggerakkan imaginasi pembaca.


Teknik Plot
Konflik
Konflik merupakan pertentangan antara dua
pihak atau dua kekuatan dalam satu urutan plot.
Konflik boleh berlaku secara dalaman, iaitu
konflik dalam diri watak dan secara luaran, iaitu
antara watak dengan watak yang lain atau
antara watak dengan alam sekitar.
Contohnya: Raja berjanji kepada Tajulmuluk
sekiranya dia tidak mati dimakan harimau.
Rujukan
Abdul Halim Bandan (2006). Cerita Tradisi Sabah
Suku Kaum Orang Sungai. Kuala Lumpur.
Dewan Bahasa dan Pustaka.

http://www.bmspm.net/aspeksastera.htm
(Dimuat turun) : 4 Julai 2014