Anda di halaman 1dari 21

PLURALISME AGAMA

AGENDA ORIENTALIS
PESONG AKIDAH
ISLAM
NURUL NADIAH MOHD PHUZI
NUR AIN FATIHAH JUSOF
NURUL SYAFIQAH BINTI ZAILANI
NURUL SYAMMIM BINTI MOHAMMAD ASLAM
SITI BADRIAH BINTI MOHD YUSOFF
PLURALITY
PLURALISM
Profesor Datuk Dr. Osman Bakar
Sifat sesuatu keadaan
Disebut sebagai kepelbagaian atau
kemajmukan
Disebut dalam al-Quran al-Hujurat :13

Satu fahaman atau ideologi yang
membawa doktrin-doktrin tertentu
PLURALISME AGAMA
Fahaman yang menyamaratakan semua agama
Didukung oleh penganut Islam Liberal

ISLAM
LIBERAL?
menekankan ciri keterbukaan & kebebasan
Mengutamakan logik akal dalam mentafsir Islam
ORIENTALIS
Bahasa (orient) : timur
Etnologi : bangsa-bangsa di timur
Orang yang mendalami ilmu ketimuran juga disebut orientalis
Umumnya bermaksud orang Nasrani yang mempelajari ilmu Islam dan
Bahasa Arab
1) Mengkaji Islam atas nama
akademik tetapi mempunyai niat
jahat untuk mengelirukan umat
Islam
ORIENTALIS
(Mahmud Hamdi Zaqzuq)
2) Mencari upah membuat
kajian untuk kepentingan
negara sama ada dari segi
ekonomi, penjajahan politik
dan sebagainya
3) Mengkaji Islam secara
objektif dan berpegang
kepada prinsip akademik
Sebahagian
besar berada
dalam golongan
pertama dan
kedua
SEJARAH
PLURALISME
AGAMA
Orientalis mendukung kesamarataan agama (Transcendent unity of
religions)
Dimulakan oleh sekelompok pemikir Kristian : Raimundo Pikkar,
Wilfred Cantwell Smith & John Hick
PLURALISME
AGAMA
(Peter Byrne)
Semua agama besar di
dunia adalah sama
Semua agama
menawarkan jalan
keselamatan
Semua agama terbuka
untuk dikritik dan ditinjau
kembali
Pluralisme agama mendakwa semua agama bersifat relatif
Tidak ada satu agama pun yang berhak mendakwa agamanya
benar dan mutlak
Semua agama mempunyai tujuan yang satu iaitu keselamatan
di akhirat
Pernyataan tersebut
bercanggah dengan dalil al-
Quran surah ali-Imran :83
Patutkah sesudah (mengakui dan menerima perjanjian)
itu, mereka mencari lain dari agama Allah? padahal
kepadaNyalah tunduk taat sekalian makhluk Yang ada di
langit dan di bumi, sama ada Dengan sukarela ataupun
terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan.
Pada tahun 2005 Majlis Fatwa Ulama Islam
Indonesia (MUI) mengeluarkan
fatwa mengharamkan Pluralisme Agama.
Oleh
itu
Pada tahun 2006, Muzakarah Ulama Se-Malaysia
turut mengharamkan fahaman tersebut
SARJANA ISLAM YANG MENJADI
PENDUKUNG PLURALISME
AGAMA

Bekas professor Universiti
Kaherah (Mesir), Nasr
Hamid Abu Zayd
Sayyed Hussein Nasr
Mohamad Arkoun
Hasan hanafi
Ali Harb
Amina Wadud
SARJANA ISLAM YANG MENJADI
PENDUKUNG PLURALISME
AGAMA (IINDONESIA)

Nurcholish Majdid
Ulil Abshar Abdalla
Abdul Munir Mulkhan
Alwi Shihab
Budhy Munawar Rahman
Nassarudin Umar
Di Malaysia gerakan pluralisme masih
belum ketara tetapi dipercayai
mempunyai pengikut dalam kalangan
orang terpelajar dan berpengaruh
(Dr. Yusri Mohamad & Dr.
Muhammad Uthman el-Muhammady)
KENAPA PLURALISME AGAMA
BERCANGGAH DENGAN ISLAM?
ISLAM SATU-SATUNYA AGAMA YANG
BENAR
AL-QURAN SATU-SATUNYA KITAB SUCI
YANG HARUS DIIKUTI
NABI MUHAMMAD S. A. W SATU-
SATUNYA NABI YANG WAJIB DITELADANI
OLEH SELURUH MANUSIA
ISLAM SATU-SATUNYA AGAMA YANG
BENAR
Barangsiapa mencari agama selain agama I slam, maka
sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya,
dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (QS.
Ali Imran [3]: 85)

Manusia juga harus menjadikan al-Quran sebagai panduan
hidup dan meninggalkan kitab-kitab lain. Allah berfirman:

dan Kami turunkan kepadamu (Wahai Muhammad) Kitab (Al-
Quran) Dengan membawa kebenaran, untuk mengesahkan
benarnya Kitab-kitab suci Yang telah diturunkan sebelumnya
dan untuk memelihara serta mengawasinya. maka jalankanlah
hukum di antara mereka (Ahli Kitab) itu Dengan apa Yang telah
diturunkan oleh Allah (kepadamu), dan janganlah Engkau
mengikut kehendak hawa nafsu mereka (dengan menyeleweng)
dari apa Yang telah datang kepadamu dari kebenaran.
(QS. Al Maidah [5]: 48)
AL-QURAN SATU-SATUNYA KITAB SUCI
YANG HARUS DIIKUTI
NABI MUHAMMAD S. A. W SATU-
SATUNYA NABI YANG WAJIB DITELADANI
OLEH SELURUH MANUSIA
Nabi Muhammad adalah satu-satunya utusan Allah
yang harus diikuti. Umat Islam wajib meyakini bahawa
baginda diutus kepada seluruh umat manusia.


"Iaitu orang-orang Yang mengikut Rasulullah
(Muhammad s.a.w) Nabi Yang Ummi, Yang
mereka dapati tertulis (namanya dan sifat-sifatnya)
di Dalam Taurat dan Injil Yang ada di sisi mereka
(QS. Al Araf [7]: 157)
KESAN PENULARAN
PLURALISME AGAMA
PENUBUHAN IFC
INTERFAITH
COMMISION

SURUHANJAYA
ANTARA AGAMA
PENUBUHAN
SIS


SISTERS IN ISLAM
SAMBUTAN
KONGSI RAYA
SENAMAN
YOGA
MEMORANDUM IFC
Orang Islam hendaklah diberi hak murtad tanpa
permohonan ke mahkamah Syariah.
Seorang anak yang dilahirkan oleh ibu bapa Islam tidak
seharusnya secara terus menjadi orang Islam.
Orang-orang bukan Islam yang telah memeluk agama
Islam hendaklah diberikan kebebasan untuk kembali
kepada agama asal mereka(murtad) dan tidak boleh
dikenakan tindakan undang-undang.
Orang bukan Islam tidak perlu menganut Islam sekiranya
ingin berkahwin dengan orang Islam.
Pelajaran agama bukan Islam untuk penganut agama itu
hendaklah diajar di semua sekolah.

KENAPA
MEMORANDUM INI
MEMBAHAYAKAN
ISLAM?
KERANA
MEMBUKA RUANG UNTUK
ORANG BUKAN ISLAM
MENCAMPURI HAL-EHWAL
AGAMA ISLAM
MENJADIKAN ORANG ISLAM
BEBAS MELAKUKAN APA
SAHAJA TERMASUK MURTAD
KES LINA JOY @
AZLINA JAILANI
MURTAD & CINTA MERENTAS
AGAMA
KES AISHAH BUKHARI
KES HARTINA HJ
KAMARUDIN @ NIVASHNI
RAJESWARI
SIS
Menentang RANG-RANG UNDANG-UNDANG
KELUARGA ISLAM WILAYAH-Wilayah Persekutuan
(PINDAAN 2005) & RANG UNDANG-UNDANG
JENAYAH SYARIAH Terengganu (HUDUD) kerana
mendakwa undang-undang tersebut menzalimi wanita

Menentang AMALAN POLIGAMI

WANITA TIDAK WAJIB BERTUDUNG &
MENYOKONG KEHARUSAN IMAM DALAM KES
AMINAH WADUD (Astora Jabat, Al-Islam, Mei 2005)
SAMBUTAN
KONGSI RAYA
Mesyuarat Jawatankuasa Syariah Negeri Perak kali ke-162
(11 Mac 2004) memutuskan bahawa merayakan /
menyerupai perayaan orang kafir adalah HARAM

Islam menegah umatnya daripada tasyabuh dengan orang
kafir sebagimana firman Allah : surah al-Jasiyah : 18
Kemudian kami jadikan kamu berada diatas satu syariat
(peraturan)dari urusan (agama) , maka ikutilah syariat itu dan
janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak
mengetahui.
SENAMAN YOGA
Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan mengharamkan yoga


Yoga berasal dari kepercayaan agama Hindu
Oleh itu formasi dan senaman yoga merupakan simbolik
yang sinonim dengan doktrin kepercayaan Hindu.

Perkara ini ditegah berdasarkan sabda Nabi SAW :
Baragsiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka seseorang
itu terdiri dari kalangan mereka.
kerana
MENGIKTIRAF KEPELBAGAIAN AGAMA, CUBA
MEMAHAMI LEBIH MENDALAM ANTARA SATU
SAMA LAIN DAN BERSIKAP TOLAK ANSUR
TANPA MENGGADAIKAN PRINSIP AQIDAH
ISLAM
PERCAYA BAHAWA SEMUA AGAMA
BERKONGSI KEBENARAN YANG SAMA
IAITU SAMA NILAI DI SISI TUHAN
BEZAKAN