Anda di halaman 1dari 4

LAMPIRAN 1

BORANG PENDAFTARAN
(serahkan Borang ini pada hari program di MEJA
PENDAFTARAN)
Perkara

: HARI PROFESIONALISME NEGERI PERAK: PEMBELAJARAN ALAF


BARU MELALUI 1BESTARINET VIRTUAL LEARNING
ENVIRONMENT (FROG VLE)

Tarikh

Masa

: 8.30 pagi

Tempat

: Dewan Tun Dr. Ling Liong Sik,


Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR),
Bandar Baru Kampar, 31900 Kampar.

Daerah

9 November 2013 (Sabtu)

: __________________________

Kod Sekolah
Nama Sekolah

__________________________
:

____________________________________________________

Nama Peserta & No KP:


1. ___________________________________________ T/ Tangan : _______________
2. ___________________________________________ T/ Tangan : _______________
3. ___________________________________________ T/ Tangan : _______________

Cop Sekolah :

*Serahkan Borang yang sudah dilengkapkan ini di Meja Pendaftaran

LAMPIRAN 2
BAYARAN (TOKEN) PERJALANAN & TOL KEPADA PEMBAWA
KENDERAAN
(Seorang untuk satu (1) sekolah sahaja)
Perkara : Hari Profesionalisme Negeri Perak: Pembelajaran Alaf Baru Melalui
1Bestarinet Virtual Learning Environment (Frog VLE)
Tarikh
: 9 November 2013 (Sabtu)
Tempat : Dewan Tun Dr. Ling Liong Sik, UTAR, Bandar Baru Kampar, Kampar.
Lengkapkan butiran berikut :
PERKARA
Kod Sekolah
Nama Sekolah
Nama & No KP
Akaun Bank
Nama Bank
No. Telefon
(yang boleh dihubungi)

Cop Sekolah

*Serah Borang 1 ini semasa Pendaftaran

BUTIRAN