Anda di halaman 1dari 1

Borang Permohonan Pelancongan Sekolah

Undang-undang Pelancongan Sekolah-sekolah 1957


(Isi 5 salinan)
1. Nama Sekolah :SEKOLAH KEBANGSAAN KUNDOR
2. Nama Guru Besar :TUAN HAJI NORDIN BIN BAHAROM
3. Nama guru yang menyela !elancongan : EN MUHAMMAD IHSAN BIN CHE MAT
Nama guru-guru lan yang "ersama : 1. EN MUHAMMAD AMAR BIN ALI
2. PUAN SARIMAH BINTI DAUD
3. PUAN SYARILAH BINTI SIDEK

#. $u%uan !elancongan: LAWATAN SAMBIL BELAJAR
5. $em!a&-&em!a& yang akan dla'a& ($ulskan alama& se"enar &em!a& "ermalam)
Nama $em!a& * Bandar * Neger $arkh +lama& $em!a& Bermalam
,ar!ada -e!ada
KIDZANIA KUALA LUMPUR 09.10.2013 09.10.2013 TIDAK BERMALAM
.. /ara-cara menda!a&kan 'ang:
,ar!ada murd-murd 01 25 seorang murd 3 40 (4um. 1urd) 01 3400.00
,ar!ada guru-guru 01 #5 seorang guru 3 # (4um. Guru) 01 10.00
,ar!ada lan-lan sum"er:
) 4ka dar!ada !enderma &ulskan nama dan alama&nya 01: -
) 4ka dar!ada !ersa&uan6 7ayasan dll. Se"u&kan nama dan alama&nya 01: -
) 4ka dar!ada -emen&eran Penddkan
(Bahagan Penddkan $eknk ,an 8okasonal) 01: -
J!"#$% RM 3&0.00
7. Nama orang yang damanahkan mengum!ulkan 'ang:
Nama No -ad
Pengenalan
Umur $ng +lama&
1U9+11+, :9S+N /9; 1+$ 235.22-57-5.25 35 GU0U S- -UN,<06 71#55 P;,+S
$arkh: .......=========..................
($anda&angan Guru Besar > /o! Sekolah)
2. +rahan:
5 salnan "orang n dkemukakan "ag la'a&an se"uah neger dan d&am"ah dua salnan lag
sekranya mela'a& * melalu se"uah neger lan.
Permohonan hendaklah d"ua& 3 mnggu &erle"h dahulu dar &arkh !elancongan %ka d dalam neger-
neger d Perseku&uan $anah 1elayu. ,an dua "ulan &erle"h dahulu %ka d luar Perseku&uan $anah
1elayu.
Permohonan un&uk melancong !ada har-har !ersekolahan "asanya &dak akan dluluskan.
SEKOLAH KEBANGSAAN KUNDOR
'1400 PEDAS( NEGERI SEMBILAN
TELE)ON : 09'0140( )A* : 09'0140