Anda di halaman 1dari 18

KANDUNGAN KURSUS

Masa
Sesi I
14/03
Sesi II
21/03
Sesi III
28/03
Sesi IV
04/04
0830
0900
Ice Breaking
0900
1030
Menjadi
Mumin
Professional
Asas
Keusahawanan
Pengurusan
Pejabat
Tingkah Laku
Organisasi
1030 -
1045
Rehat
1045 -
1245
Pengurusan
Sikap &
Paradigma
Komunikasi
Berkesan
Bagaimana
Menjual?
Penyelesaian
Masalah
SETIAP HARI JUMAAT 14 MAC, 21 MAC, 28 MAC & 4 APRIL
MENJADI MUMIN
PROFESSIONAL
Disediakan & Disampaikan Oleh:
ABANG SUFRI MAHMUD BIN ABANG USOP
Pengurus Bahagian Latihan
Darul Hadith Resources
Siapa Saya?
MENJADI MUMIN
PROFESSIONAL
Apakah makna mumin?
Mutiara Hadis Jibril
Adakah saya cukup beriman?
Professionalisme
Konsep Khalifah
Tujuan penciptaan jin dan manusia
MUTIARA HADIS JIBRIL
Penampilan
Perincian &
Ketertiban
Etika Majlis
Adab
Komunikasi
Asas Agama
Islam
MUTIARA HADIS JIBRIL
Penampilan
Perincian &
Ketertiban
Etika Majlis
Adab
Komunikasi
Asas Agama
Islam
MUTIARA HADIS JIBRIL
Penampilan
Perincian &
Ketertiban
Etika Majlis
Adab
Komunikasi
Asas Agama
Islam
PROFESIONALISME
Professionalism
the skill, good judgment, and polite
behavior that is expected from a
person who is trained to do a job well
(Kemahiran, pertimbangan yang baik,
dan tingkah laku sopan yang
dijangkakan daripada seseorang yang
terlatih untuk melakukan sesuatu
tugas dengan baik)
PROFESIONALISME
KONSEP KHALIFAH


Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di
muka bumi". (Surah, Al-Baqarah, 2: 30)

Refleksi
Empati
Hisab
Amal
Tabligh