Anda di halaman 1dari 70

KOMPOSISI

APAKAH TEKNIK KOMPOSISI DALAM FOTOGRAFI?

Teknik komposisi boleh diterjemahkan sebagai teknik

menempatkan atau menyusun subjek utama dalam

sesuatu gambar untuk disesuaikan dengan elemen-

elemen disekitarnya.

TEKNIK-TEKNIK KOMPOSISI

DALAM FOTOGRAFI

1. RULES OF THIRD (RO3)

1. RULES OF THIRD (RO3) • Setiap gambar dipecahkan kepada 3 bahagian menegak & 3 bahagian

Setiap gambar dipecahkan kepada 3 bahagian menegak & 3 bahagian mendatar.

Subjek utama diletakkan di titik pertemuan garisan seperti rajah di atas

Subjek utama merupakan “Point of Interest” atau Titik Tarikan.

2. DEPTH OF FIELD (DOF)

Ialah kadar jarak kawasan imej yang sharp, dengan foreground dan juga background imej tersebut

DOF bergantung kepada jenis kamera, aperture, dan

jarak fokus (focal length)

semakin besar nilai aperture, DOF akan menjadi semakin sempit, bermaksud - kawasan imej yang sharp semakin sedikit

aperture besar = DOF sempit

aperture kecil = DOF luas

• Imej yang blur di dalam gambar dipanggil BOKEH • Kekuatan Bokeh bergantung kepada nilai

Imej yang blur di dalam gambar dipanggil BOKEH

Kekuatan Bokeh bergantung kepada nilai aperture

Aperture besar = Bokeh lebih jelas (lebih blur)

• Penggunaan aperture yang berbeza akan menghasilkan DOF dan bokeh yang berbeza • Bokeh yang
• Penggunaan aperture yang berbeza akan menghasilkan DOF dan bokeh yang berbeza • Bokeh yang
• Penggunaan aperture yang berbeza akan menghasilkan DOF dan bokeh yang berbeza • Bokeh yang

Penggunaan aperture yang berbeza akan menghasilkan DOF dan bokeh yang berbeza

Bokeh yang lebih jelas akan menonjolkan subjek dengan lebih berkesan

3. BINGKAI (FRAMING)

Penggunaan “Foreground” atau “Background” atau elemen yang bukan subjek utama sebagai

bingkai.

4. PANTULAN (REFLECTION)

Komposisi ini merupakan manipulasi pantulan

elemen sekitar yang ada dalam gambar

Boleh dipraktikkan sekiranya terdapat eleman air,

kaca, cermin atau apa sahaja elemen yang

memantulkan cahaya

Elemen ini menimbulkan tarikan yang tersendiri.

5. PATTERN & SHAPE

Corak & bentuk yang berulang-ulang memberikan

tarikan tersendiri

6. LEADING LINE & PERSPEKTIF

Garisan yang menuju kepada titik tarikan, secara

automatik menjadikan sesuatu gambar itu menarik.

Setiap garisan akan mewujudkan perspektif yang

menghidupkan gambar

7. SUDUT KREATIF (CREATIVE ANGLES)

Gambar diambil dari sudut yang berbeza dari kebiasaan dan pandangan mata biasa

Sudut dari atas atau dari bawah akan memberikan impak berbeza kepada gambar

8. RINGKAS TIDAK SERABUT (SIMPLICITY)

Ringkasnya sesuatu “foreground” atau “background” dalam gambar memberi

impak besar kepada subjek atau titik tarikan

Latarbelakang yang tidak berserabut lebih menonjolkan subjek atau titik tarikan

9. KESEIMBANGAN (BALANCE)

Keseimbangan amat perlu dalam sesuatu gambar

Semua elemen yang dimasukkan dalam sesuatu

komposisi harus disusun agar seimbang

Komposisi yang seimbang akan mengelakkan elemen selain titik fokus lebih dominan dalam gambar Gabungan konsep RO3, DOF dan angle yang baik akan

menghasilkan gambar yang seimbang

10. KOMBINASI WARNA (COLOR COMBINATION)

Warna memainkan peranan dalam membentuk daya tarikan kepada gambar

Gabungan teknik ‘simplicity’ dan kombinasi warna

yang menarik akan menyerlahkan lagi subjek dalam

gambar

11. SILHOUTTE

Teknik yang memerlukan subjek kelihatan gelap dan cuma kelihatan bentuk fizikal, kesan dari kedudukan yang menghadap sumber cahaya

12. BREAK THE RULES?

Seni komposisi dalam fotografi adalah sesuatu yang subjektif dan bergantung kepada

seni penglihatan (art of seeing) seseorang jurufoto

Cara sesuatu gambar diolah atau komposisinya

TIDAK WAJIB terikat dengan semua teknik atau

‘rules’ yang telah diterangkan Walaubagaimana pun, konsep asas komposisi perlu

difahami dan dijadikan panduan asas dalam

penghasilan gambar yang menarik