Anda di halaman 1dari 7

20MARKAH

KOLEJ WIT
JALAN BANTING OFF JALAN PANDAMARAN
42000 PORT KLANG
SELANGOR
KOD / NAMA PB L-00075 / KOLEJ WIT
PENILAIAN PENGETAHUAN
KOD/
NAMA BIDANG
E-011-1 / JURUTEKNIK ELEKTRONIK INDUSTRI - PERALATAN
TAHAP 2
NAMA CALON


NO KAD PENGENALAN


MODUL

04.PERFORM ELECTRICAL/ELECTRONIC EQUIPMENT
MAINTENANCE

TUGASAN/ TASK
05.01 MAINTAIN ELECTONIC MEASURING INSTRUMENT
05.02 MAINTAIN CABLE /TERMINAL OF ELECTRONIC/ELECTICAL
SYSTEM
05.03 MAINTAIN VISUAL DISPLAY UNIT [VDU]
05.04 MAINTAIN HYDRAULIC /PNEUMATIC SYSTEM

TARIKH
MASA PENILAIAN 1 JAM 30 MINIT

PERATURAN PEPERIKSAAN PENILAIAN PENGETAHUAN

Calon-calon mesti mematuhi perkara berikut :

1. Calon hendaklah berada di tempat peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan dijalankan
2. Calon hendaklah sentiasa berpakaian kemas sepanjang ujian dijalankan
3. Pegawai penilai hendaklah memastikan semua calon bersedia untuk menduduki peperiksaan
4. Pegawai penilai hendaklah menerangkan arahan-arahan sebelum memulakan peperiksaan
5. Pegawai penilai hendaklah memastikan peperiksaan berjalan dengan lancer
6. Calon dilarang sama sekali membawa nota dan sebarang bahan rujukan kecuali yang dibenarkan
7. Calon dilarang sama sekali membawa dan menggunakan telefon bimbit
8. Calon dilarang sama sekali meniru semasa peperiksaan
9. Calon hendaklah mematuhi segala arahan dan lain-lain arahan yang ditetapkan semasa
peperiksaan.Kegagalan mematuhi mana-mana arahan tersebut boleh menyebabkan peperiksaan
calon dibatalkan serta merta. Pegawai penilai hendaklah mengumpul semua kertas soalan dan
kertas jawapan calon di akhir sesi peperiksaan.
20MARKAH20MARKAH
20MARKAH
20MARKAH
20MARKAH
20MARKAH