Anda di halaman 1dari 2

CONTOH PENILAIAN RANCANGAN LATIHAN MENGAJAR

Pencerapan Kali Ke : ..
Nama Guru Pelatih : No.Matrik : .
Pengkhususan : . Semester :
Nma Sekolah : Tingkatan : ..
Nma Matapelajaran : Tema/Tajuk : ....
Masa : .. Tarikh :

ULASAN :

01) Perancangan Pengajaran
a- bersesuaian dengan tajuk
b- lengkap

02) Bahasa/Suara
a- Jelas dan terang

03) Penjelasan/Perbincangan
a- Terperinci, lancar
b- Menarik

04) Power Point
a- Terang dan kreatif
b- Usaha yang baik

05) Gerak Kerja Pelajar
a- Gerak kerja berkumpulan berkesan
b-Menepati tajuk

06) Suasana Kelas
a- Bersemangat
b- Tumpuan penuh

07) Proses Peyoalan
a- Baik

08) Tempo Pengajian
a- OK

09) Penjelasan/Huraian/Pencapaian
a- Jelas, licin, sistematik
b- Luas, menyeluruh, beri contoh-contoh

10) Set Induksi
a- Bersahaja
b- Langsung kepada tajuk

11) Bahasa Badan
a- Baik
b- Mesra, ikhlas, bersesuaian

12) Objektif Pengajaran
a- Dinyatakan di peringkat permulaan kelas
b- Baik

13) Perancangan Pengajaran
a- Lengkap dan terperinci
b- Memuaskan dan objektif boleh dicapai

14) Pengelolaan Pengajaran
a- Dua hala, lancar
b- Tersusun, sistematik dan pelbagai

15) Pengajaran/Pembelajaran
a- Baik, lancar
b- Dinamik, motivasi

16) Pujian/Ganjaran
a- Diberikan kepada pelajar

17) Arahan Kerja
a- Tegas
b- Jelas

18) Cadangan/Kelemahan
a- P & P berjalan lancar

19) Kesimpulan/Penutup
a- Bertepatan
b- Proses P & P memuaskan. Syabas !!!