Anda di halaman 1dari 1

LEMBARAN KERJA 1

SELESAIKAN SEMUA SOALAN DI BAWAH.1. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan radioaktif?
.
.

2. Berikan satu contoh bahan radioaktif yang digunakan dalam bidang-bidang
berikut :

(a) Arkeologi : ...
(b) Perubatan : .
(c) Pertanian : ...

3. Proses pereputan radioaktif ialah proses penguraian nukleus suatu bahan
radioaktif yang tidak stabil untuk menghasilkan nukleus baru yang lebih stabil
dengan pembebasan sinaran radioaktif dan tenaga nuklear.