Anda di halaman 1dari 1

KERJA KURSUS

ISI KANDUNGAN 2 GAR


1. PENGHARGAAN:
Allah SWT
Ibubapa
Guru
Rakan-rakan
2. OBJEKTIF KERJA KURSUS:

3. KAEDAH PENGUMPULAN DATA:
4. PERSEMBAHAN DATA
5. ANALISIS DATA
6. PERBINCANGAN
7. KESIMPULAN
8. RUJUKAN
9. LAMPIRAN
10. PEMBENTANGAN KERJA KURSUS