Anda di halaman 1dari 5

Kertas Kerja Majlis Sambutan Hari Jadi , Majlis

Persaraan Guru Besar dan Jamuan Akhir Tahun


Program Pendidikan Khas Integrasi SK Serdang
2!2
Matlamat
1. Meraikan kanak-kanak Pendidikan Khas yang menyambut harijadi bagi bulan Ogos
hingga bulan Disember bagi tahun 2012.
2. Meraikan dan menghargai persaraan guru besar.
3. Memberi penghargaan kepada murid yang akan menamatkan persekolahan di PPK
!K !erdang.
". Mengadakan Majlis #amuan $khir %ahun sebagai program penutup 2012.
Rasional
Dapat membina keyakinan diri murid&murid istime'a apabila berinteraksi dengan
masyarakat.
Objektif
1( Memberi pendedahan kepada murid-murid pendidikan khas bersosial dan
berorganisasi dengan pentadbiran dan masyarakat sekeliling.
2( Murid&murid dapat belajar bagaimana )ara untuk menjaga tatasusila dan adab
makan di majlis.
3( Meraikan dan menghargai murid-murid Pendidikan Khas !K !erdang.
"( Meraikan persaraan guru besar bersama murid & murid* ibubapa dan 'arga
PPK !K !erdang.
+( ,ntuk mengeratkan hubungan silaturrahim antara semua 'arga !K
!erdang*murid &murid dan ibubapa.
1
Pelaksanaan
%arikh - 1hb .o/ember 2012
0ari - Khamis
%empat - Dataran Perhimpunan !k !erdang
Masa - 1.30 petang & 12.30 tengahari.
!asaran - !emua 'arga PPK !K !erdang* murid-murid dan ibubapa PPK
Sumber Kewangan
1( 2adan Kebajikan Pendidikan Khas
2( !umbangan pihak s'asta dan orang perseorangan
Anggaran Perbelanjaan
i. Hadiah dan cenderahati
Hadiah harijadi
Murid - 2+ orang 3 4M +.00 5 4M 12+.00
6uru - 7 orang 3 4M +.00 5 4M 3+.00
Hadiah Murid Ke Sekolah Menengah
11 3 4M 10.00 5 4M 110.00
ii. Makanan
1+0 orang 3 4M 10.00 5 4M 1+00.00
iii. Sewa khemah
1 buah 3 4M 2+0 5 4M 2+0.00
JM!AH " RM#$#$.$$
2
Jawatankuasa Pelaksana
Penasihat - Datin 0ajah 8he 9u bt 9akaria :6uru 2esar !K !erdang(
Pengerusi - Pn. 4a;eah binti $l'i : PK Pendidikan Khas(
- <n. 9aidy bin !alman : PK Pentadbiran (
- Pn. 9ubaidah binti $hmad 9uber :PK 0al <h'al Murid (
- Pn. .orrida binti Md Dahari : PK Ko-kurikulum (
Penyelaras Program - Pn.$na 0ai=at bt $liuddin
2endahari - Pn. 4ohanatunaja bt $bdul $=it
AJK Pelaksana%
&' Pengerusi Majlis
Pn 4oha=lini bt Muhammad
#' (isi)lin Murid
<n. $srula;andi bin smail
!emua Pembantu Pengurusan Murid
*' Persia)an +em)at
, -anner '
-Pn. %g. !usyanti bt. %g. Mahassan
, Khemah. PA s/stem dan meja '
-<n. $srul>arid b. $lias
-<n. $srula;andi bin smail
0' Menu Jamuan
, Kambing.bihun goreng.nasi goreng dan kuih muih '
3
Pn 4uhanah bt .ordin
, Jamuan 12P 3 Jamuan ibuba)a '
Pn $my $=rina bt $bdullah 9a'a'i
8ik .orha;i=ah bt Mat
Pn. .oraini bt $bdul #alil
4' Hadiah. Sijil dan 5enderahati
a. hadiah hari jadi guru 3 murid
- Pn $=ren bt 4ebu
- Pn. <ngku 0asmah bt <ngku $hmad
b. hadiah 3 sijil )enghargaan murid ke sekolah menengah.
- Pn. Masitah bt Mukhtar
- Pn. !iti >airu=e bt. !abtu
- 8ik .orha;i=ah bt Mat
6' 7otografi
<n. Khairul bin Mohd .oh
8' (okumentasi
Pn. 4ohanatunaja bt $bdul $=it
Pn.$na 0ai=at bt $liuddin
9' Kad Jem)utan
8ik 0asnah bt. Mappiase
Pn. %g. !usyanti bt. %g. Mahassan
Pn. .orbaiti bt Mat .or

:' -uku Program
Pn 4oha=lini bt Muhammad
Pn. $na 0ai=at bt $liuddin
Pn. $smahan bt $bdul 4ahman
4
Aturcara Program 3 Majlis
1.00 - Ketibaan #emputan ? ibubapa
1.30 - ,)apan Pengerusi Majlis
- 2a)aan Doa
- ,)apan 6uru 2esar
11.00 - Penyampaian 8enderahati dan sijil.
- !esi bergambar
- #amuan Makan
12.30 tgh - Majlis 2ersurai
Disediakan oleh Disahkan oleh
................................ .....................................
: P..$.$ 0$9$% 2% $@,DD. ( : P.. 4$><$0 2% $@A (
5