Anda di halaman 1dari 22

http://windyportal.blogspot.com/

SULIT*

 

1.

Penguasaan ilmu pengetahuan

Keimanan dan ketakwaan kepada Ilahi

Rakyat berjiwa merdeka

Kehidupan berkualiti

Pernyataan di atas merujuk kepada

A. Prinsip Islam Hadhari

B. Prinsip Negara bangsa

C. Prinsip Satu Malaysia

D. Penerapaan nilai-nilai Islam.

2. Dasar Pandang ke Timur bertujuan untuk memperlihatkan perubahan dalam agensi kerajaan

dari segi

I. Pembahagian kuasa pentadbiran

II. Skim penjawatan pekerja

III. Struktur pentadbiran

IV. Sikap pekerja

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

3. Antara yang berikut yang manakah merupakan implikasi dari perkembangan

globalisasi

 

A.

Budaya negatif menular dalam kebudayaan negara ini

B.

Kualiti alam sekitar negara berada di ambang kritikal

C.

Isu-isu hak asasi dimanipulasikan oleh kuasa-kuasa barat

4.

D.

Peraturan perdagangan menguntungkan negara kaya meluaskan jurang pendapatan antara kaya dengan golongan miskin.

Menentang sebarang bentuk penindasan hak asasi

 

Menekankan kesamarataan dan kepentingan

Bersama antara negara-negara anggota

Pernyataan di atas merujuk kepada prinsip

A. Pertubuhan Persidangan Islam

B. Pertubuhan Negara-negara Komanwel

C. Pergerakan Negara-negara Berkecuali

D. Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara

Berkecuali D. Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara PERCUBAAN STPM 900/1 1 [Lihat sebelah] *Kertas

PERCUBAAN STPM 900/1

1

[Lihat sebelah]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT

http://windyportal.blogspot.com/

SULIT*

5. Antara penyataan berikut, penyataan manakah yang memfokuskan kepada bentuk kerjasama

ASEAN + 3?

I. Pembangunan saintifik dan teknikal

II. Pembangunan senjata dan ketenteraan

III. Pembangunan maritin dan perkapalan

IV. Pembangunan sosial dan sumber manusia

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

6. Antara jawatan berikut, jawatan yang manakah yang pernah disandang oleh Malaysia dalam

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)

I. Setiausaha Agung

II. Ahli Majlis Keselamatan

III. Pengerusi Perhimpunan Agung

IV. Pengerusi Tabung Kewangan Antarabangsa

7.

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

Objektif

Menjadikan sains dan teknologi sebagai teras pembangunan sosioekonomi

Meningkatkan perpaduan dan kerjasama antara kaum

Mengutamakan perlindungan alam sekitar

Pernyataan di atas merujuk kepada

A. Dasar Perindustrian

B. Dasar Ekonomi Baru

C. Dasar Wawasan 2020

D. Dasar Pembangunan Nasional

PERCUBAAN STPM 900/1

2

[Lihat sebelah]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT

http://windyportal.blogspot.com/

SULIT*

8.

Antara yang berikut yang manakah merupakan fungsi utama Kementerian Pengajian Tinggi?

 

I. Memajukan pendidikan tinggi negara

II. Melahirkan golongan lulusan professional

III. Memastian pendidikan berkualiti di peringkat kolej kominiti

IV. Menghasilkan siswazah berkualiti untuk keperluan tenaga keluar negara

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

9.

Memastikan keperluan asas individu, keluarga dan

 

Masyarakat dipenuhi

Menjana sinergi multisektor

Penerangan di atas merujuk kepada

A. Islam Hadhari

B. Dasar Sosial Negara

C. Dasar Perpaduan Negara

D. Dasar penerapan Nilai-nilai Islam dalam Pentadbiran

10.

Yang berikut, dasar manakah yang

Jangka Panjang Ketiga (RRJP Ke 3) ?

diwujudkanbagi menjayakan Rangka Rancangan

I Dasar Wawasan Negara

II Dasar Model Ekonomi Baru

III Dasar Belilah Barangan Buatan Malaysia

IV Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV.

PERCUBAAN STPM 900/1

3

[Lihat sebelah]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT

http://windyportal.blogspot.com/

SULIT*

11.

Menghapuskan sifat ‘ permusuhan ‘ antara sektor awam dengan sektor swasta dengan menggalakkan perkongsian maklumat

Pernyataan di atas merujuk kepada

A Dasar Penswastaan

B Dasar Pensyarikatan Malaysia

C Dasar Pembangunan Nasional

D Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran

12. Antara yang berikut yang manakah merupakan matlamat penubuhan ASEAN?

I. Mengadakan usaha sama industri

II. Mengeratkan hubungan dan kerjasama serantau dan antarabangsa

III. Membantu dan menyelesaikan krisis atau konflik di peringkat antarabangsa

IV. Menggalakan keamanan dan kestabilan politik dengan mematuhi Prinsip PBB

A. I dan II

B. I dan III

C. II dan III

D.

II dan

IV

13. Antara

berikut

yang

manakan

merupakan

isu

yang

berjaya

diselesaikan

persefahaman antara Malaysia dengan Singapura?

melalui

I. Bayaran Pampasan CPF

II. Kontrak pembelian air mentah dari Malaysia

III. Perebutan Pulau Batu Putih dan Middle Rock

IV. Kemasukan pelajar elit ke universiti Singapura

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

14. Antara yang berikut, organisasimanakah yang menghormati hak asasi manusia, kedaulatan

dan keutuhan wilayah?

A. Kumpulan 8 (G8)

B. Kumpulan 15 (G15)

C. Negara-negara Berkecuali (NAM)

D. Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

PERCUBAAN STPM 900/1

4

[Lihat sebelah]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT

SULIT*

http://windyportal.blogspot.com/

15.

Mengadakan dialog dengan negara-negara maju

Membentuk kerjasama yang lebih erat dalam kalangan anggota.

Penyataandi atas merujuk kepada pengelibatan Malaysia di bawah

A. Dialog Utara- Selatan

B. Suruhanjaya Selatan-Selatan

C. Pertubuhan Persidangan Islam

D. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu.

16. Antara yang berikut , yang manakah persetujuan yang di capai dalam persidangan CHOGM

di Malaysia pada akhir tahun 1980-an?

I. Memelihara alam sekitar

II. Meminjam Tabung Kewangan IMF

III. Membanteras penyalagunaan dadah

IV. Menyokong terhadap perlumbaan senjata nuklear

A. I dan II

B. I dan III

C. II dan IV

D. III dan IV

17. Antara berikut yang manakah yang benar tentang Pertubuhan Negara-Negara Islam (OIC)?

I. Menyokong perjuangan rakyat Palestin

II. Mengakui persamaan bangsa dan negara

III. Membentuk kerjasama ekonomi dan teknikal

IV. Memperkukuh kerjasama dalam kalangan umat Islam

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

18. Antara berikut yang manakah merupakan matlamat pewujudan Zon Bebas Senjata Nuklear

Asia Tenggara (ZOFAN)?

I. Mencegah tenaga nuklear

II. Mengawal senjata nuklear

III. Mengasingkan rantau Asia Tenggara daripada ancaman nuklear

IV. Membebaskan rantau Asia Tenggara daripada pengaruh kuasa-kuasa besar

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

PERCUBAAN STPM 900/1

5

[Lihat sebelah]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT

http://windyportal.blogspot.com/

SULIT*

19. Antara yang berikut, yang manakah merupakan objektif Dasar Pertanian Negara Ketiga

(DPN3) ?

I.

Meningkatkan sekuriti makanan

II.

Mewujudkan sumber pertumbuhan baru

III.

Meningkatkan pengelibatan pelabur asing

IV.

Mewujudkan program satu kampong satu produk

A.

I dan II

B.

I dan III

C.

II dan IV

D.

III dan IV

20. Antara berikut yang manakah peranan Malaysia dalam membantu kestabilan politik dalam

ASEAN?

I. Menjadi orang tengah dalam kes penculikan di selatan Filipina

II. Memberi khimat nasihat politik kepada negara anggota

III. Menghantar pasukan pengaman ke Timor Laste

IV. Menghantar wakil berhubungan dengan proses demokrasi di Myanmar

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

21. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang Dewan Negara?

I. Semua ahli Dewan Negara di pilih oleh Yang di-Pertuan Agong

II. Setiausaha Dewan Negara dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong

III. Ahli Dewan Negara boleh dipilih daripada ahli Dewan Undangan Negeri

IV. Ahli Dewan Negara memegang jawatan selama yang diperkenan oleh Yang di- Pertuan Agong

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

PERCUBAAN STPM 900/1

6

[Lihat sebelah]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT

http://windyportal.blogspot.com/

SULIT*

22. Antara yang berikut , yang manakah benar tentang kekosongan luar

di Dewan Rakyat ?

jangka yang berlaku

A Kekosongan berlaku apabila Parlimen dibubarkan

B Kekosongan yang berlaku diisi melalui Rilihan Raya Umum

C Kekosongan yang berlaku perlu dimaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya

D Kekosongan yang berlaku mesti diisi dalam tempoh 120 hari tarikhpemberitahuan

daripada

23. Antara yang berikut, yang manakah merupakan keistimewaan ahli Dewan Rakyat ?

I. Ahli Dewan Rakyat sahaja dilantik menganggotai Kabinet

II. Ahli Dewan Rakyat sahaja dilantik sebagai Perdana Menteri

III. Ahli Dewan Rakyat sahaja dilantik menganggotai Jawatankuasa Dewan

IV. Ahli Dewan Rakyat sahaja boleh menggubal rang undang – undang

kewangan

A. 1 dan III

B. II dan III

C. I dan IV

D. II dan IV

24. Antara sumber berikut, yang manakah

I. Bayaran cukai jalan

II. Bayaran lesen hiburan

III. Hasil perlombongan

IV. Bayaran pembaharuan passport

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

merupakan sumber kewangan Kerajaan Negeri ?

25. Antara yang berikut, yang manakah yang disenaraikan dalam bidang kuasa Senarai

Bersama?

I.

Perkahwinan

II.

Penternakaan

III.

Perpustakaan

IV.

Tanah Pertanian dan perhutanan

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

PERCUBAAN STPM 900/1

7

[Lihat sebelah]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT

http://windyportal.blogspot.com/

SULIT*

26. Antara pernyataan berikut,

Besar atau Ketua Menteri?

yang manakah merujuk kepada bidang tugas utama Menteri

I. Ketua Kewangan Kerajaan Negeri

II. Mengiringi sultan atau Yang Dipertua Negeri ke semua mesyuarat

III. Mengetuai Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

IV. Membekalkan maklumat pentadbiran, dasar dan hal ehwal dalam negeri

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

27. Antara

Tempatan?

berikut,

yang

manakah

merupakan

I. Cukai hiburan

II. Sewaan ruang berniaga di pasar raya

III. Cukai taksiran

IV. Lesen pusat hiburan

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

sumber

kewangan

terpenting

28.

Semasa menghadiri sesuatu penghakiman sesuatu perbicaraan, tiada undang-undang yang menyentuh perkara yang dibicarakan dalam Perlembagaan Negeri berkenaan

Kerajaan

Berdasarkan penyataan di atas, apakah tindakan yang harus diambil oleh Mahkamah Sesyen dalam situasi di atas?

A. Merujuk kepada Doktrin Duluan Kehakiman

B. Memohon penggunaan Undang-undang Lazim Inggeris

C. Merujuk perkara berkenaan untuk dibicarakan di Mahkamah Persekutuan

D. Menggunakan budi bicara sendiri selepas mempertimbangkan segala bukti yang ada

PERCUBAAN STPM 900/1

8

[Lihat sebelah]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT

http://windyportal.blogspot.com/

SULIT*

29. Antara berikut, pihakmanakah yang menyediakan draf Rang Enakmen Kerajaan Negeri?

A. Jabatan Peguam Negeri

B. Penasihat Undang-undang Negeri

C. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

D. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

30. Siapakah yang diberi hak untuk mengabil bahagian dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan

Negeri dan Dewan Undangan Negeri di Semenanjung Malaysia?

A. Pegawai daerah

B. Pegawai Kemajuan Negeri

C. Yang Dipertua Majlis Perbandaran

D. Penasihat Undang-Undang Negeri

31. Pernyataan rasmi Parlimen (Hansard) merujuk kepada

A. catatan takwim dan agenda mesyuarat persidangan Parlimen

B. nota yang dibuat oleh Speaker Dewan semasa persidangan

C. laporan lengkap yang merekodkan segala perbahasan di dewan

D. dokumen yang mencatatkan rang undang-undang yang akan dibentangkan di Parlimen

32. Prima Facie bermaksud

A. mempunyai bukti – bukti yang kukuh untuk memulakan pendakwaan

B. menangguhkan sesuatu kes hingga suatu tarikh yang belum ditetapkan

C. perintah mahkamah untuk mengetepikan keputusan yang dibuat oleh mahkamah yang lebih rendah

D. bukti yang menunjukkan seseorang tidak berada di tempat kejadian ketika jenayah dilakukan

33. Pihak yang manakah yang mempunyai kuasa untuk mendengar dan memutuskan pertikaian

tentang tafsiran perlembagaan?

A Mahkamah Khas

B Mahkamah Tinggi

C Mahkamah Rayuan

D Mahkamah Persekutuan

PERCUBAAN STPM 900/1

9

[Lihat sebelah]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT

SULIT*

34.

http://windyportal.blogspot.com/

Kepincangan dasar dan kelemahan penguatkuasaan undang-undang

Penyalahgunaan atau penyelewengan kuasa

Kegagalan mengikut prosedur yang telah ditetapkan

Penyataan di atas merujuk kepada perkara-perkara di bawah kawalan

A Biro Bantuan Guaman

B Biro Pengaduan Awam

C Jabatan Peguam Negara

D Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

35. Prosiding terhadap Yang Dipertuan Agong di Mahkamah Khas Raja-Raja hanya boleh

mulakan oleh

A. Peguam Negara

B. Ketua Hakim Negara

C. Hakim Mahkamah Tinggi

D. Hakim Mahkamah Khas Raja-Raja

36. Antara kes-kes jenayah berikut, kes yang manakah

yangakan

Tinggi?

I

Seseorang yang menipu pelancong

dibicarakan di Mahkamah

II Seseorang lanun ditangkap di atas kapal MISC di laut Merah

III Seseorang yang melakukan kesalahan mengikut kanun keseksaan

IV Seseorang yang mempengaruhi orang Islam untuk menukar agamanya

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

37. Antara yang berikut, yang manakah yang merupakan badan penyelaras pentadbiran antara

kementerian?

I Majlis Tanah Negara

II Majlis Kewangan Negara

III Majlis Keselamatan Negara

IV Majlis Pembangunan Negara

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

PERCUBAAN STPM 900/1

10

[Lihat sebelah]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT

http://windyportal.blogspot.com/

SULIT*

38.

E‐perkhidmatan awam dan Integrasi Kerajaan Elektronik

Menyelaras proses perancangan dan pembangunan tenaga manusia

Penyataan di atas merujuk kepada peranan

A Unit Pemodenan Tadbiran dan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

B Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (ICU)

C Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

D Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

39.

Pendapatan tambahan bagi Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak diperoleh melalui

I duti eksport balak dan hasil harta

 

II cukai pendaptan penduduk negeri

III bayaran lesen kenderaan tangki

IV duti import dan eksais petroleum

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

40.

Menstabilkan nilai mata wang negara

Menguruskan percetakan wang kertas dan siling Malaysia

Pernyataan di atas merujuk kepada bidang kuasa

A. Perbendaharaan

B. Bank Negara Malaysia

C. Kementerian Kewangan

D. Jabatan Akauntan Negara

PERCUBAAN STPM 900/1

11

[Lihat sebelah]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT

http://windyportal.blogspot.com/

SULIT*

41. Antara yang berikut, agensi yang manakah

Kementerian Dalam Negeri ?

I Jabatan Imigresen Malaysia

II Jabatan Perpaduan Negara

III Jabatan Peguam Negara

IV Jabatan Pendaftaran Pertubuhan

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

yang terletak di bawah bidang kuasa

42. Antara yang berikut, yang manakah

merupakan penyataan yang benar tentang

ahli

Kabinet?

I

Dilantik oleh Perdana Menteri

II

Ahlinya daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara

III

Ahli bertanggungjawab secara bersama kepada Parlimen

IV

Wang saraan bagi anggota Kabinet ditentukan oleh Kabinet

A

I dan II

B

I dan IV

C

II dan III

D

III dan IV

43. Antara

Dewan Rakyat dan Timbalan Yang di-Pertua?

yang berikut, yang manakah merupakan peraturan pemilihan Yang di-Pertua

A Yang di-pertua dan Timbalannya tidak semesti daripada ahli Dewan Rakyat

B Yang di-Pertua Dewan mesti daripada ahli dewan semnestara Timbalannya tidak semesti ahli dewan

C Yang di-Pertua Dewan dan Timbalannya mesti daripada kalangan ahli Dewan Rakyat

D Yang di-Pertua Dewan tidak semesti ahli dewan manakala Timbalannya mesti daripada ahli dewan

PERCUBAAN STPM 900/1

12

[Lihat sebelah]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT

http://windyportal.blogspot.com/

SULIT*

44.

memperuntukkan Kerajaan Negeri

pinjaman

Kerajaan

Persekutuan

kepada

Membincangkan

pembayaran

royalti

minyak

atau

hasil

perhutanan kepada Kerajaan Negeri

Pernyataan di atas merujuk kepada

A Majlis Tanah Negara

B Majlis Kewangan Negara

C Majlis Pembangunan Negara

D Majlis Tindakan Ekonomi Negara

45. Antara berikut, perkara yangmanakah

Negeri?

yang tidak boleh dipinda oleh Dewan Undangan

I Warisan takhta dan warisan sultan

II Penganugerahan bintang kehormat

III Jumlah kerusi dalam Dewan Undangan Negeri

IV Pemilihan dan pelantikan ahli Dewan Undangan Negeri

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

46. Dalam ujian IQ yang pertama di Institut Mensa, X dapat menjawab 36 daripada 60 soalan

dengan betul. Dalam ujian kedua, X dapat menjawab 10 soalan lebih daripada ujian pertama

dengan betul dan memperoleh markah satu pertiga daripada ujian pertama. Berapakah soalan yang ada dalam ujian kedua?

A 210

B 220

C 230

D 240

Soalan 47 berdasarkan jadual di bawah ini.

PERCUBAAN STPM 900/1

13

[Lihat sebelah]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT

http://windyportal.blogspot.com/

SULIT*

Jadual 1 : Kenderaan Bermotor yang Berdaftar di Malaysia pada Tahun 2002 dan Tahun 2003

Kenderaan

2002 (%)

2003 (%)

Motosikal

48.06

48.09

Motokar

41.60

42.35

Kenderaan barang

5.93

5.78

Kenderaan lain

3.87

3.78

Jumlah

12021939

12819248

(Diubah suai daripada Buku Perangkaan Malaysia 2004, Jabatan Perangkaan Malaysia)

47. Antara yang berikut

pada tahun 2002 dan tahun 2003?

yang manakah yang benar tentang kenderaan bermotor yang berdaftar

I Bilangan motosikal meningkat

II Bilangan kenderaan barangmerosot

III Bilangan motosikal lebih 40 kali ganda bilangan kenderaan lain

IV Peratusan peningkatan motokar lebih tinggi berbanding dengan peratusan peningkatan motosikal

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

48.

Barangan

:

Mesin basuh

Harga

:

RM2800.00

Bayaran Pendahuluan :

 

RM 400.00

Cara bayaran

:

3 tahun

Kadar faedah

:

10 % setahun

Bayaran ansuran bulanan yang perlu dijelaskan oleh pembeli mesin basuh di atas ialah

A RM 80.00

B RM 86.00

C RM 87.00

D RM 89.00

PERCUBAAN STPM 900/1

14

[Lihat sebelah]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT

http://windyportal.blogspot.com/

SULIT*

Soalan 49 berdasarkan jadual di bawah ini.

Jadual 2 : Peraturan Mengira Gaji Jururawat Klinik 24 Jam

Gaji pokok

RM 500 sebulan

Elaun syif

Pagi

: RM 3.00 : RM 4.50 : RM 7.50

Petang

Malam

Bilangan hari bekerja Waktu bekerja Pendapatansebulan

21 hari sebulan 1 syif Gaji pokok + elaun syif

49. Hitung

klinik 24 jam seperti

pendapatan bulanan yang paling tinggi yang diperoleh oleh seseorang jururawat

A RM563.00

B RM594.50

C RM605.00

D RM657.50

Soalan 50 berdasarkan jadual di bawah ini.

Jadual 3: Cabutan Saham Awam Syarikat A Tahun 2010

Unit

Bilangan

Bilangan yang

Jumlah unit

Nilai saham

pemohon

berjaya

yang diberi

1000-1999

48962

8640

1000

864

0000

2000-2999

9884

1228

2000

245

6000

3000-3999

6721

635

3000

190

5000

4000-4999

4320

423

4000

169

2000

5000-9999

625

220

5000

110 000

10000-14999

52

16

6000

96000

15000-19999

43

5

7000

35 000

50. Berapakah peratus permohonan yang berjaya mendapatkan saham syarikat A?

A 10.2 %

B 15.81%

C 97.8%

D 98.3%

PERCUBAAN STPM 900/1

15

[Lihat sebelah]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT

SULIT*

http://windyportal.blogspot.com/

PPN adalah 30 darjah Celsius. Suhunya

meningkat dengan kadar 3 darjah Celsius setiap 15 minit . Pada pukul 1.30 petang , berapakah

suhu tangki petrokimia itu ?

51. Pada pukul 11.00 pagi , suhu tangki petrokimia

A 45 darjah Celsius

B 60 darjah Celsius

C 65 darjah Celsius

D 80 darjah Celsius

Soalan 52 berdasarkan jadual di bawah ini

Jadual 4 :Prestasi Rancangan Khas Perumahan Kos Rendah mengikut Negeri-negeri Terpilih bagi Tempoh 2000 hingga 2005

Negeri

Daftar

Siap

Bilangan projek

Bilangan unit

Bilangan projek

Bilangan unit

Johor

86

44100

25

12858

Kedah

246

65900

41

23228

Kelantan

69

12920

7

1182

Melaka

42

9630

8

2242

Pahang

104

25960

2

4012

Perak

97

34320

10

15001

Perlis

19

2430

1

620

Selangor

160

50520

13

6648

Terengganu

29

2660

1

527

(Dipetik dan diubah suai daripada Laporan Ekonomi 2007/2008, Kuala Lumpur)

52. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang jadual di atas?

I. Lebih 50% unit rumah dapat disiapkan di negeri Perak

II. Negeri Kedah mempunyai bilangan projek perumahan terbengkalai yang paling tinggi

III. Lebih 90% projek rumah terbengkalai terdapat di Pahang, Perlis, dan Selangor

IV. Cuma 21% unit rumah dapat disiapkan di Kuala Lumpur berbanding dengan unit yang berdaftar

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

53. Di dalam sebuah bilik darjah terdapat sejumlah pelajar dengan nisbah bilangan antara

pelajar lelaki dengan pelajar perempuan iaitu 1:3. Pada hari Isnin, bilangan pelajar lelaki yang

hadir ialah 11 orang, manakala bilangan pelajar lelaki yang tidak hadir ialah 2 orang dan bilangan pelajar perempuan yang tidak hadir pula ialah 3 orang. Berapakah peratusan kehadiran pelajar pada hari itu?

A 76.7%

B 84.6%

C 90.4%

D 93.3%

PERCUBAAN STPM 900/1

16

[Lihat sebelah]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT

http://windyportal.blogspot.com/

SULIT*

Soalan 54 berdasarkan jadual di bawah ini.

Jadual 5: Arah Perdagangan Malaysia Mengikut Negara, Januari 2005

Negara

Eksport (%)

Import (%)

Amerika Syarikat Singapura Jepun China Hong Kong Negara Thai Taiwan Negara-negara lain

17.6

12.4

16.3

11.4

10.3

13.0

6.1

11.7

6.0

4.6

5.4

5.4

2.6

6.3

35.5

35.2

Jumlah (RM juta)

39 240

31 409

54. Yang manakah yang benar tentang jadual di atas?

I. Malaysia mengalami imbangan perdagangan defisit dengan negara-negara lain

II. Malaysia mengalami lebihan dagangan sebanyak RM7 831 juta

III. Singapura telah menyumbang sebanyak RM6 396.12 juta kepada pendapatan eksport negara

IV. Singapura, Amerika Syarikat , China dan Jepun menguasai sebanyak RM19,816.2 juta daripada nilai import Malaysia

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

55. Lynn ingin membeli sebuah pangsapuri dengan harga RM 275 000 dan dia ingin membuat

pinjaman daripada bank sebanyak 90% daripada harga pangsapuri tersebut dengan tempoh bayaran balik selama 18 tahun. Maklumat yang diperoleh daripada bank tentang pinjaman

tersebut adalah seperti berikut :

Faedah pinjaman

Bayaran ansuran sebulan bagi setiap ribu RM pinjaman = RM7.27

: 6%

Berapakah jumlah yang dibayar oleh Lynn kepada bank setelah tamat tempoh bayaran?

A RM 378 499

B RM 398 634

C RM 403 504

D RM 425 787

PERCUBAAN STPM 900/1

17

[Lihat sebelah]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT

http://windyportal.blogspot.com/

SULIT*

Soalan 56 berdasarkan jadual di bawah ini.

Jadual 6: Kadar Tukaran Mata Wang Asing yangdikeluarkan pada 6 Ogos 2012 .

Matawang

Jualan

Belian

1 Dolar US

3.825

3.775

1 Dolar Kanada

2.743

2.688

1 Dolar Euro

4.372

4.286

1 Pound Sterling

6.179

6.081

Amelia mahu mendapatkan nilai mata wang di atas untuk jumlah berikut :

Dolar US

= 170

Dolar Kanada

= 230

Dolar Euro

= 150

Pound Sterling = 140

56.

Berapakah jumlah Ringgit Malaysia yang perlu disediakan oleh Amelia?

A RM 2775.93

B RM 2780.00

C RM 2967.00

D RM 2802.00

57

Sebuah taman perumahan mempunyai 91 buah keluarga. Pada awal tahun, setiap keluarga

mengirim kad ucapan kepada setiap keluarga lain yang mendiami ditaman perumahan berkenaan. Berapakah jumlah keping kad ucapan Selamat Tahun Baru yang dihantar oleh seorang posmen di taman perumahan berkenaan?

A 1640 keping

B 4095 keping

C 8190 keping

D 8281 keping

PERCUBAAN STPM 900/1

18

[Lihat sebelah]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT

http://windyportal.blogspot.com/

SULIT*

58 Setelah tamat pengajian , Azman ditawarkan pekerjaan mulai 1 Januari 2005 dengan gaji

sebanyak RM2430 .00 sebulan. 3 bulan kemudian disahkan dalam jawatannya dan gajinya dinaikkan sebanyak RM 250.00. Oleh sebab prestasi Azman di tempat kerjanya baik, 6 bulan kemudian gajinya ditingkatkan lagi sebanyak RM250.00. Berapakah jumlah purata pendapatan bulanannya pada tahun tersebut?

A RM 2580.00

B RM 2658.00

C RM 2680.00

D RM 2860.00

59

Umur Atikah adalah 4/5 daripada umur abangnya, Halim

Apabila Atikah mencapai umur 20 tahun, ibunya berumur 58 tahun

Berapakah umur ibu mereka semasa melahirkan Halim?

A 23 tahun

B 33 tahun

C 34 tahun

D 41 tahun

Soalan 60 berdasarkan jadual di bawah.

Negara

Mata

Perbelanjaan

KNK

wang

(juta)

(%)

Malaysia

P

23.4

12

Indonesia

Q

40.4

10

Negara Thai

R

36.2

8

Filipina

S

20.2

12.8

Nota : P = 2.0, Q= 0.84, R=1.2, S= 0.9

60 Berapakah Keluaran Negara Kasar (KNK) Negara Thai ?

A 289.60 juta

B 301.20 juta

C 452.50 juta

D 543.00 juta

Soalan tamat

PERCUBAAN STPM 900/1

19

[Lihat sebelah]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat

SULIT

Cadangan jawapan:

http://windyportal.blogspot.com/

1

A

21

C

41

B

2

D

22

C

42

C

3

D

23

D

43

D

4

C

24

C

44

B

5

B

25

A

45

A

6

D

26

D

   

7

D

27

D

   

8

A

28

A

   

9

B

29

B

   

10

A

30

D

   

11

B

31

C

   

12

C

32

A

   

13

A

33

D

   

14

C

34

B

   

15

B

35

A

   

16

B

36

C

   

17

B

37

D

   

18

D

38

A

   

19

A

39

B

   

20

A

40

B

   

http://windyportal.blogspot.com/

Kertas 1 : Pengajian Am Peperiksaan Percubaan STPM 2012 Jawapan kepada Soalan 46-60

46

Jawapan : C

 

5428951.528 tolak 5001126.624 bahagi 5001126.624 darab 100 =8.55%

Ujian

1

:

36 bahagi 60 darab 100 = 60%

Menunjukkan % peningkatan motokar lebih

Ujian

2 :

60% bahagi 3 = 20 %

tinggi daripada % peningkatan

:

36 + 10 = 46 jawapan betul

 

motosikal

y

=

Jumlah soalan dalam Ujian

Kedua:

46 bahagi dengan y darab 100

= 20 %

48.

Jawapan : C

46 bahagi y = 0.2 y = 230

47.

Jawapan : B

RM 2800.00 tolak RM400.00 = RM2 400.00 Faedah : 10 bahagi 100 darab 3 darab RM 2400.00 =

RM720.00

Jumlah perlu dibayar = RM2400 + RM720 = RM3,

I

Benar

120.00

2002

48.06 bahagi 100 darab 12021939

=

Ansuran bayaran

= RM3 120.00 bahagi 36

5842662.354

= RM 87.00

2003 48.09 bahagi 100 darab 12819248

=

6164776.363

 

49 . Jawapan : D Gaji pokok

= RM500.00

II

Tidak Benar

Elaun syif malam (paling tinggi)

2002

5.93 bahagi 100 darab 12021939

=

= 21 hari x RM7.50

712900. 9827

= RM 157.50

2003

5.78 bahagi 100 darab 12819248

=

Pendapatan bulanan paling tinggi

740952.5344

RM500.00 + RM157.50

Menunjukkan bilangan kenderaan barang meningkat

III Tidak Benar

Motosikal 6164776.776 tolak 5842662.354 bahagi

5842662.354 darab 100 = 5.51%

Motokar : 2002

41.60 bahagi 100 darab 12021939 =

5001126.624 = 50.01%

Motokar : 2003

42.35 bahagi 100 darab 12819248 =

5428951.528

IV

Benar

+RM657.50

50. Jawapan : B Jumlah bilangan pemohon Jumlah bilangan yang berjaya

Peratus permohonan yang berjaya bahagi 70634 darab 100 = 15.81%

:

70634

: 11167

:

1167

51. Jawapan : B

Masa = (250 x 60)= 150 Maka 150 bahagi 15 = 10

Suhu

= 30 + 3 (10) =30 +30 = 60 darjah Celsius

http://windyportal.blogspot.com/

52.

Jawapan : C

55.

Jawapan : C

II

Benar

RM275000 x 90 bahagi 100 = RM247500 RM247500 x 7.27bahagi 1000 darab 216 (18 tahun)

III Benar

=RM388654

Pahang

: 102 bahagi 204 darab 100

= 98.1%

RM247500 x 6 bahagi 100 = RM14850

Perlis

: 18 bahagi 19 bahagi 100

= 94.7%

Maka, jumlah bayaran = RM388654 + RM 14850

Selangor: 147 bahagi 160 darab 100 = 91.9%

= RM 403504

53. Jawapan : C

 

56 Jawapan : D

$As

170 x 3.825

=RM 650.25

L

:

P

= $Kanada= 230 x 2.743

=RM 630.89

1

:

3

$Euro

= 150 x 4.372

=RM 655.80

 

£Sterling= 140 x 6.179

=RM 865.06

=RM2802.00

Bil. pelajar lelaki

= 11 + 2

= 13

Jumlah

Bil. pelajar perempuan

= 13 (3)

= 39

Bil. pelajar perempuan yg hadir = 39-3

Jumlah pelajar

= 39

=13 + 39 = 52

% kehadiran pelajar 52 darab 100 = 90.4%

= 11 + 36 bahagi

54. Jawapan : C

57.

91 buah keluarga akan hantar kad 1 keluarga hantar kepada semua jiran (91-1) Maka, 91 x 90 = 8190 keping kad

Jawapan : C

58. Jawapan : C

(1-3 ) 3 bulan pertama = RM2430.00 x 3=RM7

I

tidak benar

 

290.00

(3-9) (RM2430 + RM250.00 ) x 6=RM16

Nilai eksport dengan negara-negara lain :

800.00

(9-12)(RM2680 + RM250.00) x 3

33.5

bahagi 100 darab RM39 240

= RM 13

=RM 8790.00

930. 20 juta

Nilai

import dengan negara-negara lain :

35.2

bahagi 100 darab RM31 409 = RM11 055.97 j

RM 32160.00

Malaysia mengalami lebihan dagangan = RM13 930.20 – RM11055.97 =RM2874.23 juta

Maka, purata = RM 32160.00 bahagi 12 bulan

II benar Nilai eksport

= RM39 240 juta

=RM2680.00

Nilai import

= RM 31 409 juta

 

Lebihan dagangan = RM39 240 juta-RM31 409 =

59.

Jawapan : B

RM7

831 juta

 

Umur Atikah

=4/5 umur Halim

III

benaR Nilai eksport ke Singapura :

16.3

bahagi 100 darab RM39 240 = RM6 396.12 juta

Apabila Atikah berumur 20 tahun Umur Halim = 5 bahagi 4 darab 20 = 25 tahun

IV tidak benar

Jumlah peratus import ke negara Singapura ,

Amerika Syarikat, China, dan Jepun:

11.4 + 12.4+11.7+13.0

= 48.5%

Nilai import 48.5 bahagi 100 darab RM31 409 = RM15233. 37 juta

Maka, umur ibu mereka semasa melahirkan Halim ialah: 58-25 tahun = 33 tahun

60 Jawapan : C

% KNK = Perbelanjaan bahagi KNK darab 100

36.2 bahagi 8 darab 100 = 452.50 juta