Anda di halaman 1dari 17

LAPORAN PRESTASI

KPI UPSR DALAM AR3SK MUKAH..
oleh
(GURU BESAR: ABDUL WAHIT BIN MOHAMAD ETLI

Tarikh: ____________
Tempat:_____________


RETRO PRESTASI UPSR SEKOLAH
PERKARA
PENCAPAIAN (TAHUN) SASARAN
2008 2009 2010 2011
2012
2013
SASAR CAPAI
CALON DAFTAR
43 40 54 42 51
43
CALON AMBIL
43 40 54 42 51
43
GPS 2.03 2.17 1.95 1.99 1.95 2.15
2.00
SEMUA
A

BIL. 9 1 6 3 9 2
6
% 20.93 2.5 11.11 71.42 17.65 3.92
3.72
MENGUASAI
(ABC)
BIL. 34 30 45 37 49 45
40
%
79.07

75

83.33 88.10 92.5 88.1 93.02
PRESTASI SEKOLAH DALAM AR3
(UJIAN JULAI 2013)
PER-
KARA
UPSR
2012

TOV OTI-1 AR1 OTI-2 AR2 OTI-3 AR3 ETR
GPS 2.15 2.63 2.51 2.58 2.34 2.27 2.28
2.28

2.00
SEMUA
A
BIL 2 1 2 1 3 4 5 5 6
% 3.92 2.33 4.65 2.33 6.98 9.30 11.63 11.63 13.95
MEN-
GUASAI
(ABC)
BIL 43 34 36 28 32 32 36 37 40
% 84.31 78.10 84.65 65.12 74.42 74.42 83.72 86.04 93.02
JUMLAH CALON
DAFTAR UPSR 2013 = 43 ORANG
DATA NEAR MISS
(CEMERLANG & MENGUASAI) AR3
PERKARA CALON AMBIL
AR3
CEMERLANG
(SEMUA A)
NEAR MISS
CEMERLANG
JUMLAH
(i) (ii) (i) + (ii)
BIL.

43 5 1 6
%

11.62 2.33 13.95
KLIK SINI UNTUK PAUTAN KE DATA NMC
PERKARA CALON AMBIL
AR3
LULUS
(A HINGGA C)
NEAR MISS
MENGUASAI
JUMLAH
(i) (ii) (i) + (ii)
BIL.

43 30 1 31
%

100 69.76 2.33 72.09
PENCAPAIAN KUALITI MP DALAM AR3
MP
% GRED A % LULUS (ABC) GPMP
TOV OTI3 AR3
BEZ
A
(AR-OTI)
ETR TOV OTI3 AR3
BEZ
A
(AR-OTI)
ETR TOV OT3 AR3
BEZ
A
(AR-OTI)
ETR
BMP
18.6

30.23

27.9 2.33 34.88 86.05 93.02 100 6.98 100 2.23 2.00 2.00 0 1.98
BMT 18.6 18.6 32.56 13.96 23.26 81.4 88.37 95.35 6.98 100 2.42 2.3 2.02 0.28 2.09
MAT 2.33 6.98 39.53 32.52 44.19 100 83.72 86.05 2.33 100 3.49 2.51 2.19 0.32 1.86
SNS 20.93 23.26 20.93 2.33 32.56 97.67 100 88.37 11.63 100 2.25 2.14 2.30 0.16 1.98
BI 11.63 16.28 27.9 11.63 25.58 79.07 97.67 93.02 0.95 100 2.67 2.33 2.12 0.21 2.12
BCP
BCT
PRESTASI MP DALAM AR3 (2013) : BMP
PER
KAR
A
BIL.
CAL
AMB

A B C ABC D E TH
GP
MP
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
UPS
R
2012
51 26 51 13 25.5 7 13.7 46 90.2 4 7.8 1 2 1.78
TOV
43 8 18.6 19 44.19 10 23.26 27 86.05 6 13.95 0 0 2.33
OTI1 43 8 18.6 19 44.19 11 25.58 26 88.37 5 11.63 0 0 2.3
AR3 43 6 13.95 21 48.84 14 32.56 41 95.35 2 4.65 0 0 2.28
OTI2 43 13 30.23 15 34.88 12 27.91 40 93.02 3 6.98 0 0 2.12
AR2 43 6 13.95 19 44.19 10 23.26 35 81.4 8 18.6 0 0 2.47
OTI3 43 13 30.23 15 34.88 12 27.91 40 93.02 3 6.98 0 0 2.12
AR3 43 12 27.9 19 44.19 12 27.9 43 100 0 0 0 0 2.00
ETR 43 15 34.88 14 32.56 14 32.56 43 100 0 0 0 0 1.98
PRESTASI MP DALAM AR3 (2013) : BMT
PER
KAR
A
BIL.
CAL
AMB

A B C ABC D E TH
GP
MP
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
UPS
R
2012
51 18 35.3 12 23.5 13 25.5 43 84.3 6 11.8 2 3.9 2.25
TOV
43 8 18.6 17 39.53 10 23.26 35 81.4 8 18.6 0 0 2.42
OTI1 43 8 18.6 17 39.53 10 23.26 35 81.4 8 18.6 0 0 2.42
AR3 43 6 13.95 18 41.86 10 23.26 34 79.07 7 16.28 2 4.65 2.56
OTI2 43 8 18.6 18 41.86 12 27.91 38 88.37 5 11.63 0 0 2.33
AR2 43 9 20.93 22 51.16 9 20.93 40 93 2 4.65 1 2.33 2.16
OTI3 43 8 18.6 19 44.19 11 25.58 38 88.37 5 11.63 0 0 2.3
AR3 43 14 32.56 16 37.2 11 25.58 41 95.35 2 4.65 0 0 2.02
ETR 43 10 23.26 19 44.19 14 32.56 43 100 0 0 0 0 2.09
PRESTASI MP DALAM AR3 (2013) : BI
PER
KAR
A
BIL.
CAL
AMB

A B C ABC D E TH
GP
MP
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
UPS
R
2012
51 4 7.8 27 52.9 18 35.3 47 96.1 2 3.9 0 0 2.51
TOV
43 5 11.63 14 32.56 15 34.88 34 79.07 8 18.6 1 2.33 2.67
OTI1 43 7 16.28 14 32.56 16 37.21 37 86.05 6 13.95 0 0 2.49
AR3 43 7 16.28 14 32.56 14 32.56 35 81.4 8 18.6 0 0 2.53
OTI2 43 7 16.28 16 37.21 17 39.53 40 93.02 3 6.98 0 0 2.37
AR2 43 12 27.9 17 39.53 11 25.58 40 93.02 3 6.98 0 0 2.12
OTI3 43 7 16.28 16 37.21 19 44.19 42 97.67 1 2.33 0 0 2.33
AR3 43 12 27.9 17 39.53 11 25.58 40 93.02 3 6.98 0 0 2.12
ETR 43 11 25.58 16 37.21 16 37.21 43 100 0 0 0 0 2,12
PRESTASI MP DALAM AR3 (2013) : MATE
PER
KAR
A
BIL.
CAL
AMB

A B C ABC D E TH
GP
MP
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
UPS
R
2012
51 13 25.5 21 41.2 17 33.3 51 100 0 0 0 0 2.08
TOV
43 1 2.33 3 6.98 16 37.21 20 46.51 20 46.51 3 6.98 3.49
OTI1 43 1 2.33 8 18.6 21 48.84 30 69.77 13 30.23 0 0 3.07
AR3 43 2 4.65 12 27.91 17 39.53 31 72.09 12 27.91 0 0 2.91
OTI2 43 3 6.98 16 37.21 16 37.21 35 81.4 8 18.6 0 0 2.67
AR2 43 5 11.63 12 27.91 16 37.21 33 76.74 10 23.25 0 0 2.72
OTI3 43 3 6.98 22 51.16 11 25.58 36 83.72 7 16.28 0 0 2.51
AR3 43 17 39.5 9 20.9 11 25.58 37 86.05 6 13.95 0 0 2.13
ETR 43 19 44.19 11 25.58 13 30.23 43 100 0 0 0 0 1.86
PRESTASI MP DALAM AR3 (2013) : SAINS
PER
KAR
A
BIL.
CAL
AMB

A B C ABC D E TH
GP
MP
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
UPS
R
2012
51 11 21.6 23 45.1 13 25.5 47 92.2 2 3.9 2 3.9 2.23
TOV
43 9 20.93 15 34.88 18 41.86 42 97.67 1 2.33 0 0 2.26
OTI1 43 9 20.93 15 34.88 18 41.86 42 97.67 1 2.33 0 0 2.26
AR3 43 5 11.63 16 37.21 12 27.91 33 76.74 10 23.26 0 0 2.63
OTI2 43 9 20.93 16 37.21 18 41.86 43 100 0 0 0 0 2.21
AR2 43 12 27.91 15 34.88 10 23.26 37 86.04 6 13.95 0 0 2.23
OTI3 43 10 23.26 17 39.53 16 37.21 43 100 0 0 0 0 2.14
AR3 43 9 20.9 17 39.53 12 27.9 38 88.37 5 11.63 0 0 2.30
ETR 43 14 32.56 16 37.21 13 30.23 43 100 0 0 0 0 1.98
CATATAN: SJKC - SILA TAMBAHKAN SLAID UNTUK MP LAIN
DAPATAN ANALISIS ITEM
MENGIKUT MATA PELAJARAN
MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN/PENULISAN
KERTAS:
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID
CATATAN
DI BAWAH 25% ANTARA 25 50%
10. KATA KERJA
12 & 15 . KATA BERIMBUHAN
14. KATA GANDA
18. & 19. PENJODOH BILANGAN
27. AYAT TANYA
32. BERDASARKAN PETIKAN
Nota:
Daripada dapatan analisis item kertas mata pelajaran, sila nyatakan kemahiran/
subtopik/ konteks yang penguasaannya (i) di bawah 25%, dan (ii) antara 25 50%;
berdasarkan graf yang telah diperolehi.
DAPATAN ANALISIS ITEM
MENGIKUT MATA PELAJARAN
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS
KERTAS: 1 & 2
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID
CATATAN
DI BAWAH 25% ANTARA 25 50%
GRAMMAR- PRESENT TENSE
- SINGULAR AND PLURAL
COMPREHENSION QUESTIONS
SPELLING BOMBASTIC WORDS
(DIFFICULT WORDS)
TEXT COMPLETION (26-30)
SOCIAL GREETING/SOCIAL
EXPRESSION
Nota:
Daripada dapatan analisis item kertas mata pelajaran, sila nyatakan kemahiran/
subtopik/ konteks yang penguasaannya (i) di bawah 25%, dan (ii) antara 25 50%;
berdasarkan graf yang telah diperolehi.
DAPATAN ANALISIS ITEM
MENGIKUT MATA PELAJARAN
MATA PELAJARAN : MATEMATIK
KERTAS: 1 & 2
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID
CATATAN
DI BAWAH 25% ANTARA 25 50%
PENYELESAIAN MASALAH
PECAHAN
MENOLAK PECAHAN
MENCARI LUAS
PENYELESAIAN MASALAH PURATA
MENCARI ISIPADU DAN LUAS
OPERASI BERCAMPUR
TIMBANGAN BERAT
PENYELESAIAN MUDAH OPERASI
BERCAMPUR
MAS DAN WAKTU
ISIPADU CECAIR
Nota:
Daripada dapatan analisis item kertas mata pelajaran, sila nyatakan kemahiran/
subtopik/ konteks yang penguasaannya (i) di bawah 25%, dan (ii) antara 25 50%;
berdasarkan graf yang telah diperolehi.
DAPATAN ANALISIS ITEM
MENGIKUT MATA PELAJARAN
MATA PELAJARAN : SAINS
KERTAS: 1 & 2
KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID
CATATAN
DI BAWAH 25% ANTARA 25 50%
1. SIRATAN MAKANAN 1. TENAGA
2. TENAGA 2. BAHAN
3. KEPERLUAN ASAS/INFERENS 3. BAHAN/HIPOTESIS
Nota:
Daripada dapatan analisis item kertas mata pelajaran, sila nyatakan kemahiran/
subtopik/ konteks yang penguasaannya (i) di bawah 25%, dan (ii) antara 25 50%;
berdasarkan graf yang telah diperolehi.
PROGRAM INTERVENSI PANITIA
KELOMPOK
MURID
Nama
Program/
Aktiviti
SINOPSIS PROGRAM


Bil. Murid
terlibat
Tarikh /
Tempoh
Laksana

CEMERLANG
& POTENSI
CEMERLANG
Kelas
Bimbingan
Murid-murid dibimbing oleh
seorang guru ( pencapaian A
dan B ) supaya lebih ramai lagi
murid mencapai Gred A.

Mei - Julai
SEDERHANA Kelas
Bimbingan
Murid-murid dibimbing oleh
seorang guru ( pencapaian
C) supaya lebih ramai lagi
murid mencapai Gred B.
Mei - Julai

LEMAH

Kelas
Bimbingan
Murid-murid dibimbing oleh
seorang guru ( pencapaian
D) supaya lebih ramai lagi
murid mencapai sekurang-
kurangnya Gred C.
Mei - Julai

NAMA PANITIA:
DAPATAN DAN ISU PENCERAPAN PdP GURU YANG
MENGAJAR TAHUN 6 2013
BIL. DAPATAN DAN ISU TINDAKAN
1. Kaedah penyampaian perlu
dipelbagaikan supaya pdp lebih
berkesan khususnya kumpulan galus
dan lemah .

Guru mata pelajaran
Sila senaraikan dapatan dan isu-isu utama berkaitan dengan
Dapatan dan isu tentang pencerapan PdP guru mata pelajaran
SEKIAN
TERIMA KASIH