Anda di halaman 1dari 2

Contoh Rancangan Pengajaran Sains KSSR Tahun 4

Mata
Pelajaran /
Tajuk
SAINS / SAINS FIZIKAL
Kelas
Tahun 4
Masa /
Bilangan
murid
10.00 11.00 pagi (60 minit)

Bilangan murid 40 orang

Standard
Pembelajaran:

6.5.1 , 6.5.2, 6.5.3

Objektif
Pembelajaran:
Di akhir P&P murid dapat:

1. Mengira isipadu objek bentuk sekata menggunakan rumus dan
kaedah sesaran
2. Mengira isipadu objek berbentuk tidak sekata dengan kaedah
sesaran

KPSKaedah
Mengeksperimen,
Mengukur menggunakan nombor,
Memerhati

Inkuiri Penemuan.
Aktiviti:


Aktiviti 1:

1. Murid dibekalkan dengan plastisin dan bentukkan menjadi
kubus.
2. Perkenalkan panjang, lebar dan tinggi objek.
3. Perkenalkan rumus bagi isipadu sebuah kubus.
4. Kira isipadu kubus tersebut.


Aktiviti 2:

1. Tuang 50 ml air ke dalam selinder penyukat.
2. Masukkan kubus yang sama masukkan ke dalam selinder
penyukat.
3. Perhatikan perubahan aras air yang berlaku dan catat bacaan
akhir nya.
4. Berapakah isipadu kubus tersebut?


Aktiviti 3:

1. Bentukkan kubus tadi menjadi satu objek yang tidak sekata.
2. Tuang 50 ml air ke dalam selinder penyukat.
3. Masukkan objek tersebut ke dalam selinder penyukat.
4. Perhatikan perubahan aras air yang berlaku dan catat bacaan
akhir nya.
5. Berapakah isipadu kubus tersebut?


Aktiviti 4:

1. Perhatikan bacaan isipadu dari aktiviti 1 , 2 dan 3.
2. Bincang dan buat kesimpulan dalam kumpulan anda.

Pentaksiran


EMK
Kreativiti dan inovasi
Refleksi
: Penilaian -
Pemulihan-
Pengayaan-
Pengukuhan-

Murid melengkapkan Kad Aktivit 1, 2 dan 3
Posted by pss sks at 2:10 PM