Anda di halaman 1dari 2

Bahasa Malaysia Tahun 3

Minggu
23
Tarikh : 06 Julai 2014
Hari : Ahad
Kelas : 3
Tema : Tradisi Kita
Tajuk : Produk Seni-Mari Berbual
Fokus Utama : Standard Kandungan 4.3
1.3
: Standard Pembelajaran 4.3.1
1.3.2
Objektif : Diakhir p&p murid dapat:
1.Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul,intonasi
yang jelas dan bahasa badan yang sesuai secara didik
hibur
2.Mendengar,memahami dan memberikan respons dengan
betulsecara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata
tanya
Aktiviti : - Bacaan kuat murid petikan Batik Sarong
- Murid melakonkan dialog
- Bimbingan guru
- Pengukuhan
- Penutup
Pengisian
Kurikulum
: KB : Menghubungkaitkan
BCB : Bacaan imbasan
KP : Verbal linguistik
Sistem Bahasa : Ayat tanya
Bahasa Malaysia Tahun 3
Minggu
23
Refeksi :