Anda di halaman 1dari 2

Bahasa Malaysia Tahun 3

Minggu
23
Tarikh : 08 Julai 2014
Hari : Selasa
Kelas : 3
Tema : Tradisi Kita
Tajuk : Produk Seni-Mari tulis
Fokus Utama : Standard Kandungan 3.7
2.6
: Standard Pembelajaran 3.7.2
2.6.1
Objektif : Diakhir p&p murid dapat:
1.Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan
deskriptif secara berpandu dengan betul
2.Membaca dan memahami petikan Pengukir kayu untuk
menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah
Aktiviti : - Bacaan kuat murid petikan Pengukir kayu
- Murid melengkapkan karangan berpandukan gambar dan
menulisnya ke dalam buku tulis
- Mengenal pasti kosa kata umum dan kosa kata istilah
berdasarkan teks
- Pengukuhan
- Penutup
Pengisian
Kurikulum
: KB : Menjana idea
BCB : Bacaan imbasan
KP : Interpersonal
Sistem Bahasa : Kosa kata umum dan kosa kata istilah
Bahasa Malaysia Tahun 3
Minggu
23
Refeksi :