Anda di halaman 1dari 11

1

2.12 Kekenyalan

Bahan kenyal ialah bahan yang boleh kembali kepada bentuk dan saiz asalnya apabila daya
yang bertindak itu dialihkan.








Daya antara atom
1. Sifat kekenyalan adalah disebabkan oleh daya tolakan dan daya tarikan di antara molekul-
molekul di dalam pepejal.
2. Untuk memudahkan pemahaan, kita hanya akan membincangkan kekenyalan untuk logam
sahaja.
3. Daya tolakan dan daya tarikan antara atom sentiasa wujud selagi logam dalam keadaan
pejal.
4. Atom-atom terpisah pada satu jarak yang dinamakan jarak keseimbangan,

. Apabila tiada
daya luar bertindak padanya, atom-atom logam bergetar pada kedudukan keseimbangan.
Pada jarak keseimbangan itu, daya tarikan diimbangi oleh daya tolakan. Maka daya paduan
adalah sifar.
5. Kaitan antara daya-daya antara atom dengan jarak pemisah dihuraikan dalam Jadual 2.12













2
































5 Dengan ini, zarah-zarah itu akan kembali ke kedudukan asal apabila daya mampatan atau regangan dialihkan.
6 Jika daya regangan yang dikenakan melebihi had kenyal bahan itu, daya tarikan antara zarah akan berkurang.

7 Had kenyal ialah had daya maksimum yang boleh dikenakan ke atas spring supaya tidak merosakkan
kekenyalannya.

3


































4
































5




































6




































7

Faktor-faktor mempengaruhi kekerasan satu spring
































8



































9
































10

































11