Anda di halaman 1dari 5

Tarikh : 20 April 2014 (Ahad)

Masa : 9.15 10.15 pagi(60 minit)


Tahun : 5 Bakawali
Bilangan murid : 16 orang (8 lelaki, 8 perempuan)
Subjek : Sains
Tema : Menyiasat Daya dan Tenaga
Tajuk : Cahaya
Objektif Pembelajaran : Memahami cahaya bergerak lurus.
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran ini diharapkan murid dapat:
i) Menyatakan cahaya bergerak lurus.
ii) Memberi contoh untuk mengesahkan bahawa
cahaya bergerak lurus.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui objek-objek yang mengeluarkan
aaaaaaaaaaa cahaya
Kemahiran Berfikir : Mencirikan dan menaakul.
Nilai : Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan, bekerjasama,
ddddddddd menghormati pendapat yang diberikan rakan, menghargai masa,
wwwwww melibatkan diri secara aktif dalam kumpulan, berani mencuba.
Kemahiran : i) Murid memerhati fenomena melibatkan pergerakan cahaya
ii) Murid membuat inferens cahaya bergerak lurus daripada
wwwwc pemerhatian fenomena harian.
Subjek Berkaitan : Bahasa Melayu.
Sumber P&P : Buku latihan, kad bergambar.


Fasa
Pengajaran
Isi kandungan Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran
Catatan
Orientasi
(5 minit)

Topik hari ini:
Cahaya
1.Guru menunjukkan
sekeping gambar
diikuti mengemukakan
soalan :a) Apakah nama gambar
ini?
b) Matahari memberi kita
apa?
c) Selain matahari, apa
objek boleh memberi
kita cahaya ?
2. Guru mengaitkan dengan topik
yang akan dipelajari pada hari ini.
Tahap Kognitif:
Pengetahuan

Strategi/ Teknik :
Penyoalan
seluruhkelas
menggunakan
gambar

Nilai :
Mensyukuri nikmat
yang dikurniakan
Tuhan .
Pencetusan
Idea
(15 minit)
Menyatakan cahaya
bergerak lurus.
1. Guru meminta murid
memerhatikan objek di
persekitaran luar kelas.
Contohnya :
a) Pokok
b) Kerusi batu
c) Bilik guru
d) Perpustakaan
2. Guru suruh mereka masuk
kembali ke dalam kelas, guru
menyoal
- Adakah mereka nampak objek-
objek tersebut?
Tahap Kognitif:
Pengetahuan,
Pemahaman

KB: Mencirikan

3. Berdasarkan jawapan pada
fasa orientasi, guru bertanya
kepada mereka kaitan antara
topik pada hari ini dengan apa
yang mereka dapat perhatikan
sekarang.
Penstrukturan
Semula Idea
(25 minit)
Aktiviti Kumpulan:
Eksperimen untuk
membuktikan
cahaya bergerak
lurus.

.
1. Murid-murid dibahagi secara
berkumpulan untuk menjalankan
eksperimen.
2. Dalam kumpulan mereka
dikehendaki mengambil dua buku
dan digulung seperti teropong.
3. Murid menangkupkan kedua-
dua buku tersebut dibahagian
hujung.
4. Guru menyoal mereka adakah
mereka nampak bulatan yang
dilukis guru di papan hitam.
5. Kemudian, murid
membengkokkan buku di
bahagian hadapan.
6. Guru sekali lagi menyoal
mereka adakah mereka nampak
bulatan yang dilukis guru.
7. Guru dan murid berbincang
mengapakah pada keadaan buku
yang pertama, bulatan dapat
dilihat, manakala pada situasi
kedua bulatan tidak dapat dilihat.
8. Guru merumuskan bahawa
cahaya bergerak lurus.
KPS:
Berkomunikasi

Strategi /Teknik:
Membuat inferens

Sikap dan
nilai murni:
bekerjasama
menjalankan
aktiviti, berani
mencuba

BBB:
Buku latihan.


Aplikasi Idea
(10 minit)
Mengaitkan apa
yang dipelajari
dalam kehidupan
seharian.
cth :
a) Alur cahaya
lampu suluh
daripada
helikopter.
b) Alur cahaya
daripada
lampu
motosikal.
c) Alur cahaya
matahari
memasuki
rumah melalui
lubang pada
bumbung.
1. Dalam kumpulan yang sama,
murid berbincang dan mencari
contoh lain (peristiwa/fenomena)
yang menunjukkan cahaya
bergerak lurus.
2. Setiap kumpulan diberi masa
selama lima minit untuk berfikir.
3. Kemudian wakil setiap
kumpulan menulis jawapan
masing-masing di papan hitam.
4. Guru dan murid sama-sama
berbincang berkenaan jawapan
yang ditulis di papan hitam.
5. Murid-murid disoal apa yang
mereka pelajari melalui P&P tadi
dan kaitkan dengan kehidupan
mereka.
KB:
Menaakul

Sikap dan
nilai murni:
Murid melibatkan
diri secara
aktif.
Refleksi
(5 minit)

Rumusan tentang
apa yang telah
dipelajari.
a) Cahaya
bergerak lurus
b) Cahaya tidak
boleh
dibengkokkan
.
1. Guru memilih murid secara
rawak untuk membuat
kesimpulan tentang pelajaran
pada hari ini iaitu berkenaan
sifat cahaya yang cahaya
bergerak lurus.
2. Guru menyimpulkan pelajaran
untuk hari ini.
Tahap kognitif:
Membuat
kesimpulan

Kaedah :
Penyoalan
keseluruhan
kelas

Sikap dan nilai
murni:
Menghormati
pendapat rakan

Anda mungkin juga menyukai