Anda di halaman 1dari 2

C.

Hubungan Sudut Berelasi antara


Sin, Cos dan Tangen
D. Rumus-rumus Trigonometri
1. Aturan sinus
2. Aturan Cosinus
3. Luas Segitiga ABC
4. Jumlah dan Selish Dua Sudut
5. Sudut 2A Sudut !embar"
#. Hasil !ali Dua $ungsi Trigonometri
7. Jumlah Selisih Dua Fungsi
Trigonometri
%. &ersamaan Trigonometri
'. Bentu( a Cos x + b Sin x
)*. Bentu( a Cos x + b Sin x = c
)). +ilai ,a(simum dan ,inimum
$ungsi f(x) =a Cos x + b Sin x