Anda di halaman 1dari 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris la MATEMATIC
PROBA D
Varianta .001

Proba D.Programa M1.Filiera teoretic, specializarea tiin e ale naturii; Filier tehnologic, profil Tehnic, toate specializrile

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

La toate subiectele se cer rezolv ri cu solu ii complete


SUBIECTUL I ( 20p )
n sistemul cartezian de coordonate xOy se consider punctele A(1,3) , B(2,5) , C (5,1) .
2
(4p) a) S se calculeze num rul complex 2 z 2 z , dac z = 2 3i .

(4p) b) S se calculeze lungimea segmentului [BC].


(4p) c) S se calculeze aria triunghiului ABC .
(4p) d) S se calculeze distan a de la punctul A la dreapta BC.
e) S se determine m , n R astfel nct x + my + n = 0 s reprezinte ecua ia dreptei
(2p)
AC.
(2p) f) S se determine coordonatele centrului cercului circumscris triunghiului ABC .
SUBIECTUL II ( 30p )
1.
(3p) a) S se rezolve n mul imea numerelor reale ecua ia 9 x = 27 x+1 .
(3p) b) Se consider progresia aritmetic 3, 9 , 15, 21, . S se determine termenul de rang

33 al progresiei.
(3p)
c) S se calculeze determinantul

C 42

C51

(3p) d) Se consider func ia f : R R, f ( x ) = 2 x 2007 . S se calculeze ( f


(3p) e) Pe mul imea numerelor reale se consider

f )(2007 ) .

legea de compozi ie definit

prin

x y = xy 2 x + 3 y 5 , x , y R . S se rezolve ecua ia 2 x = 6 .

2.

Se consider func ia f : ( 1, ) R, f ( x ) = x + 1 +

(3p) a) S se calculeze f ' (x ) , x (1, ) .


f ( x ) f (1)
.
(3p) b) S se calculeze lim
x 1
x 1

1
.
x +1

(3p) c) S se calculeze

f (x )dx .

(3p) d) S se determine ecua ia asimptotei spre la graficul func iei f .


(3p) e) S se calculeze lim
n

nf (n )
.
n + 2007
2

Proba D.Programa M1.Filiera teoretic, specializarea tiin e ale naturii; Filier tehnologic, profil Tehnic, toate specializrile

Varianta 001

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL III ( 20p )

Se consider mul imea M format din toate matricele cu 2 linii i 2 coloane cu proprietatea
c elementele fiec rei matrice din mul imea M formeaz
(4p) a) S se verifice c

mul imea {1,2,3,4}.

1 3

M .
2 4

1 3
.
(4p) b) S se calculeze determinantul matricei
2 4
(4p)

c)

S se arate c dac C M , atunci det(C ) 0 .

1 3
.
(2p) d) S se calculeze rangul matricei
2 4
(2p) e) S se arate c dac X M , atunci 10 det( X ) 10 .
(2p) f) S se arate c dac B M , atunci B 1 M .
(2p) g) S se determine num rul elementelor mul imii M.

SUBIECTUL IV ( 20p )

Se consider func iile f , g : (0, ) R , f ( x) = ln

x
i g (x ) = f ' ( x ) .
x +1

(4p) a) S se determine g ( x ) , x > 0 .


(4p) b) S se arate c func ia g este strict descresc toare pe (0, ) .
(4p) c) S se arate c g ( x ) > 0 , x > 0 .
(2p) d) Utiliznd teorema lui Lagrange, s se arate c n N * exist c n (n, n + 1) astfel nct
g (c n ) = f (n + 1) f (n ) .

(2p) e) S se arate c g (n + 1) < f (n + 1) f (n ) < g (n ) , n N * .


(2p) f) Utiliznd metoda induc iei matematice, s se arate c
1
1
1
n
+
++
=
, n N*
1 2 2 3
n(n + 1) n + 1

g) Folosind eventual punctele e) i f), s se arate c


2p)

2n + 2
n
, n N* .
< ln
2(n + 2 )
n+2

Proba D.Programa M1.Filiera teoretic, specializarea tiin e ale naturii; Filier tehnologic, profil Tehnic, toate specializrile

Varianta 001