Anda di halaman 1dari 1

Proiect

Agenda de lucru
a edinei Comisiei Naionale de Integritate
(10 iulie 2014, ora 10.00)
I. Iniiere controale
1. Examinarea cazului privind eventuala nclcare a regimului juridic al declarrii veniturilor i
proprietii de ctre Valeriu Cecan, vicedirector general al S CRIS REIS!R"#
$. Examinarea cazului privind eventuala nclcare a regimului juridic al con!lictului de intere"e de
ctre Valeriu %oiat&, 'rimar al ora ului S(ngera
II. Rezultate controale
). Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala nclcare a regimului juridic al declarrii
veniturilor i propriet ii pe perioada anului 2012 de ctre Constantin *urculi a , controlor
'rinci'al de stat al Cur ii de Conturi a Re'u+licii ,oldova
-. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala nclcare a regimului juridic al declarrii
veniturilor i propriet ii pe perioada anului 2012 de ctre Artur .erman, 're edinte al
Consiliului de administra ie al Comisiei Na ionale a %ie ei *inanciare
/. Examinarea rezultatelor controlului din o!iciu privind eventuala nclcare a regimului juridic al
con!lictului de intere"e de ctre Artur .erman, 're edinte al Consiliului de administra ie
al Comisiei Na ionale a %ie ei *inanciare
0. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala nclcare a regimului juridic al
con!lictului de intere"e de ctre Iurie a+ura, administrator al S Editura "NIVERS"1#
2. Examinarea rezultatelor controlului din o!iciu privind eventuala nclcare a regimului juridic al
con!lictului de intere"e de ctre Svetlana Caduc, director al colii s'ortive s'eciali3ate
re'u+licane de +o4 din satul rim&nc&u i
5. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala nclcare a regimului juridic al
incompati#ilit ilor !unc iei de inute de ctre Ion Novac, 'rimar al satul S&lcu a, raionul
C&u eni
6. Examinarea rezultatelor controlului privind eventuala nclcare a regimului juridic al
con!lictului de intere"e de ctre Ion Novac, 'rimar al satul S&lcu a, raionul C&u eni
III. Examinare sesizri
17. Examinarea articolului pu#licat pe $$$.moldovacurata.md %Noii milionari ai 8ustiiei
moldoveneti& (A. a9ton, ,. ,uruianu, :. ,ardari) "u# a"pectul eventualei nclcri a
regimului juridic al declarrii veniturilor i proprietii
11. Examinarea articolului pu#licat pe $$$.moldovacurata.md %Noii milionari ai 8ustiiei
moldoveneti& (V. !imo9ti, V. ;r(nda, S. Namaco) "u# a"pectul eventualei nclcri a
regimului juridic al declarrii veniturilor i proprietii
IV.Diverse