Anda di halaman 1dari 36

Proses penyampaian maklumat

penilaian dari semasa ke semasa


tentang perkembangan
pengetahuan, kemahiran, penerapan
nilai, sikap dan pencapaian murid.

- Pelaporan perlu dilakukan dari semasa mengikut
keperluan untuk membolehkan guru dan ibu bapa
mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.
- Laporan perkembangan murid seharusnya
menyeluruh merangkumi kepelbagaian kecerdasan,
perolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran,
penerapan nilai, potensi dan ketrampilan diri murid.
- Rumusan hendaklah dibuat berdasarkan maklumat
daripada hasil analisis data melalui kesemua
instrumen serta penilaian hasil kerja murid.

Laporan merupakan rumusan yang dibuat oleh guru daripada
maklumat yang dikumpul dan analisis yang dibuat mengenai
perkembangan murid secara menyeluruh dan spesifik.
Ulasan yang dibuat seharusnya dapat menunjukkan
kebolehan dan pencapaian sebenar diri murid. Rumusan
mengenai perkembangan dari segi jasmani, emosi, rohani,
intelek dan sosial boleh dibuat berdasarkan Tunjang dalam
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan atau aspek lain
yang telah ditentukan.
Antara caranya untuk menulis kad laporan adalah :
1) Menyediakan ruang untuk murid, guru dan ibu bapa
melaporkan matlamat pada penilaian akan datang.
2) Perjumpaan dengan ibu bapa membincangkan dan mengkaji
anak.Contoh Kad Laporan
Aspek perkembangan murid yang boleh
dilaporkan adalah seperti berikut:
a) Tunjang Komunikasi
b) Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai
c) Tunjang Ketrampilan Diri
d) Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika
e) Tunjang Sains dan Teknologi
f) Tunjang Kemanusiaan
Tunjang : Komunikasi
Ulasan :
Semester 1 : Murid A boleh bercerita mengenai
diri dan keluarga. Boleh berinteraksi
secara sopan dengan rakan sebaya.
Sudah boleh mengenal dan
membunyikan huruf abjad serta
membaca perkataan mudah ( KV+
KV).

Catatan ringkas dan cepat berkenaan setiap
kejadian kanak-kanak yang ditulis atau dicatat
semasa kanak-kanak mengalami kejadian atau
sesuatu aktiviti.
Kaedah ini dapat merekodkan satu atau lebih
maklumat yang ringkas dan spesifik.
Maklumat ringkas ini menyediakan bukti yang
boleh dianilisis kemudian maklumat dapat
digunakan dalam rekod perkembangan lain.

Ditulis setiap hariSistematik dan terancangTarikh pemerhatian


Ditulis untuk setiap orang murid


Berfungsi sebagai diari kelas.
Guru mencatat pemerhatian berkenaan
kanak-kanak setiap hari.
Dengan merujuk Log Harian , guru boleh
mendapat maklumat ringkas berkaitan
dengan kanak-kanak.

Ditulis Setiap Hari

Dicatat semasa memerhati kanak-kanak.
Melibatkan semua kanak-kanak.
Pada satu masa pemerhatian, guru dapat
merekodkan beberapa orang kanak-kanak.


Ditulis Untuk Setiap Orang Murid


Tarikh dicatat supaya corak perkembangan
yang dialami oleh kanak-kanak dapat dikesan.
Kaitan perkembangan dengan tempoh
pembelajaran yang dialami kanak-kanak juga
dapat dianilisis.
Tarikh pemerhatian
Merancang merekod perkembangan dengan
sistematik membolehkan :
1. Menjamin pemerhatian yang dibuat tidak
mengganggu proses pdp kanak-kanak.
Contohnya :
1. Menyedikan 1 borang khas
2. Kumpulkan nama kanak-kanak mengikut
senarai abjad yang siap ditulis dan dicetak
untuk memastikan rekod dibuat setiap kanak-
kanak.Sistematik Dan TerancangAspek pemerhatian dapat dilihat daripada
pelbagai slot di prasekolah seperti:
Waktu berpisah dengan ibu bapa ataupun
penjaga ( waktu pagi)
Semasa memerhati motor kasar memanjat,
melompat
Semasa memerhati motor halus
Menggunting menguntai manik
Aktiviti bahasa- menyanyi menggunakan
perbendaharaan kata

Contoh Log Harian
Cara merekodkan cepat, maklumat ringkas
dan mudah.
Merekodkan maklumat berkenaan setiap
kanak-kanak
Fakta atau maklumat yang spesifik
Boleh dipindah ke rekod perkembangan lain.


Terlepas maklumat penting kerana catatan
adalah ringkas
Maklumat diperoleh terhad
Perlu diulang sekiranya ingin mendapat
maklumat lebih tepat.
Rekod Frekuensi Atau Rekod Kiraan
Frekuensi
Diguna oleh guru untuk mengukur kekerapan
tingkah laku.
Bertujuan untuk mengubah mana-mana
tingkah laku negatif atau meransang tingkah
laku positif.
Dapat digunakan mengukur atau mengesan
kesan intervensi yang dijalankan.

Contoh Rekod Frekuensi
Contoh Rekod frekuensi digunakan
mengukur atau mengesan kesan intervensi
Kekuatan Rekod Frekuensi
Memberi data kuantitatif yang ringkas.
Mudah dan cepat direkodkan

Kelemahan Rekod Frekuensi
Memberi data kuantitatif yang ringkas
Tiada maklumat selain bilangan kekerapan
Mengukur satu tingkah laku sahaja
Rekod Pensampelan
Masa
( Time Sampling)
Digunakan untuk
mengenal pasti kanak-
kanak dalam satu jangka
masa yang ditetapkan.
Pemerhatian dijalankan
beberapa kali bagi tempoh
masa yang tetap dalam
sela masa yang sama
sepanjang tempoh
pemerhatian.
Mengenalpasti minat
dan kebolehan
kanak- kanak.
MASA AKTIVITI
9.00 pagi Membaca Big book.
9.05 pagi Membaca buku yang sama.
9.10 pagi Bercerita berkenaan cerita yang dibaca
kepada Johny.
9.15 pagi Menggayakan aksi- aksi daripada cerita
yang dibaca di hadapan rakan- rakan.
Tadika Tunas Durrani
Rekod Pensampelan Masa
Pemerhati: Cikgu Macnaughton
Nama Kanak- kanak : Afifah Fatimah

Rekod Pensampelan Masa
1) Menunjukkan tempoh masa kanak- kanak dapat
memberi perhatian pada sesuatu.
2) Memberi maklumat berkenaan aktiviti kanak- kanak
dalam satu jagka masa.
3) Dapat menunjukkan minat kanak- kanak, dilihat
daripada pilihan aktiviti yang gemar dibuat.
4) Dapat menunjukkan apa yang tidak digemari oleh
kanak- kanak yang dilihat daripada pilihan aktiviti
yang dibuat ( mengelak melakukan sesuatu)
5) Dapat menunjukkan sudut yang diminati dan yang
tidak digemari oleh kanak- kanak, daripada pilihan
aktiviti yang dibuat semasa aktiviti bebas.
Rekod Pensampelan Masa
1) Tiada maklumat menyeluruh berkenaan aktiviti
kanak- kanak kerana terpaksa berpandukan catatan
ringkas sahaja.
2) Kemungkinan terlepas padang aktiviti yang penting
bagi dicatat semasa sela masa pemerhatian.
3) Pemerhati terikat dengan kekerapan pemerhatian
mengikut masa yang ditetapkan.
4) Kadangkala memberi bukti perkembangan yang tidak
tepat.
5) Perlu dijalankan secara berkala kerana satu
pemerhatian sahaja tidak dapat dibuktikan sebagai
perkembangan sebenar kanak- kanak.
Rekod Pensampelan Peristiwa
( Event Sampling)
1) Satu siri pemerhatian bagi mengesahkan pola tingkah
laku kanak- kanak serta mencari strategi bagi
menangani tingkah laku yang tidak diingini.

2) Ia sering dijalankan selama beberapa hari ataupun
beberapa minggu.

3) Rekod ini dapat mengenal pasti sama ada tingkah laku
yang memerlukan modifikasi itu sudah diprovokasi,
terjadi pada waktu- waktu tertentu ataupun
mempunyai kaitan dengan kejadian- kejadian di
sekolah ataupun rumah.
Panduan Menulis Rekod Pensampelan Peristiwa
Fokus pada satu tingkah laku yang
memerlukan modifikasi.

Diperhatikan beberapa kali sehingga
maklumat mencukupi.

Tulis tarikh dan masa kejadian berlaku.

Catat kejadian sebelum dan selepas.

Jelaskan kejadian yang berlaku secara
ringkas.
Contoh Rekod Pensampelan Peristiwa
HARI/ TARIKH MASA SEBELUM
(AKIBAT)
TINGKAH LAKU SELEPAS
(KESAN)
ISNIN
( 30 Jun 2014)
9.20 pagi Aini berada dalam
aktiviti kumpulan. Dia
diberi tugas mewarna.
Aini menangis
secara senyap
dengan
menyorokkan
mukannya.
Dia senyap dan
bertindak pasif
serta tidak mahu
mengikut aktiviti
mewarna.
Selasa
( 1 Julai 2014)
9.30 pagi Aini duduk
bersendirian di tempat
duduk sambil
memerhati rakan-
rakan yang lain sedang
bermain di taman
permainan.
Semasa aktiviti
permainan luar,
Aini menangis
apabila dia
dipanggil untuk
bermain
bersama rakan-
rakan yang lain.
Aini menangis
dan duduk di
tempat
duduknya serta
tidak enggan
melibat diri
dalam aktiviti
yang dijalankan.
Ulasan : Aini tidak suka melibat diri dalam aktiviti secara berkumpulan. Hal ini demikian, Aini
kurang diberi peluang untuk bergaul dan bersosial dengan rakan- rakan di sekelilingnya
selepas pulang dari prasekolah. Aini kurang kemahiran bersosial.
Rekod Skala Pemarkatan
( Rating Scale Record)
1) Instrumen penilaian yang memerlukan
pemerhati memberi pemarkatan ke atas satu
penyataan.
2) Dengan adanya pemarkatan, jawapan yang
diberi lebih jelas dan tepat.
3) Ciri utama skala pemarkatan adalah adanya
beberapa kategori jawapan.
Contoh : Skala Likert
Rekod Skala Pemarkatan
1) Cepat dan mudah dilaksanakan: pemerhati hanya baca
kenyataan, buat keputusan dan tandakan jawapan.

2) Efisien dalam mengukur satu kriteria yang menyeluruh,
contohnya tahap literasi kanak- kanak.

3) Dapat mengenal pasti kemajuan kanak- kanak.

4) Dapat mengenal pasti kemahiran yang perlu ditingkatkan
ataupun dibantu.

5) Dapat menunjukkan kemajuan dalam satu jangka masa
sekiranya dijalankan secara berkala.
Rekod Skala Pemarkatan
1) Tiada data atau maklumat yang menunjukkan
mengapa pilihan jawapan tertentu dipilih.
2) Bersifat objektif kerana pilihan jawapan
adalah berdasarkan apa yang dialami pada
masa itu.
3) Tidak sensitif pada kepelbagaian individu.
4) Tidak dapat merekodkan kejadian yang
spontan ataupun perbualan yang sedang
berlaku.
Rumusan
Pemilihan jenis rekod banyak bergantung pada
kecekapan guru, terutamanya dalam
menentukan kesesuaian rekod dengan aspek
yang ingin dinilai. Pemerhatian dan penilaian
yang dijalankan adalah bertujuan membantu
kanak- kanak. Keputusan penilaian
memberikan maklumat bagaimana potensi
kanak- kanak perlu ditingkatkan.
Bibliografi
Surayah Zaidon & Haslinda Md. Ali. ( 2009)
Penilaian dalam Pendidikan Prasekolah, PTS
Professional Publishing Sdn. Bhd: Kuala
Lumpur.