Anda di halaman 1dari 3

Kata "amal" berasal dari Bahasa Latin "Caritas", yang bererti dalam penjagaan dan penggunaan

kontemporari biasa istilah mungkin bererti tidak lebih daripada kebaikan kepada fakir miskin. Arti
hukum Perkataan tersebut lebih luas daripada ini, dalam hal ini meliputi banyak tujuan yang lain untuk
kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Sebuah adalah definisi kamus amalan memberikan secara sukarela untuk mereka yang memerlukan;
sedekah-memberi; sebuah lembaga atau organisasi untuk membantu mereka yang memerlukan
kebaikan, kebajikan, toleransi adalah dalam menilai orang lain, cinta sesama manusia. Dalam
penggunaan lebih popular amal kadang-kadang memikirkan dalam istilah yang lebih sedikit lega
kemiskinan atau kesusahan.

Di Australia tiada perundang-undangan definisi amal atau entiti lain termasuk dalam rangka rujukan.
Hukum yang berkaitan dengan amal adalah sebahagian daripada hukum percaya. Sebuah amal pada
dasarnya adalah instrumen untuk membawa tujuan kepercayaan amal berlaku. J Hammond
berkomentar bahawa:

"Tidak ada definisi hukum intrinsik amal. Sebagai masalah teknik, Mahkamah hanya boleh
menggambarkan atribut amal. Dan yang penting adalah bahawa atribut yang diperlukan kegiatan amal
harus mencari kesejahteraan masyarakat atau, dengan kata lain, amal itu tidak berkaitan dengan
pemberian keuntungan peribadi. "

In Re Nottage, LJ Rigby mengatakan bahawa itu mungkin tidak mungkin untuk mendefinisikan apa yang
merupakan warisan amal. Dia menambah bahawa hal itu jelas tidak dianjurkan untuk cuba
melakukannya

1,0 MUKADDUMAH Statuta Elizabeth

Penggunaan undang-undang yang Amal 1601, disebut sebagai Statuta Elizabeth, itu diberlakukan untuk
mengatasi penyalahgunaan kepercayaan yang ditubuhkan untuk tujuan amal. Pembukaan Statuta
berangkat pendaftaran tujuan amal yang dilindungi oleh peruntukan-ketentuannya.

Sementara Statuta telah dilucutkan, Pembukaan mempunyai tempat tetap dalam penentuan tujuan
amal. Tujuan amal adalah mereka yang berada dalam semangat dan intendment daripada Statuta
Elizabeth, atau yang berkaitan dengan tujuan yang telah dinilai sebagai amal dalam Pembukaan. Ford
dan Lee direkodkan bahawa mahkamah:
"Alasan oleh analogi dari kes ke kes, memegang kepercayaan menjadi amal yang mungkin tidak datang
secara langsung di dalam undang-undang atau bahkan dengan semangat dan intendment, tetapi yang
boleh dibandingkan dengan kes-kes yang telah dianggap sebagai amal."

Authorities 2,0 Simbol

Menurut Perkara 1 Bahagian 1 Bab 50 daripada Charities Act 2006, untuk tujuan undang-undang
Inggeris dan Welsh, "amal" bererti suatu lembaga yang ditubuhkan untuk tujuan amal sahaja, dan jatuh
menjadi subyek untuk mengendalikan Mahkamah Tinggi dalam melaksanakan yurisdiksinya berkaitan
dengan amal. Definisi ini "amal" tidak berlaku untuk tujuan yang diistiharkan jika definisi yang berbeza
daripada istilah itu berlaku untuk tujuan itu berdasarkan yang lain atau diistiharkan. Sebuah acuan
dalam mana dokumen untuk diistiharkan atau amal dalam erti Amal Menggunakan UU 1601 (c. 4) atau
pembukaan itu harus ditafsirkan sebagai rujukan untuk amal seperti yang ditakrifkan oleh ayat (1).

3,0 Kasus

Dalam Pajak Penghasilan Objektif Khusus Komisioner v Pemsel [1891] AC 531, hukum amal Australia
mempunyai asal-usulnya dalam Statuta 1601 Menggunakan Amal, juga dikenali sebagai Statuta
Elizabeth. Statuta Elizabeth direka untuk memastikan bahawa dana amal diaplikasikan pada penggunaan
ditentukan oleh penderma, untuk menunjukkan apa tujuan amal yang secara undang-undang, dan untuk
mendelegasikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pentadbiran hadiah amal. Namun,
bahkan pada tahun 1601 ini bukan senarai yang lengkap tujuan amal, beberapa jelas kelalaian yang
percaya untuk tujuan keagamaan, atau untuk lembaga pendidikan, yang dianggap mencukupi disediakan
untuk pada saat itu.

Meskipun Statuta dilucutkan Elizabeth di Inggeris pada tahun 1888, undang-undang terus menjadi yang
paling otoritatif pernyataan hukum mengenai apa yang merupakan amal, dan terus mempengaruhi
definisi kita tentang amal hari ini. Pada tahun 1891, Tuhan Macnaghten diklasifikasikan kategori tujuan
amal di bawah empat cabang:

"Charity dalam pengertian hukum terdiri daripada empat bahagian utama: percaya untuk meredakan
kemiskinan; percaya untuk kemajuan pendidikan; percaya untuk kemajuan agama dan kepercayaan
untuk tujuan lain bermanfaat bagi masyarakat untuk tidak jatuh di bawah salah satu kepala dahulu. "
Dalam pembedahan makhluk hidup Nasional Masyarakat Anti-ay IRC [1948] AC 31, tujuan daripada
masyarakat untuk melarang percubaan menggunakan haiwan itu dianggap tidak amal kerana
eksperimen semacam itu adalah untuk kepentingan umat manusia. Diadakan: Manfaat harus ditafsirkan
dalam semangat pembukaan daripada CUA 1601.
In Re raja [1923] 1 CH 243, seorang pewaris wanita meninggalkan residu untuk tujuan menyediakan
tingkap kaca patri di gereja Irminster untuk mengenang dirinya dan keluarganya. Mahkamah
berpendapat bahawa seluruh sisa telah didedikasikan o amal dan diarahkan bahawa surplus diterapkan
cy-pres. Dalam kes hadiah kepada lembaga amal, di mana institusi tersebut tidak lagi ada sebelum
kematian pewaris-pres yang cy doktrin ini tidak berlaku kecuali niat amal umum boleh ditemui.
In Re Tetley [1923] 1 Ch 258 di 266, MR Sterndale Tuhan berkata:
"Saya tidak mampu menemui prinsip [apalagi definisi] yang akan membimbing satu dengan mudah dan
aman, melalui kusut daripada kes-kes seperti apa dan apa yang bukan merupakan hadiah amal. Jika
mungkin saya sungguh-sungguh berharap bahawa pada suatu masa atau lainnya akan prinsip
ditetapkan. "