Anda di halaman 1dari 1

Lampiran C

BORANG PEMARKAHAN
PERTANDINGAN SYARAHAN SEMPENA
PROGRAM MINGGU ANTI DADAH 2014

5 Minit Peserta: .........
Isi (20 markah) Bilangan Idea/
Isi
Idea/ Isi
(2 markah)
Huraian
(3 markah)
Contoh/ Data
(1 markah)
Jumlah
Peserta akan diadili dari segi:
-Iea/ isi yang bernas
-Huraian yang jelas
-Data/ contoh yang tepat/ logik
-Maksimum 3 idea/ isi
Idea/ Isi 1
Idea/ Isi 2
Idea/ Isi 3
Takrifan Tajuk Markah Maksimum 2
Jumlah markah idea/isi dan takrifan
Bahasa (30 markah)
Peserta akan diadili dari segi:
- Bahasa yang jelas
- Penggunaan Bahasa Melayu baku
- Gaya bahasa yang berkesan/ tepat
Tatabahasa (5 markah)
Gaya bahasa yang berkesan (15 markah)
Bahasa Melayu baku (10 markah)
Jumlah markah bahasa
Gaya (50 markah)
Peserta akan diadili dari segi:
-Kepetahan dan sebutan
-Kelancaran
-Intonasi suara
-Gaya yang menarik/ berkeyakinan

Adab .
Peserta akan dipotong 5 markah maksimum jika :-
- Menyentuh isu sensitif
- Menggunakan bahasa yang kurang sopan
- Tidak sempat membuat kesimpulan

Bonus
Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan,
kesopanan dan penampilan diri.
Kepetahan, kelancaran, sebutan dan intonasi suara (15 markah)

Penyampaian/ persembahan yang menarik (15 markah)

Gaya yang menarik dan berkeyakinan (10 markah)

Adab (5 markah)

Bonus (5 markah)

Jumlah markah persembahan, penyampaian, adab dan bonusTandatangan: ........

Nama Hakim: ................................................................ Tarikh :.............................