Anda di halaman 1dari 3

Nama : ____________________ Tarikh : ___________

A. Arahan : Warnakan huruf besar yang sama.1.


2.


3.


4.


5.
KEMAHIRAN 2 : HURUF BESAR
H

G H J F
F

I

H

F

G

G

J

I F

J

I

G

F

I

H

G

F H

G

I

5

B. Arahan : Padankan huruf besar yang sama.
6.
7.
8.
9.
10.
C. Arahan : Padankan huruf besar awal yang sesuai dengan
gambar.

11.

12.
13.
14.
15.

F
G
J
H
I
J
I

c
F
H
G
F
H
I
J
G

5

5

D. Arahan : Isikan tempat kosong dengan huruf besar mengikut
urutan yang betul.
16.

17.

18.

19.

20.

E. Arahan : Bulatkan huruf besar yang sama.
21.

22.

23.

24.

25.

FH


J I

GI

K


IK L

H

F

U

J

M

I

I

N

J

G

L

K

H

I

K

N

F

U

I

W

M
G

I

H

D

5