Anda di halaman 1dari 16

(a) Pelan Tindakan Kebakaran

Pelan tindakan kebakaran hendaklah disediakan dan dipamerkan


disetiap tingkat supaya apabila berlaku kebakaran semua wargaJaba
tan dapat mengikuti laluan yang selamat yang telahditetapkan.

( b ). SISTEM PENCEGAHAN
-
Menyediakan panduan, tanda arah dan simbol berhubungpencegah
an kebakaran yang jelas dan mudah difahami oleh semuapegawai.
Panduan pencegahan hendaklah sentiasa dikemaskinikan.

Pencegahan Kebakaran
(C).PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM API
-
Ketua Jabatan hendaklah menentukan bahawa setiap pejabat me
mpunyai apa yang sesuai dan berfungsi. Alat tersebut
hendaklahdiperiksa oleh JBPM mengikut spesifikasi yang
ditentukan untuk alat berkenaan atau sekurang-kurangnya sekali
setahun.

(D)LATIHAN KEBAKARAN
-
Latihan mencegah kebakaran, penggunaan APA dan tindakanm
enyelamatkan diri hendaklah diadakan sekurang-
kurangnya sekalisetahun. Ketua Jabatan boleh memohon bantua
n JBPM untukmemberi khidmat nasihat dan latihan
yang diperlukan.

Pencegahan untuk mengurangi resiko kebakaran: meliputi
pendidikan dan tindakan lainnya untuk mencegah timbulnya
kebakaran.
"Tindakan pra-pemadaman" yaitu tindakan untuk mengurangi
penyebaran bahan yang mudah terbakar: pembuatan sekat bakar
(fuelbreaks) untuk mencegah menjalarnya kebakaran atau bisa
juga mengurangi bahan bakar yang ada di seluruh kawasan.
Pemadaman yaitu usaha memadamkan pada saat api mulai menyala.
Pencegahan Kebakaran Mencakup

Terdapat beberapa tatacara pengusian
bangunan iaitu;
Tujuan pengusian bangunan.
Tugas atau rutin jika berlaku kebakaran.
Kekerapan berlaku kebakaran.
Menjalankan latihan kebakaran.
Tatacara Pengusian Bangunan
Supaya penghuni-penghuni boleh bertindak dengan tenang dan
teratur.

Dapat mempastikan jalan keluar keselamatan (meansofescape) diguna
seperti mana yang dirancang.

Supaya tindakan penggungsian bangunan dapat dilaksanakan dengan
cepat dan teratur.

Supaya petugas yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan
sempurna dan mengikut prosedur.

Supaya dapat menguji keupayaan bertindak serta kekesanan
alat-alat kebombaan pada sesebuah bangunan
Jenis bangunan
-Kegunaan, ketinggian, isipadu, pembinaan, bentuk,
compartmentation dan lain-lain.
Penghuni
-Jumlah, kedudukan, aktiviti, keadaanfizikal, pengetahuan
kebombaan dan lain-lain.

Sistem pencegahan kebakaran
-Jenis amaran, jenis sistem manual/otomatik, bekalanair, sistem
komunikasi bomba, fire/rescuesquard, kenyataanumum/khas,
jawatankuasa terpilih.
Meansofescape
-Jarak perjalanan, peringkat laluan keselamatan, tanda arah dan
lain-lain.

1. TINDAKAN AMARAN / ISYARAT
-JENIS AMARAN
-BOLEH DENGAR / NAMPAK.
-PEMBERITAHUAN KESELURUHAN / PILIHAN.
-PEMBERITAHUAN TERUS KE BILIK KAWALAN DANDISEBARKAN.
-PEMBERITAHUAN MELALUI ALARM / LOCENG PENGGERAKECEMASAN.

2.TENAGAELEKTRIK.-HENTIKAN SEBARANG PEMEROSESAN / MESIN.-
PISAHKAN BEKALAN TENAGA LETRIK YANG TAK PERLU.
3. MAKLUMAT KEBAKARAN -PANGGILAN BOMBA TERDEKAT.
4. ARAHAN PENGGUNGSIAN
BANGUNAN DAN MEMBERIPANDUAN ARAH JALAN YANG
HENDAK DILALUI.
5. TEMPAT BERKUMPUL MEMBUAT PANGGILAN BARIS
(R0LL CALL ) DAN KAWAL SITUASI KECEMASAN / LATIHAN
DENGAN MENGAMBIL BERAT KEPADA ANGGOTA
YANGTIADA, LAPOR KEPADA KETUA INSIDENT.
6. MEMADAM KEBAKARAN DAN MENYELAMAT, JIKA
TAKBAHAYA.
7. MENGAWAL KESELURUHAN OPERASI LATIHAN /KECEMASAN
SEHINGGA PASUKAN BOMBA DANPENYELAMAT TIBA
Factor utama yang menyumbang kepada berlakunya kebakaran adalah
seperti berikut:-
Faktor Semulajadi
Akibat bencana atau faktor semulajadi
Faktor Kemalangan
Akibat kelalaian, kecuaian atau kesilapan manusia sendiri
Faktor Sengaja Dibakar
Akiabat perbuatan manusia sendiri sama ada secara sengaja atau
khianat
Kebakaran berlaku apabila punca haba dan bahan api bertindak balas
dengan (oksigen) dalam udara dan mencapai takat nyalaan;

PUNCA-PUNCA HABA;

1.Elektrik
2.Tindak balas kimia
3.Elektrik Statik
4.Mampatan Gas
5.Percikan
6.Haba Nuklear
7.Geseran
8.Petir
9.Haba Mekanikal
10.nyalaan

JENIS-JENIS BAHAN API;

1.Bahan Pepejal.
(Combustion Solids)
2.Kayu, Kertas, Kain.
Cecair Mudah Terbakar
(Combustible Liquid)
3.Petrol, Kerosene, Diesel, Methanol, Ethanol dll
Gas Mudah Terbakar
(Combustible Gases)
4.Hydrogen, Methane, Butane, Carbon Monoxide dll
Bahan Logam
(Combustible Matels)
5.Kalium (Potassium), Natrium (Sodium), Kalsium Magnesium
1. MENGUJUDKAN JAWATANKUASA BERTINDAK DARI SETIAP TINGKAT /
BAHAGIAN / BLOK.
-KETUA INSIDENT
-PENOLONG KETUA INSIDENT
-PEGAWAI
-PEGAWAI INSIDENT
-FIRE WARDEN
-PASUKAN PEMADAM
-PASUKAN MENYELAMAT
-JURUTEKNIK PUSAT KAWALAN
2. MENYEDIAKAN
FLOOR PLAN DAN RANCANGANBERTINDAK
3. ASSEMBLY AREA ( TEMPAT BERHIMPUN ).
4. TENTUKAN JALAN / LALUAN KELUAR, PINTU KE
LUARDAN TANGGA KESELAMATAN TIDAK
DIHALANG.
5. TENTUKAN SISTEM KEBOMBAAN BERFUNGSI.
6. ARAHAN-ARAHAN UNTUK PETUGAS DAN
PENGHUNI BANGUNAN.
7. PIHAK BOMBA DIBERITAHU - PEMERHATI.

Anda mungkin juga menyukai