Anda di halaman 1dari 2

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


86400 PARIT RAJA, BATU PAHAT, JOHOR DARUL TAZIM
TEL : 07- 4564114 /4011 FAX : 07-4536585
http://www.uthm.edu.my

MAKLUMAT PELATIH
PROGRAM LATIHAN MENGAJAR
(Kembalikan 2 salinan kepada Penyelaras LM)
Nama Pelatih:
(Dengan Huruf Besar)
LIM YEAN WEE
No. Mykad: 800321015744 No. Matrik: DB100561
No. Tel.
Bimbit/Rumah:
0127598807
E-mail:
ywlim.8807@gmail,com
Program Pengajian: Sarjana Muda Pendidikan (Sek. Rendah) - PPG
Bidang
Pengkhususan:
Matematik
Alamat Tetap:
2,Jalan Salak,Taman Soga,83000 Batu Pahat, Johor.
Nama Waris: Tang Kiyo @ Tan Lei Kiat
Alamat Waris: 2,Jalan Salak,Taman Soga,83000 Batu Pahat, Johor.
No. Tel.
Bimbit/Rumah:
074311693
E-mail:
-----
Tempat Latihan:
(Nama
Institusi/Sekolah)
SJK (C) TONGKANG
Alamat Semasa
Latihan Mengajar:
2,Jalan Salak,Taman Soga,83000 Batu Pahat, Johor
No. Tel.
Bimbit/Rumah:
074311693
No. Fax:
------
Nama Pengarah/
Pengetua:
CIK MA SWEE KIM
237738442.doc
UTHM/FPTV/LM/01/07

Nama Pembimbing: PUAN LOW LI CHENG No. Tel. 0127305380
Nama Penyelia 1 : No. Tel.
Nama Penyelia 2 : No. Tel.
Tarikh:______________________ T. Tangan Pelatih: ______________________
237738442.doc