Anda di halaman 1dari 3

ADAB BERPIDATO

Maksud pidato

Ucapan yang disampaiksan oleh seseorang di
khalayak ramai.


Memulakan
dengan salam.
Memuji Allah.
Berselawat ke
atas Nabi
Muhammad S.A.W.
Memberi
penghormatan
kepada orang
tertentu.
Muqaddimah

Ada idea utama dan
sampingan.
Idea perlu disusun
dengan baik dan
disokong dengan
data serta contoh.


Buat kesimpulan
dan rumusan.
Ucapan terima
kasih.
Akhiri dengan
salam.
Isi Penutup

Berpakaian kemas, bersih dan menutup
aurat.
Menyampaikan dengan cara berhikmah.
Isi yang disampaikan bersesuaian dengan
tajuk.
Tidak menyentuh isu-isu sensitif.
Menggunakan bahasa yang mudah dan
sesuai.
ADAB BERPIDATO
PERKARA ASAS DALAM PIDATO
'ASU 09'

Menyampaikan
ucapan dengan
fasih,lancar dan
berkeyakinan

Bersandarkan
hujah Al-quran,
hadis dan akal

Ucapan tidak
terlalu panjang
atau tidak
terlalu ringkas

Bahasa yang
sopan serta
nada dan gaya
yang sesuai
BENTUK-
BENTUK
PENYIKSAAN
TERHADAP
BINATANG
CIRI-CIRI
PIDATO
YANG
BAIKCARA MENJADI PEMIDATO
YANG BAIK

Mempunyai ilmu pengetahuan

Mempunyai kemahiran berpidato

Mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri

Mempunyai keperibadian yang baik

'ASU 09'
KESAN PIDATO
YANG BAIK

Kepada
masyarakat
dan negara

Masyarakat bersatu-padu.
Masyarakat aman damai.
Kemajuan dapat dicapai.
Ekonomi dan politik stabil.Kepada
individu

Dapat mengubah sikap
pendengar.
Mudah menerima teguran.
J iwa tenang.


AKIBAT
TIDAK
BERADAB
SEMASA
BERPIDATO
Tiadakesanpositif kepadapendengar
Menjatuhkanmaruahseseorang
Masyarakat berpecah-belah
Kemajuannegaratidakdapat
dicapai


Menjadi contoh tauladan yang baik
kepada pendengar.
Memudahkan pendengar untuk
memahami ucapan yang disampaikan.
Pendengar tidak akan merasa jemu.
Tidak menyinggung mana-mana pihak.
Sebab perlu
beradab semasa
berpidato
'ASU 09'