Anda di halaman 1dari 5

PRAKTIKUM

FASA 1JURNAL
( 31 MAC 25 APRIL
2014 )
PRASEKOLAH SK WAN
IBRAHIM

NAMA

: MUHAMAD AL-HAFIZ BIN ROZALI

KURSUS

: PISMP PRASEKOLAH AMBILAN JAN 2012

SEKOLAH

: PRASEKOLAH IXORA SK KUALA LANAR,


27 200 KUALA LIPIS,
PAHANG DARUL MAKMUR.

Baik hati
Berdikari
Berhemah tinggi
Hormatmenghormati
Kasih sayang
Keadilan
Kebebasan
Keberanian
Kebersihan
fizikal dan
kebersihan
mental
Kejujuran
Kerajinan
Kerjasama
Kesedehanaan
Kesyukuran
Rasional
Semangat
kemasyarakatan

NILAI-NILAI
MURNI

SISTEM
Kosa kata
Peribahasa
BAHASA
Sebutan dan intonasi
sistem ejaan
Tatabahasa

KECERDASAN
Interpersonal
Intrapersonal
PELBAGAI
Kinestetik
Visual ruang
Logik matematik
Verbal
linguistik
Muzikal
Naturalis

KEMAHIRAN
BERNILAI
TAMBAH

Membanding beza
Membuat inferens
Menentukan sumber yang
dipercayai
Membuat ramalan
Membuat sekuen
Mencipta analogi
Mencipta metafora
Meneliti sebahagian atau
keseluruhan
Menerangkan sebab
Membuat generalisasi
Mengklasifikasi atau
mengkategori
KBKK
Menjana idea
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA
Menyusul periksa dan
KRITIS DAN KREATIF
andaian

Kemahiran Berfikir
Kemahiran Teknologi
Maklumat Dan Komunikasi
Kemahiran Belajar Cara
Belajar
Kajian Masa Depan
Kecerdasan Pelbagai
Pembelajaran
Konstruktivisme
Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran Masteri
Pembelajaran Akses Kendiri

ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM

Bahasa
Pendidikan Alam
Sekitar

Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan
Inovasi

Keusahawan

Teknologi Maklumat
dan Komunikasi