Anda di halaman 1dari 2

Chng 1: Gii thiu v chip ARM Cortex-M3 Processor

1. Ti sao chn chip ARM Cortex M3


Hiu qu cao hn, cho php nhiu cng vic c thc hin khng cn phi tng
tn s hay nng lng tiu th.
Nng lng tiu th t hn, cho php qu trnh s dng pin c ko di, c bit l
nhng sn phm di ng bao gm nhng ng dng khng dy
m bo nhng tc v quan trng v ngt c thc thi tc thi trong mt chu k
xc nh
Thch hp cho nhng thit b c b nh nh.
D s dng, cung cp kh nng lp trnh v debug d dng vi 8 bit, 16 bit v 32 bit
Gi thnh r v xp x vi cc dng 8 bit hay 16 bit
Cc cng c pht trin a dng.
Cortex M3 processor l b trung tm iu khin (CPU) ca vi x l. Cc thnh phn
nh b nh, thit b ngoi vi, cng IO v cc tnh nng khc c b sung vo.
Cortex M3 c sn xut bi nhiu hng nn c nhiu loi kch thc b nh,
thit b ngoi vi hay cc tnh nng khc. Trong ti liu ny ch trnh by cu trc ca
li vi x l. Nhng chi tit cn li c th tra theo ti liu ca tng hng.


Tng quan v ARM v cu trc ca ARM
Lch s ARM
ARM c gii thiu nm 1990 bi Advanced RISC Machines Ltd. Mt cng ty lin
doanh ca Apple Computer, Acorn Computer Group v VLSI Technology. Nm 1991,
ARM gi thiu h vi x l ARM6 v VLSI l n v u tin c cp php. Tip sau
, cc cng ty bao gm Texas Intrusments, NEC, Sharp v ST Microelectronics,
c cp phpc cho nhng thit k v ARM, m rng nhng ng dng ca ARM
n cc in thoi di ng, cng my tnh,cng c k thut s c nhn( PDAs), h
thng gii tr trong nh v nhiu sn phm khc.
Sau nhiu nm ARM pht trin cu trc v7. Trong phin bn ny c chia
lm ba loi :
Dng A : s dng cho nhng thit b cao cp.
Dng R : s dng cho nhng h thng nhng cao cp thi gian thc.
Dng M: s dng can thip su vo cc vi iu khin.
Ch tit hn v cc dng
Dng A (ARMv7-A) : s dng cho nhng h thng phc tp nh Symbian, Linux hay
Window. S dng cho nhng ng dng cao cp nh in thoi di ng hay v in
t.
Dng R: s dng h thng thi gian thc. Cn tin cy v tr thp nh breaking
systems v hard drive controllers.
Dng M: (ARMv7-M) nhm n cc ng dng gi thnh thp, hiu sut cao, t tiu
th nng lng, thi gian ch ngt thp v quan trng l d s dng. Nh l cc sn
phm iu khin trong cng nghip bao gm c nhng h thng thi gian thc.

Chapter2
Overview of Cortex-M3
Fundemental
Cortex M3 l vi x l 32 bit. ng d liu 32 bit, thanh ghi 32 bit, b nh giao tip 32 bit. Vi x l c
cu trc Havard, tc l c s phn bit gia bus instruction v bus d liu