Anda di halaman 1dari 5

Peperiksaan Pertengahan Penggal Pertama 2014

SK Nanga Tutus, Sibu

Bahasa Malaysia
Kertas 2
0735 - 0850
(1 Jam 15 Minit)

Nama :

Tarikh :
Kelas

: 1 Pintar

-Selamat MenjawabArahan : Jawab semua soalan


1. Tulis suku kata yang betul pada tempat kosong berikut.
0

gi

ri

to

la

ja

lo

bo_________

_________pi

fe_________

gi_________

_________ri

_________ri
(

/12 markah)

2. Susun huruf berpandukan gambar yang berikut.

a s k

e s p n l e

u c n k i g

/18 markah)

3. Tulis suku kata yang betul pada tempat kosong yang


berikut.
ka

ru

bu
2

ga

ta

___________mah Lisa besar dan


cantik.

Ini da___________ Ali.

Bapa beli kere_____________.

Abang suka baca ___________ku


cerita.

______________jah suka makan


tebu.

(
4.

/10 markah)

Tulis ayat mudah berdasarkan gambar yang berikut.

_____________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________
_

_____________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________
_

/10 markah)