Anda di halaman 1dari 3

1.

0 IMPLIKASI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM BILIK


DARJAH.
Implikasi perkembangan terhadap proses pengajaran dan
pembelajaran ialah seseorang kanak-kanak itu akan mula mengenal objek,
memberi nama kepada objek, mengenal huruf, mengkaitkan huruf dengan
objek, mengenal perkataan dan mengkaitkannya dengan objek. Contohnya,
seseorang kanak-kanak akan mula mengenal sesuatu objek seperti objek
yang berbentuk segi empat dan berkaki empat adalah meja.
Di samping itu, guru perlu menyediakan pelbagai aktiviti yang dapat
menggilap potensi intelek kanak-kanak. Contohnya dalam menyelesaikan
masalah Matematik Tahun 1, kemahiran mengira menggunakan objek dapat
mengembangkan lagi potensi pelajar untuk berfikir secara logik dan guru perlu
tahu potensi murid-murid adalah berbeza antara satu sama lain.
Selain itu, implikasi pertumbuhan dan perkembangan yang berlaku
secara beransur terhadap pengajaran dan pembelajaran ialah kebolehan bayi
dapat dilihat apabila bayi tersebut memegang objek dengan tangan sebelum
menggunakan jari.
Implikasi seterusnya dilihat dari aspek perkembangan fizikal terhadap
pengajaran dan pembelajaran. Guru dinasihatkan membantu murid-murid
tetapi hanya sekadar mana yang perlu. Bantuan yang berlebihan akan
menggalakkan pergantungan murid-murid terhadap ibu bapa atau guru dan
seterusnya menimbulkan perasaan tidak yakin untuk melakukan sesuatu
dengan sendiri. Kanak-kanak juga berkembang pada tahap yang berbeza.
Oleh itu, elakkan daripada membanding beza antara kanak-kanak. Bagi
kanak-kanak yang aktif, guru boleh menyediakan aktiviti seperti bermain bola,
berlari dan aktiviti ini mestilah mengambil kira perkembangan otot khususnya
otot-otot kecil yang belum sempurna.
Perbezaan individu juga memberi impak kepada aktiviti pengajaran
guru di sekolah. Antaranya, seseorang guru perlulah mempelbagaikan bahan
bantu mengajar supaya pelajar yang tertarik terhadap apa yang disampaikan.
Penggunaan transparensi, internet, dan akhbar juga dapat menarik minat
pelajar.
Bagi menggalakkan pelajar menonjolkan diri mereka semasa proses
pengajaran dan pembelajaran (P&P), guru haruslah mempelbagaikan strategi
P&P seperti mengadakan kuiz, perbincangan kumpulan, lakonan dan lawatan.
Melaluinya, para pelajar dapat berinteraksi antara satu sama lain dan
mewujudkan suasan P&P yang aktif.
Di samping itu, guru perlu menumpukan perhatian mereka terhadap
perbezaan sikap dan nilai murid-muridnya kerana dua perkara ini dapat
menentukan matlamat yang akan dicapai mereka.
Tindakan guru dalam menghadapi emosi kanak-kanak yang berbeza ini
ialah memuji mereka apabila tidak membuat bising di dalam kelas manakala
melewatkan masa rehat atau masa balik bagi mereka yang membuat bising.
Implikasi perkembangan emosi terhadap P&P pula ialah guru-guru
mestilah membina asas kepercayaan di dalam bilik darjah seperti memberi
layanan yang sama rata terhadap semua murid, elakkan daripada
membandingkan antara murid tetapi menumpukan kepada pencapaian
individu dan menelakkan daripada memberi layanan atau hukuman
berdasarkan khabar angin.
Teori-teori kecerdasan turut memberi kesan terhadap amalan
pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, dalam proses pengajaran
dan pembelajaran seseorang guru boleh menggunakan pendekatan
menggunakan emosi dan tingkah laku untuk menyelesaikan masalah yang
dihadapi oleh pelajarnya. Di samping itu, guru perlulah membantu murid
menyedari emosi dan meluahkan perasaan. Antara cara yang boleh
digunakan ialah menggalakkan murid menulis jurnal dan mengenali emosi
orang lain.

Anda mungkin juga menyukai