Anda di halaman 1dari 7

RPT PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

MINGGU/
TARIKH
BIDANG/ TAJUK
HASIL
PEMBELAJARAN
CATATAN/ AKTIVITI

1.1 Penghasilan seni visual
1.1 Asas seni reka
a) Unsur seni
1. garisan
Meneroka pelbagai
unsure seni dan prinsip
rekaan dalam asas seni
reka


Aras 1:
- Menyatakan wujudnya
pelbagai unsur seni
dalam objek ciptaan
manusia


Aras 2:
- menyatakan wujudnya
prinsip rekaan dalam
alam dan objek buatan
manusia
- menyatakan wujudnya
prinsip rekaan dalam
aktiviti seni visual


Aras 3:
- menggunakan asas
seni reka dalam
menghasilkabn kerja seni
Mengkaji garisan
dengan perbagai
teknik.


Mengkaji jenis-jenis
garisan pada objek
alam sekeliling.


Menghasilkan karya
seni yang dapat
menunjukkan jenis-
jenis garisan.

CUTI TAHUN BARU CINA

1.2 Warna
Kemahiran seperti di
atas
1.Menghasilkan roda
warna;
2. Memuat corak
geometri
berdasarkan warna

harmoni.
3. Penyamaran
serangga
menggunakan warna
harmoni
menghasilkan teknik;
a.teknik kolaj
b.teknik catat

1.3 Rupa Kemahiran seperti di
atas
i. Mengenal rupa:
a) Organik dan
geometri
b) Positif dan
negative
ii. Mengenal rupa
dan muka taip
iii. Menghasilkan
rupa positif dan
negatif
menggunakan
teknik:
a. Percikan
b. Kolaj
iv. Menghasilkan
huruf blok


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

1.4 Bentuk Kemahiran seperti di
atas
i. Mengenal dan
mengkaji bentuk:
a) Ilusi
b) Konkrit
ii. Menghubungkait
a) Garisan dan
bentuk

b) Rupa dan bentuk
iii. Melakar bentuk
manusia (mengikut
kadar bandingan dan
struktur posisi tubuh)


1.5 Jalinan


Kemahiran seperti di
atas
i. Mengenal jailan
sentuh dan jalinan
tampak1.6 Ruang


Kemahiran seperti di
atas
i. Lukisan
ii. Mewarna ton
warna


a) Penerokaan
b) Peniruan1.2 Seni halus
(a) Lukisan


Lukisan perspektif
PEPERIKSAAN SEMESTER 1
CUTI PERTENGAHAN TAHUN


(b) Catan
- Penggunaan bahan


Kemahiran seperti di
atas
(i) Mewarna catan
- Teknik-teknik catan
- Proses melukis

(c) Arca
- Mengetahui jenis arca
- Proses membina model arca
- Pemahaman dan penghargaan


Kemahiran seperti di
atas
(i) Menghasilkan
model arca dengan
menggunakan kertas
keras


(d) Cetakan
- Memahami jenis-jenis cetakan
- Alat dan bahan
- Proses mencetak


Kemahiran seperti di
atas
Menghasilkan
cetakan benam
(teknik kolograf)1.3 Komunikasi visual
(a) Reka bentuk grafik - poster


Kemahiran seperti di
atas
i) Menghasilkan:
a) Tipografi
b) Poster teknik
catan

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 2
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


1.4 Reka bentuk
(akan bermula di tg. 4)


1.5 Kraf tadisional


i) Mengkaji fungsi dan
jenis
ii) Mengkaji alat, bahan
dan teknik yang sesuai
iii) Mengkaji asal usul
seni tembikar dan
anyaman
1. Alat dan bahan:
a) Tembikar
plastisin
b) Anyaman
- Kertas warna
- Kadmanila

(a) Tembikar
(b) Anyaman
- Gunting & gam


2. Teknik:
a) Tembikar
- Picitan
- Lingkaran
b) Anyaman
- Memuat anyaman


3. Kajian


4. Proses
a) Tembikar
- Membuat trimming
- Membuat ragam
hias
5. Kemasan
6. Apresiasi
CUTI HARI RAYA ADHA

ii. Kontra
a) Penerokaan kontra melalui unsur-
unsur seni

1. Lukisan poster
i. Mencorak- teknik
cetakan

iii. Penegasan
a) Kajian penegasan
b) Aplikasi
c) Penegasan dalam aktiviti
iv. Imbangan
a) Kajian imbangan pada alam
sekeliling
b) Imbangan simetri dan tidak simetri
v. Pergerakan
a) Kajian pergerakan pada alam
sekeliling
b) Kajian pergerakan dalam catan dan
rupa
2. Lukisan
i. Penerokaan
ii. Kajian unsur seni
dan prinsip rekaan

2. Sejarah dan apresiasi seni visual
a) Perkembangan seni visual di
Malaysia
Seni halus
Kraf tradisional
o Tembikar
o anyaman
- Menghayati, memahami
dan menghargai warisan
b udaya seni alus dan
kraf tradisional dari
Negara lain
- Membuat bandingan
perkembangan seni
masa dulu dan masa kini
dari segi bahan dan
corak
a) Mengumpul dan
mengkaji maklumat
b) Menghasilkan
folio
c) Lawatan

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


CUTI AKHIR TAHUN