Anda di halaman 1dari 5

SENARAI INDUK BORANG

PEMERIKSAAN PEMBINAAN
[Borang JKR.PK(O).04-8]
Pin.-/2011


@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA m/s:1/5
DOKUMEN TERKAWAL
LAMPIRAN 8

SENARAI INDUK BORANG PEMERIKSAAN PEMBINAAN

Bidang Tajuk No. Rujukan Dokumen
1. AM Penyeliaan Projek Konvensional
1.1 Kerja Awalan Projek Bangunan JKR.PK(O).04-SKC.AM.1
1.2 Kerja Awalan Projek Jalan JKR.PK(O).04-SKC.AM.2

2. ASAS Penyeliaan Projek Konvensional
2.1 Kerja Asas Penapak
Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.AS.1A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.AS.1B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.AS.1C

2.2 Kerja Cerucuk Gerekan
Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.AS.2A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.AS.2B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.AS.2C

2.3 Kerja Cerucuk ( Konkrit Tetulang,
Keluli H, Kayu )

Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.AS.3A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.AS.3B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.AS.3C

2.4 Kerja Ujian Beban (Semua Jenis
Cerucuk)

Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.AS.4A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.AS.4B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.AS.4C

3. STRUKTUR Penyeliaan Projek Konvensional
3.1 Kerja Struktur Konkrit
Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.ST.1A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.ST.1B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.ST.1C

3.2 Kerja Struktur Keluli
Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.ST.2A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.ST.2B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.ST.2C

3.3 Kerja Struktur Kayu
Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.ST.3A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.ST.3B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.ST.3C


SENARAI INDUK BORANG
PEMERIKSAAN PEMBINAAN
[Borang JKR.PK(O).04-8]
Pin.-/2011


@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA m/s:2/5

DOKUMEN TERKAWAL
Bidang Tajuk No. Rujukan Dokumen
3.4 Kerja Struktur Bata

Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.ST.4A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.ST.4B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.ST.4C

3.5 Kerja Struktur Kekuda Pasang Siap JKR.PK(O).04-SRC.ST.1


4. JALAN Penyeliaan Projek Konvensional
4.1. Kerja Tanah JKR.PK(O).04-SKC.JL.1
4.2. Saliran JKR.PK(O).04-SKC.JL.2
4.3. Flexible Pavement JKR.PK(O).04-SKC.JL.3
4.4. Subgrade JKR.PK(O).04-SKC.JL.4
4.5. Perabot Jalan Garisan Jalan JKR.PK(O).04-SKC.JL.5
4.6. Perabot Jalan Papan Tanda JKR.PK(O).04-SKC.JL.6
4.7. Perabot Jalan Guard rail JKR.PK(O).04-SKC.JL.7
4.8. Kerja-Kerja Pengurusan Trafik JKR.PK(O).04-SKC.JL.8

5. JAMBATAN Penyeliaan Projek Konvensional
5.1. Bering Jambatan JKR.PK(O).04-SKC.JB.1
5.2. Pra Tegasan (Prestressing) JKR.PK(O).04-SKC.JB.2
5.3. Sendi Renggang (Expansion J oints) JKR.PK(O).04-SKC.JB.3
5.4. Kerja Sementara (Temporary works) JKR.PK(O).04-SKC.JB.4

6. MARITIM Penyeliaan Projek Konvensional
6.1 Kerja Ukur
Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.1A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.1B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.MT.1C

6.2 Tebusguna Tanah
Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.2A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.2B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.MT.2C

6.3 Dredging
Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.3A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.3B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.MT.3C

6.4 Konkrit Struktur Marin
Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.4A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.4B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.MT.4C

6.5 Jetty & Approach Bridge
Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.5A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.5B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.MT.5C


SENARAI INDUK BORANG
PEMERIKSAAN PEMBINAAN
[Borang JKR.PK(O).04-8]
Pin.-/2011


@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA m/s:3/5
DOKUMEN TERKAWAL
Bidang Tajuk No. Rujukan Dokumen
6.6 Ramp
Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.6A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.6B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.MT.6C

6.7 Pontoon
Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.7A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.7B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.MT.7C

6.8 Marina
Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.8A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.8B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.MT.8C

6.9 Fender & Bollard
Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.9A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.9B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.MT.9C

6.10 Lapisan Perlindungan Keluli
Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.10A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.10B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.MT.10C

6.11 Lapisan Perlindungan Konkrit
Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.11A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.11B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.MT.11C

6.12 Revetment
Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.12A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.12B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.MT.12C

6.13 Breakwater
Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.13A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.13B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.MT.13C

6.14 Slipway
Peringkat Penerimaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.14A
Semasa Pembinaan JKR.PK(O).04-SKC.MT.14B
Produk Siap JKR.PK(O).04-SKC.MT.14C

7. LAPANGAN
TERBANG
Penyeliaan Projek Konvensional
7.1. Flexible Pavement[Runway/Taxiway] JKR.PK(O).04-SKC.LT.1
7.2. Rigid Pavement [Runway /Taxiway] JKR.PK(O).04-SKC.LT.2
7.3. Parking Apron JKR.PK(O).04-SKC.LT.3


SENARAI INDUK BORANG
PEMERIKSAAN PEMBINAAN
[Borang JKR.PK(O).04-8]
Pin.-/2011


@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA m/s:4/5

DOKUMEN TERKAWAL
Bidang Tajuk No. Rujukan Dokumen
8. AIR Penyeliaan Projek Konvensional
8.1. Sistem Air Dalaman JKR.PK(O).04-SKC.BA.1
8.2. Sistem Retikulasi JKR.PK(O).04-SKC.BA.2

9. PEMBETUNGAN Penyeliaan Projek Konvensional
9.1. Sistem Kumbahan JKR.PK(O).04-SKC.PB.1
9.2. Sistem Sanitari JKR.PK(O).04-SKC.PB.2

10. KERJA
LUARAN
BANGUNAN
Penyeliaan Projek Konvensional
10.1. Kerja Tanah & Penggalian JKR.PK(O).04-SKC.KL.1
10.2. Kerja Cerun Dan Tembok Penahan JKR.PK(O).04-SKC.KL.2
10.3. Kerja Jalan & Dataran Kejat JKR.PK(O).04-SKC.KL.3
10.4. Kerja Saliran Permukaan/ Pembetung JKR.PK(O).04-SKC.KL.4
10.5. Kerja Pagar & Pintu Pagar JKR.PK(O).04-SKC.KL.5

11. SENI BINA Penyeliaan Projek Konvensional
11.1. Kemasan Bumbung JKR.PK(O).04.SKA.1
11.2. Kemasan Siling JKR.PK(O).04.SKA.2
11.3. Kemasan Dinding JKR.PK(O).04.SKA.3
11.4. Kemasan Lantai JKR.PK(O).04.SKA.4
11.5. Kerja Pintu & Tingkap JKR.PK(O).04.SKA.5
11.6. Kerja Mengecat JKR.PK(O).04.SKA.6
11.7. Komponen Kemasan Lain JKR.PK(O).04.SKA.7
11.8. Kelengkapan Pintu / Tingkap
(Ironmongery)
JKR.PK(O).04.SKA.8
11.9. Kelengkapan Sanitari JKR.PK(O).04.SKA.9
11.10. Papantanda dan Grafik JKR.PK(O).04.SKA.10
11.11. Kerja Hiasan Dalaman JKR.PK(O).04.SKA.11
11.12. Kerja Lanskap Kejur JKR.PK(O).04.SKA.12
11.13. Kerja Lanskap Lembut JKR.PK(O).04.SKA.13
11.14. Pemeriksaan Pematuhan
Spesifikasi Teknikal(PST) / Inventori
JKR.PK(O).04.SKA.14
11.15. Pemeriksaan Akhir Bilik Ke Bilik JKR.PK(O).04.SKA.15
11.16. Pemeriksaan Akhir (Loose
Furniture & Fittings)
JKR.PK(O).04.SKA.16
11.17. Pemeriksaan Akhir (Alam Sekitar) JKR.PK(O).04.SKA.17
11.18. Pemeriksaan Akhir (Kerja Luaran
Bangunan)
JKR.PK(O).04.SKA.18
11.19. Pemeriksaan Akhir (Kerja Lanskap) JKR.PK(O).04.SKA.19
11.20. Senarai Kecacatan/Kerja-Kerja Kecil
Yang Tertangguh
JKR.PK(O).04.SKA.20

Audit Penyeliaan Projek Reka & Bina
11.21 Pengemukaan Dokumen Perincian
Kerja Seni Bina
JKR.PK(O).04.SRA.1
11.22 Sampel Borang Pemeriksaan Kerja
Reka & Bina Seni Bina
JKR.PK(O).04.SRA.2
11.23 Pematuhan Spesifikasi Teknikal /
Inventori(Loose Furniture &
Fittings)
JKR.PK(O).04.SRA.3


SENARAI INDUK BORANG
PEMERIKSAAN PEMBINAAN
[Borang JKR.PK(O).04-8]
Pin.-/2011


@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA m/s : 5/5


DOKUMEN TERKAWAL
Bidang Tajuk No. Rujukan Dokumen
11.24 Semakan Projek JKR.PK(O).04.SRA.4
11.25 Pemeriksaan Akhir (Loose Furniture
& Fittings)
JKR.PK(O).04.SRA.5
11.26 Pemeriksaan Akhir (Alam Sekitar) JKR.PK(O).04.SRA.6
11.27 Pemeriksaan Akhir (Kerja Luaran
Bangunan)
JKR.PK(O).04.SRA.7
11.28 Pemeriksaan Akhir (Kerja Lanskap) JKR.PK(O).04.SRA.8
11.29 Dokumen Senarai Semakan Sijil
Perakuan Siap Kerja (CPC)
JKR.PK(O).04.SRA.9
11.30 Senarai Kecacatan/Kerja-Kerja Kecil
Yang Tertangguh
JKR.PK(O).04.SRA.10

12. MEKANIKAL Penyeliaan Projek Konvensional
12.1 Semakan Penyeliaan Kerja Mekanikal JKR.PK(O).04-SKM.1
12.2 Pemasangan Kerja Mekanikal JKR.PK(O).04-SKM.2
12.3 Semakan Pengujian & Pentauliahan
Kerja Mekanikal
JKR.PK(O).04-SKM.3
12.4 Uji Saksi Pemasangan Kerja
Mekanikal
JKR.PK(O).04-SKM.4

13. ELEKTRIKAL Penyeliaan Projek Konvensional
13.1 Kerja Awalan
Kerja Awalan Kontrak Elektrik JKR.PK(O).04-SKE.1A
13.2 Penerimaan Bahan
Penerimaan Barangan JKR.PK(O).04-SKE.2A
Ujian Alatan Di Kilang JKR.PK(O).04-SKE.2B

13.3 Semasa Pemasangan (Standing
Supervision)

Pemeriksaan Kabel Bawah Tanah JKR.PK(O).04-SKE.3A
Pemasangan Elektrod Bumi JKR.PK(O).04-SKE.3B
13.4 Pemeriksaan Pemasangan
Pendawaian/ Konduit/ Trunking JKR.PK(O).04-SKE.4A
Bilik Suis/Mesin Elektrik JKR.PK(O).04-SKE.4B
PSU/PSK/Papan Suis JKR.PK(O).04-SKE.4C
Papan Agihan JKR.PK(O).04-SKE.4D
Kelengkapan Elektrik JKR.PK(O).04-SKE.4E
Sistem Perlindungan Kilat JKR.PK(O).04-SKE.4F
13.5 Pengujian Pemasangan
Ujian-UjianElektrik JKR.PK(O).04-SKE.5A
Ujian Komponen Elektrik JKR.PK(O).04-SKE.5B
Ujian Fungsi Pemasangan Elektrik JKR.PK(O).04-SKE.5C
13.6 Pentauliahan
Pentauliahan Pemasangan/Peralatan
Elektrik
JKR.PK(O).04-SKE.6A
Audit Penyeliaan Projek Reka & Bina
13.7 Kerja Awalan Kontrak Elektrik JKR.PK(O).04-SRE.1
13.8 Rekod Auditan Kerja Elektrik JKR.PK(O).04-SRE.2