Anda di halaman 1dari 2

1.

Buat rangkaian elektro pneumatik dari SAC dimana apabila satu saklar ditekan
maka batang torak akan bergerak keluar, selain dari itu batang torak akan berada
didalam.
2. Buat rangkaian elektro pneumatik dari SAC dimana apabila salah satu dari dua
saklar ditekan batang torak akan bergerak keluar, selain dari itu batang torak akan
berada didalam.
3. Buat rangkaian elektro pneumatik dari SAC dimana apabila dua saklar ditekan
batang torak akan bergerak keluar, selain dari itu batang torak akan berada
didalam.
4. Buat rangkaian elektro pneumatik dari SAC dimana apabila dua saklar tidak
ditekan maka batang torak akan bergerak keluar, selain itu batang torak berada
didalam.
5. Buat rangkaian elektro pneumatik dari SAC dimana apabila dua dari tiga saklar
ditekan batang torak akan bergerak keluar, selain dari itu batang torak akan berada
didalam.
6. Buat rangkaian elektro pneumatik dari DAC dimana apabila satu saklar ditekan
maka batang torak akan bergerak keluar, selain dari itu batang torak akan berada
didalam.
. Buat rangkaian elektro pneumatik dari DAC dimana apabila salah satu dari dua
saklar ditekan batang torak akan bergerak keluar, selain dari itu batang torak akan
berada didalam.
!. Buat rangkaian elektro pneumatik dari DAC dimana apabila dua saklar ditekan
batang torak akan bergerak keluar, selain dari itu batang torak akan berada
didalam.
". Buat rangkaian elektro pneumatik dari DAC dimana apabila dua saklar tidak
ditekan maka batang torak akan bergerak keluar, selain itu batang torak berada
didalam.
1#. Buat rangkaian elektro pneumatik dari DAC dimana apabila dua dari tiga saklar
ditekan batang torak akan bergerak keluar, selain dari itu batang torak akan berada
didalam.
11. Buat rangkaian elektro pneumatik dari SAC dimana apabila satu saklar ditekan
maka batang torak akan begeraka ma$u dan mundur terus menerus. untuk
menghentikann%a maka sakelar %ang lain harus dikontrol & batang torak berhenti
didalam'.
12. Buat rangkaian elektro pneumatik dari SAC dimana apabila satu saklar ditekan
maka batang torak akan begeraka ma$u dan mundur terus menerus. untuk
menghentikann%a maka sakelar %ang lain harus dikontrol & batang torak berhenti
diluar'.
13. Buat rangkaian elektro pneumatik dari DAC dimana apabila satu saklar ditekan
maka batang torak akan begeraka ma$u dan mundur terus menerus. untuk
menghentikann%a maka sakelar %ang lain harus dikontrol & batang torak berhenti
didalam'.
14. Buat rangkaian elektro pneumatik dari DAC dimana apabila satu saklar ditekan
maka batang torak akan begeraka ma$u dan mundur terus menerus. untuk
menghentikann%a maka sakelar %ang lain harus dikontrol & batang torak berhenti
diluar'.
15. Buat rangkaian elektro pneumatik dari SAC dimana apabila satu saklar ditekan
maka batang torak akan begeraka ma$u dan mundur terus menerus. Beberapa saat
kemudian batang torak berhenti dan lama bergerak dapat diatur & batang torak
berhenti didalam'.
16. Buat rangkaian elektro pneumatik dari SAC dimana apabila satu saklar ditekan
maka batang torak akan begeraka ma$u dan mundur terus menerus. Beberapa saat
kemudian batang torak berhenti dan $umlah gerakan batang torak keluar masuk
dapat diatur & batang torak berhenti diluar'.
1. Buat rangkaian elektro pneumatik dari DAC dimana apabila satu saklar ditekan
maka batang torak akan begeraka ma$u dan mundur terus menerus. Beberapa saat
kemudian batang torak berhenti dan lama bergerak dapat diatur & batang torak
berhenti didalam'.
1!. Buat rangkaian elektro pneumatik dari DAC dimana apabila satu saklar ditekan
maka batang torak akan begeraka ma$u dan mundur terus menerus. Beberapa saat
kemudian batang torak berhenti dan $umlah gerakan batang torak keluar masuk
dapat diatur & batang torak berhenti diluar'.
1".
2#.