Anda di halaman 1dari 5

Rekod Anekdot

Definisi:

Rekod Anekdot adalah satu catatan ringkas
mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku
murid yang dianggap penting, unik dan
signifikan secara positif atau negatif untuk
direkod.
Fungsi:
Menerangkan fenomena yang berlaku, bila
dan di mana berlaku.
Membantu guru memahami tentang diri
murid.
Merekod tingkah laku kanak-kanak yang
khusus bagi tujuan perancangan aktiviti
individu.
Proses Menulis Rekod:

Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku.
Membuat catatan dalam buku nota sebaik sahaja selepas
peristiwa berlaku bagi memastikan peristiwa yang akan
direkodkan tidak tercicir.
Menulis apa yang dilihat secara objektif.
Mengenal pasti peristiwa itu penting dan signifikan kepada
aspek perkembangan murid.
Pastikan peristiwa dicatat mengikut urutan.
Merekod hasil pemerhatian sebaik sahaja selesai
pemerhatian dibuat.
Mencatat tingkah laku dan apa yang dikatakan oleh murid.
Masukkan respon orang lain sekiranya ada kaitan dengan
tingkah laku murid yang diperhatikan.
Contoh 1
Contoh 2