Anda di halaman 1dari 1

KERAJAAN MALAYSIA

1031 JANM CAWANGAN N.SEMBILAN BULAN 04/2014


Nama : FANITA BINTI MOHAMAD NAFIAH
No. Gaji : 06941611 Jabatan : 0251 Kementerian Kesihatan
No. K/P : 690406-08-5130 Pusat Pembayar : 0522 Hospital Jempol
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 2,869.20 Potongan Cukai Bulanan 65.70
Imbuhan Tetap Perumahan 180.00 Pend.Komp Ang.Perkh.Awam 147.62
Imbuhan Tetap Khid Awam 160.00 Zakat-PPZ Neg Sembilan 5.00
Bantuan Sara Hidup 150.00 Angkasa 1,546.46
B.I Perkhid Kritikal 430.38 Lem. Tabung Haji 40.00
Byrn Insentif POS BASIK 100.00
T.B.I Prkhid Kritikal(TS) 65.25
T.Gaji Pokok (KrnBln)(TS) 435.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 4,389.83 Jumlah Potongan 1,804.78
Gaji Bersih 2,585.05
Bank : BSNAMYK1 No Akaun : 051042989XXXXX (No Siri:33856 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________