Anda di halaman 1dari 4

SK.TANJUNG BIJAT, SRI AMAN.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
G
N
D
K
K
K
A
K
A
K
S
K
H
G
D
(
I
)
K
S
E
R
U
K
K
K
M
K
G
K
G
A
N
D
A
K
K
K
K
S
.
B
A
H
A
S
A
P
E
R
I
B
H
S
A
P
.
B
I
L
A
N
G
A
N
S
I
N
O
N
I
M
A
N
T
O
N
I
M
K
B
M
K
B
M
K
B
M
A
.
T
A
N
Y
A
A
.
T
A
N
Y
A
A
.
S
A
M
A
M
A
K
S
U
D
A
.
T
A
N
Y
A
A
.
P
E
N
Y
A
T
A
A
.
B
E
T
U
L
/
S
A
L
A
H
P
R
T
I
K
A
N
S
Y
A
R
A
H
A
N
P
R
T
I
K
A
N
R
E
N
C
A
N
A
1 ALICE DIANA AK PETER 1 1 X X X X X X X X 1 X 1 X 1 1 X X 1 X X X X X 1 X X X 1 1 X X X X X X X X X X 10 25
2 ANGELA AK WAN X 1 1 X X 1 1 X 1 1 1 X X 1 1 1 X 1 X 1 X 1 1 X X 1 X X X X X X X X X X X 1 1 X 17 43
3 ANGELICA CHULA AK LIHI 1 X 1 1 1 X 1 X 1 1 X X X 1 1 1 X X 1 1 X 1 1 1 X X 1 1 1 1 1 1 X X X 1 X X X X 22 55
4 AZRUL B ADENAN 1 X 1 X X X X X X X 1 X X X 1 X X X X 1 X X 1 X 1 X X X X X X 1 1 1 X X X 1 1 X 12 30
5 BAAYAH BT JAMALUDIN 1 X X X X X 1 X X X X X X X X X 1 X X X X X X X X X X 1 X X X X X X X X X X X X 4 10
6 BENEDICT GEDONG AK PHILIP 1 1 1 1 X X 1 1 X 1 1 X X 1 X X X X X 1 X X 1 1 1 1 X 1 X X 1 1 X X X X X X X X 17 43
7 CHULIN AK LOM 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 X X X X 1 X X X 1 1 X 1 X 1 1 X X X 1 1 X X X X X 1 X 1 X 20 50
8 DESMOND BELAJA AK DADU 1 1 1 1 1 X 1 X 1 1 1 X X X 1 1 X X X X 1 1 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X X X X X X 1 X 20 50
9 EDWARD ACHU AK UNGING 1 1 1 1 X X X 1 1 1 1 X X 1 1 1 X 1 1 1 X 1 1 X X X 1 X X 1 1 1 X X X X X X X 1 21 53
10 ELVIANA NATASHA AK ATONG 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 1 1 X 1 1 X X 1 1 1 1 1 1 1 X X 1 X 28 70
11 ERIKA SULAN AK ENCHANANG 1 1 1 X X X X 1 1 X X X X X X X 1 1 X X X X X X X 1 1 X X X X 1 X X 1 1 X X 1 X 13 33
12 EVELYN OCTAVIA AK MALI 1 1 1 1 X X X X X 1 1 X X 1 1 1 X 1 1 1 1 1 X X 1 1 1 X X X X 1 X 1 X X X X X 1 20 50
13 FADRICK LYVAN AK GANI 1 X 1 1 1 X 1 1 1 X 1 X X X 1 1 X 1 X 1 X 1 1 1 X 1 1 X X X 1 1 X X X 1 X X X 1 21 53
14 HARRISON AK MATHEW 1 1 X X X X X X X 1 1 X X 1 1 1 X 1 1 1 1 X 1 X X X X X 1 X X 1 X X X 1 1 X X X 16 40
15 JOSTIEN WAT AK JONSEN 1 1 1 1 X 1 X X X X X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 X X X X X X X 8 20
16 KENNEDY JOHAN AK JEBLI 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 X X X 1 X 1 X 1 1 X 1 X 1 1 1 X X 1 X 1 1 X X X X X X 1 23 58
17 LENARD AK BUJANG 1 X 1 X X X X 1 X X 1 X X X X 1 1 1 X 1 1 1 X X 1 1 X X 1 1 X 1 1 X X X X X 1 X 17 43
18 LUKAS AK JOEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 X 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X 1 1 X X 1 X X X 1 1 30 75
19 MARVIN NYAWIN AK DANIEL 1 1 1 1 1 X 1 X 1 1 1 1 X 1 1 1 X 1 X X X 1 1 1 1 1 X X X 1 X 1 X X X 1 X X 1 X 23 58
20 MELISSA NALAM AK RONI X X X X X X X X X X X X X X 1 X X X 1 X X X X X X X X 1 1 X X X 1 X X X 1 X X X 6 15
21 MOHD LUQMANUL HAKIM 1 1 1 X 1 X 1 1 1 1 1 1 X 1 X X X 1 X 1 X 1 1 1 X 1 X X X 1 1 1 X 1 X 1 X X X 1 23 58
22 MOHD NUR HISHAM JAMADI 1 X 1 1 1 X 1 1 X 1 1 1 X X X 1 X X X 1 X X 1 X X X X X X 1 1 1 1 X 1 X X X X X 17 43
23 MOHD NUR KHAIRULLAH MASRI 1 1 1 1 1 X 1 1 X X 1 X X 1 1 1 X X X 1 X 1 1 1 1 1 1 X X X 1 1 1 X X 1 X X 1 X 23 58
24 NATASHA AYUK AK JAMES 1 1 1 1 X X 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 X X X 1 X X 1 1 1 1 X 1 X X X X 1 X 1 1 X X 1 X 23 58
25 NGUMBANG AK TAMBI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X 1 X X 1 1 1 X X 1 X 1 X X 1 X 1 X X X 1 X 25 63
26 NICKSON LINGGA AK ASPRY 1 X 1 1 X X 1 X X X 1 X X X X 1 X 1 X 1 X X 1 X 1 X X 1 X X 1 1 1 X X 1 1 X 1 X 17 43
27 NILA AK DERIS 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 X X X 1 1 X 1 X 1 X 1 1 1 X 1 1 1 X 1 1 X 1 X X 1 X X 1 X 25 63
28 NILTON SAPOK AK LUMPONG 1 1 1 1 1 X 1 X 1 1 1 X X X 1 1 X X X 1 X 1 1 1 X X X X X X 1 X X X X 1 X X X X 17 43
29 NORHIDAYATI MOHD NOORHIDAYAT X X X X X X X 1 X X X X X X 1 1 X X 1 X X 1 X X 1 1 X X X X X X X 1 X X X X X 1 9 23
30 NOVALIN AK DARSON 1 1 1 X X X 1 X 1 1 X X X 1 X X X 1 1 1 X X 1 X 1 X 1 X X X 1 1 X X X X X X X X 15 38
31 NUR SHAFIRA ATIQAH BT ADELI 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 X X X 1 1 X 1 X 1 X X X X 1 X 1 1 1 X 1 X X X X X X X X X 19 48
32 PATRICIA OMEY AK GERINGGU 1 1 1 1 X X X 1 1 1 1 X X X X X X 1 X 1 X X 1 1 X X X X X X X 1 X X X X 1 X 1 1 16 40
33 PETRA WILLIEUM AK MUSI 1 1 1 1 1 X X 1 1 1 1 X X X 1 X X 1 1 1 X 1 1 1 X X X X 1 X 1 1 X X X X X X X 1 20 50
34 RANDIE AK GEORGE 1 1 X 1 X X 1 X 1 X 1 X 1 X X 1 X 1 X 1 X 1 1 1 X 1 X X X X X X X X X X X X X X 14 35
35 SLYSTER MINGGAN AK JENA 1 1 X X X X X X X X X X 1 X X X 1 X X 1 1 X X 1 X 1 1 1 1 X X X X 1 X X X X X 1 13 33
36 WAN AFFIZAN WAN ARHKAP 1 1 X 1 X X 1 1 X 1 1 X X X X 1 1 1 1 1 X 1 1 X X 1 1 X X X X 1 1 X X X X X X X 18 45
37 WILSON RESA AK DUDOM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0
JUMLAH BETUL 33 27 28 23 16 5 23 20 21 23 28 8 6 14 20 25 5 20 10 28 8 18 26 17 16 19 15 12 8 12 17 22 13 6 6 12 5 2 15 10
JUMLAH SALAH 4 10 9 14 21 32 14 17 16 14 9 29 31 23 17 12 32 17 27 9 29 19 11 20 21 18 22 25 29 25 20 15 24 31 31 25 32 35 22 27
% BETUL 89 73 76 62 43 14 62 54 57 62 76 22 16 38 54 68 14 54 27 76 22 49 70 46 43 51 41 32 22 32 46 59 35 16 16 32 14 5.4 41 27
ANALISIS ITEM KERTAS BAHASA MELAYU ( SK )
KERTAS 1 ( 011 )
BIL
J
U
M
L
A
H
S
K
O
R
NAMA
NO SOALAN
D
C
C
D
E
C
C
C
C
B
D
C
C
C
D
C
C
B
C
E
C
C
C
C
B
C
B
C
D
D
C
C
C
D
D
C
E
ANALISIS ITEM KERTAS BAHASA MELAYU ( SK )
KERTAS 1 ( 011 )
G
R
E
D
SK. TANJUNG BIJAT, SRI AMAN.
BAHAGIAN A BAHAGIAN C JUMLAH
( 10 MARKAH ) 1 2 3 ( 20 MARKAH ) ( 60 MARKAH)
1 ALICE DIANA AK PETER 4 3 5 12 20 D
2 ANGELA AK WAN 3 5 5 13 22 D
3 ANGELICA CHULA AK LIHI 8 26 14 48 80 A
4 AZRUL B ADENAN 5 1 5 11 18 E
5 BAAYAH BT JAMALUDIN 0 0 0 0 0 E
6 BENEDICT GEDONG AK PHILIP 7 7 16 30 50 C
7 CHULIN AK LOM 7 26 15 48 80 A
8 DESMOND BELAJA AK DADU 8 26 15 49 82 A
9 EDWARD ACHU AK UNGING 6 14 6 26 43 C
10 ELVIANA NATASHA AK ATONG 9 28 16 53 88 A
11 ERIKA SULAN AK ENCHANANG 3 5 5 13 22 D
12 EVELYN OCTAVIA AK MALI 7 14 10 31 52 C
13 FADRICK LYVAN AK GANI 6 16 14 36 60 B
14 HARRISON AK MATHEW 5 3 4 12 20 D
15 JOSTIEN WAT AK JONSEN 4 4 4 4 7 E
16 KENNEDY JOHAN AK JEBLI 8 25 10 43 72 B
17 LENARD AK BUJANG 4 3 1 8 13 E
18 LUKAS AK JOEL 8 25 16 49 82 A
19 MARVIN NYAWIN AK DANIEL 6 12 1 19 32 D
20 MELISSA NALAM AK RONI 3 3 5 11 18 E
21 MOHD LUQMANUL HAKIM 7 16 10 33 55 C
22 MOHD NUR HISHAM JAMADI 7 15 13 35 58 C
23 MOHD NUR KHAIRULLAH MASRI 8 17 9 34 57 C
24 NATASHA AYUK AK JAMES 8 26 14 48 80 A
25 NGUMBANG AK TAMBI 8 27 17 52 87 A
26 NICKSON LINGGA AK ASPRY 6 2 0 8 13 E
27 NILA AK DERIS 9 26 16 51 85 A
28 NILTON SAPOK AK LUMPONG 7 14 6 27 45 C
29 NORHIDAYATI MOHD NOORHIDAYAT 0 0 0 0 0 E
30 NOVALIN AK DARSON 6 14 7 27 45 C
31 NUR SHAFIRA ATIQAH BT ADELI 8 25 14 47 78 B
32 PATRICIA OMEY AK GERINGGU 6 6 10 22 37 D
33 PETRA WILLIEUM AK MUSI 6 15 10 31 52 C
34 RANDIE AK GEORGE 7 17 10 34 57 C
35 SLYSTER MINGGAN AK JENA 3 3 3 9 15 E
36 WAN AFFIZAN WAN ARHKAP 6 5 5 16 27 D
37 WILSON RESA AK DUDOM 0 0 0 0 0 E
ANALISIS ITEM BAHASA MELAYU KERTAS 2 ( 012 )
SKOR GRED NAMA MURID BIL
BAHAGIAN B ( 30 MARKAH )
A 8
B 3
C 10
A+B+C 21
D 7
E 8
BIL