Anda di halaman 1dari 3

Achim Mihu, Antropologia cultural, Editura Napoca Star, Cluj- Napoca, 2000

Structuralismul i func ionalismul britanic


Alfred Reginald Radcliffe- Brown
o!i ia lui "e caracteri!ea!# prin opo!i ia fa # de linia $oa"ian# i dufi!ioni"t#% A &ncercat "#
re&n'ie i "# "u" in# "piritul tiin ific &n antropologia cultural# , &ncerc(nd totodat# "# e)plice
diferen ele i "imilarit# ile "ociale i culturale re"pect(nd "tandardele tiin ei% agina *+
entru a &n elege mai $ine ideile lui Radcliffe-Brown e"te nece"ar "# aducem &n di"cu ie dou#
concepte i anume cel de "incroni"m i cel de diacroni"m% rimul "e refer# la acea per"pecti'#
teoretic# din antropologia cultural# ce nu ia &n con"iderare elementul timp i care prin urmare
e"te neintere"at# de i"torie% Cel de-al doilea "e refer# la per"pecti'a ce con"ider# c# timpul e"te
important &n "tudiile de antropologie cultural#% ,ran! Boa" nu a negat po"i$ilitatea de"coperirii
unor regularit# i "incronice, dar a refu!at ideea e)i"ten ei unei regularit# i diacronice% Radcliffe-
Brown a "u" inut po"i$ilitatea i nece"itatea e)i"ten ei i de"coperirii unor regularit# i, at(t pe
plan "incronic c(t i pe plan diacronic% ag *-
.a"par Broni"law Malinow"/i
E"te con"iderat ca unul dintre fondatorii antropologiei culturale tiin ifice% E)i"t# o diferen #
major# &ntre Broni"law Malinow"/i i Radcliffe-Brown % 0n timp ce Radcliffe-Brown a pu"
accentul pe e)plicarea culturii, pe "u$ordonarea func iilor diferitelor elemente ale culturii unor
"tructuri "ociale i culturale iar func ionali"mul lui a de'enit un "tructurali"m-func ionali"t,
Broni"law Malinow"/i a acordat aten ie deci"i'# func iilor diferitelor manife"t#ri ale culturii din
per"pecti'a "ati"facerii ne'oilor $iologice i p"ihologice ale oamenilor iar func ionali"mul "-a
con"tituit ca un func ionali"m pur i "implu% ag **
Broni"law Malinow"/i a "tudiat, printre altele i pro$lema "chim$#rii "ociale% El a pu$licat
trei"pre!ece articole pe ace"t "u$iect care apoi au fo"t "tr(n"e &n lucrarea intitulat# 1he 23namic"
of Culture% Broni"law a f#cut i c(te'a erori printre care aceea c# nu ajun" p(n# acolo &nc(t "#
fac# di"tinc ie &ntre nati', ca un primiti' i nati' ca un actor &ntr-o ordine colonial# Euro-
american#% 2e aici re!ult# conclu!ia c# antropologia cultural# func ionali"t# a lui Broni"law
Malinow"/i e"te e"en ial o tiin # con"er'atoare% ag *4
Structuralismul francez
Marcel Mau""
2up# "pu"ele lui Marcel Mau"", refu!ul de a d#rui, neglijarea de a in'ita pe cine'a, ca i
refu!ul de a primi, echi'alea!# cu o declara ie de r#!$oi 5 acea"ta &n"eamn# "# refu!i alian a "au
comuniunea% ag 4+
Claude 6e'i- Strau""
7na dintre preocup#rile majore ale lui 6e'i-Strau"" a fo"t cercetarea rela iilor de rudenie%
6e'i-Strau"" a 'rut "# de!'#luie "tructurile elementare 8 "au in'aria$ilele, uni'er"aliile9 ale
rudeniei i cum operea!# ace"tea &n mintea oamenilor, f#r# ca ei "# fie con tin i de ace"t fapt% 0n
loc "# &ncerce "# afle cum func ionea!# "ocietatea, "au ceea ce &i face pe oameni "# ac ione!e a a
cum o fac, "copul ultim al "tudiilor "ale a a fo"t acela de a de!'#lui principiile de func ionare a
min ii% ag 4:
Neo-evolu ionismul
6e"lie A% ;hite
0ntreaga comportare uman# & i are r#d#cinile &n folo"irea "im$olurilor% Sim$olul e"te acela
care a tran"format "tr#mo ul no"tru antropid &n om i l-a umani!at% 1oate culturile "-au n#"cut i
"-au perpetuat numai prin utili!area "im$olurilor% 0ntreaga comportare uman# con"t# din, "au e"te
dependent# de folo"irea "im$olurilor% Comportarea uman# e"te comportare "im$olic#<
comportare "im$olic# e"te comportare uman#% Sim$olul e"te uni'er"ul umanit# ii% ag =+
>ulien Steward
i-a concreti!at ideea e'olu iei multi-liniare &n conceptul de mie! cultural% 2up# p#rerea lui
liniile de de!'oltare cultural# paralel# pot fi identificate prin mie!urile lor culturale pe care ele le
manife"t#% 7n mie! cultural e"te con"tela ia tr#"#turile care "unt cel mai "tr(n" legate de
acti'it# ile de e)i"ten # i de aranjamente economice%Mie!ul include modele "ociale, politice i
religioa"e ce pot fi determinate emipric i care nu con"tituite culturale &n totalitatea lor pag =--=: