Anda di halaman 1dari 73

Ujian Pra / Pos

Aktiviti 1 Aktiviti 2 Aktiviti 3 Aktiviti 4


Aktiviti 1
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 10
+2 +2 +2 +2 +2
2 4 6
8 10
0
Teruskan
2 4 10 14
18
Pilih nombor yang betul.
16 8 12 6
Aktiviti 2
2 4 6 10 14
18 16 12 8
Pilih nombor yang betul.
12
2 4 6 8 10 14
18 16
Pilih nombor yang betul.
16
2 4 6 8 10 12 14
18
Pilih nombor yang betul.
18
2 4 6 8 10 12 14 16
Pilih nombor yang betul.
2 4 6 8 10 12 14 16 18
Teruskan
6 8 16 18
12 14 10 4 2
Pilih nombor yang betul.
2 6 8 16 18
12 14 10 4
Pilih nombor yang betul.
10
2 4 6 8 16 18
12 14
Pilih nombor yang betul.
12
2 4 6 8 10 16 18
14
Pilih nombor yang betul.
14
2 4 6 8 10 12 16 18
Pilih nombor yang betul.
2 4 6 8 10 12 14 16 18
next
x
=
3 6 1 4 5 2 7 8 9 0
Pilih nombor yang betul .
Langkah 1
Kira kumpulan
Aktiviti 3
1
x
=
3 6 2 4 5 1 7 8 9 0
Langkah 2
Kira objek
dalam kumpulan
Pilih nombor yang betul .
1 2
x
=
6 12 2 8 10 4 14 16 18 0
Langkah 3
Kira semua
objek

Pilih nombor yang betul .
1 2 2
x
=
teruskan
x
=
1 6 3 4 5 2 7 8 9 0
Pilih nombor yang betul .
x
=
1 6 2 4 5 3 7 8 9 0
3
Pilih nombor yang betul .
3 2
x
=
2 12 6 8 10 4 14 16 18 0
Pilih nombor yang betul .
3 2 6
x
=
teruskan
x
=
1 6 4 3 5 2 7 8 9 0
Pilih nombor yang betul .
4
x
=
1 6 2 3 5 4 7 8 9 0
Pilih nombor yang betul .
4 2
x
=
2 12 8 6 10 4 14 16 18 0
Pilih nombor yang betul .
4 2 8
x
=
teruskan
x
=
1 6 7 3 5 2 4 8 9 0
Pilih nombor yang betul .
7
x
=
1 6 2 3 5 7 4 8 9 0
Pilih nombor yang betul .
7 2
x
=
2 12 14 6 10 4 8 16 18 0
Pilih nombor yang betul .
7 2 14
x
=
teruskan
x
=
1 6 5 3 7 2 4 8 9 0
Pilih nombor yang betul .
2
x
=
1 6 5 3 7 2 4 8 9 0
Pilih nombor yang betul .
2 5
x
=
2 12 10 6 14 4 8 16 18 0
Pilih nombor yang betul .
5
x
=
1 6 2 3 7 5 4 8 9 0
Pilih nombor yang betul .
5 2
x
=
2 12 10 6 14 4 8 16 18 0
Pilih nombor yang betul .
5 2 10
x
=
teruskan
2 5 10
x
=
teruskan
Lengkapkan ayat matematik Sifir 2
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
x
=
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
10
12
2
6
14
4
8 16
18
0
Aktiviti 4
Pilih hasil darab yang betul
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2
x
=
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
10
12 4
6
14
2
8 16
18
0
Lengkapkan ayat matematik Sifir 2
Pilih hasil darab yang betul
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
x
=
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
10
12
6
4
14
2
8 16
18
0
Lengkapkan ayat matematik Sifir 2
Pilih hasil darab yang betul
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
2
x
=
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
10
12
8
4
14
2
6
16
18
0
Lengkapkan ayat matematik Sifir 2
Pilih hasil darab yang betul
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
8
2
x
=
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
8
12
10
4
14
2
6
16
18
0
Lengkapkan ayat matematik Sifir 2
Pilih hasil darab yang betul
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
8
10
2
x
=
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
8
10
12 4
14
2
6
16
18
0
Lengkapkan ayat matematik Sifir 2
Pilih hasil darab yang betul
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
8
10
12
2
x
=
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
8
10
14
4 12
2
6
16
18
0
Lengkapkan ayat matematik Sifir 2
Pilih hasil darab yang betul
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
8
10
12
14
2
x
=
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
8
10
16
4 12
2
6
14
18
0
Lengkapkan ayat matematik Sifir 2
Pilih hasil darab yang betul
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
8
10
12
14
16
2
x
=
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
8
10
18
4 12
2
6
14
16
0
Lengkapkan ayat matematik Sifir 2
Pilih hasil darab yang betul
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2
x
=
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
8
10
18
4 12
2
6
14
16
0
Lengkapkan ayat matematik Sifir 2
Pilih hasil darab yang betul
teruskan
1
6
2
4
2
2
2
3
2
2
5
2
8
2
7
2
x
=
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
4
8
6
18
16
12
0 14
10
2
2 9
Lengkapkan ayat matematik Sifir 2
Pilih hasil darab yang betul
1
6
4
2
3
2
2
2
2
2
x
=
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
4
8
18
6
16
12
0 14
10
2
6
2 9
2
2
2
5
8
7
Lengkapkan ayat matematik Sifir 2
Pilih hasil darab yang betul
1
6
4
2
3
2
2
2
2
2
x
=
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
4
8
2
6
16
12
0 14
10 18
18
6
2 9
2
2
2
5
8
7
Lengkapkan ayat matematik Sifir 2
Pilih hasil darab yang betul
1
6
4
2
3
2
2
2
2
2
x
=
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
4
8 12
6
16 2
0 14
10 18
18
2
6
2 9
2
2
2
5
8
7
Lengkapkan ayat matematik Sifir 2
Pilih hasil darab yang betul
1
6
4
2
3
2
2
2
2
2
x
=
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
4
8
10
6
16 2
0 14
12
18
18
2
12
6
2 9
2
2
2
5
8
7
Lengkapkan ayat matematik Sifir 2
Pilih hasil darab yang betul
1
6
4
2
3
2
2
2
2
2
x
=
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
4
10
8
6
16 2
0 14
12
18
18
2
12
10
6
2 9
2
2
2
5
8
7
Lengkapkan ayat matematik Sifir 2
Pilih hasil darab yang betul
1
6
4
2
3
2
2
2
2
2
x
=
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
4
10
16
6
8
2
0 14
12
18
18
2
12
10
8
6
2 9
2
2
2
5
8
7
Lengkapkan ayat matematik Sifir 2
Pilih hasil darab yang betul
2
1
6
4
2
3
9
2
2
2
2
2
x
=
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
16
10
4 6
8
2
0 14
12
18
18
2
12
10
8
16
6
2
2
2
5
8
7
Lengkapkan ayat matematik Sifir 2
Pilih hasil darab yang betul
2
1
6
4
2
3
9
2
2
2
2
2
x
=
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
16
10
14
6
8
2
0
4
12
18
18
2
12
10
8
16
4
6
2
2
2
5
8
7
Lengkapkan ayat matematik Sifir 2
Pilih hasil darab yang betul
2
1
6
4
2
3
9
2
2
2
2
2
x
=
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
16
10
14
6
8
2
0
4
12
18
18
2
12
10
8
16
4
14
6
teruskan
2
2
2
5
8
7
Lengkapkan ayat matematik Sifir 2
Pilih hasil darab yang betul
4 8 18 6 16 12 0 14 10 2
9
2
x
2
5
x
7
2
x
2
1
x
3
2
x
8
2
x
2
2
x
2
6
x
4
2
x
2
0
x
Pilih hasil darab yang betul
4 8 10 6 16 12 0 14 18 2
9
2
18
x
2
5
x
7
2
x
2
1
x
3
2
x
8
2
x
2
2
x
2
6
x
4
2
x
2
0
x
Pilih hasil darab yang betul
4 8 14 6 16 12 0 10 18 2
9
2
18
x
2
5
10
x
7
2
x
2
1
x
3
2
x
8
2
x
2
2
x
2
6
x
4
2
x
2
0
x
Pilih hasil darab yang betul
14 8 4 6 16 12 0 10 18 2
9
2
18
x
2
5
10
x
7
2
14
x
2
1
x
3
2
x
8
2
x
2
2
x
2
6
x
4
2
x
2
0
x
Pilih hasil darab yang betul
14 4 8 6 16 12 0 10 18 2
9
2
18
x
2
5
10
x
7
2
14
x
2
1
x
3
2
x
8
2
x
2
2
4
x
2
6
x
4
2
x
2
0
x
Pilih hasil darab yang betul
14 4 2 6 16 12 0 10 18 8
9
2
18
x
2
5
10
x
7
2
14
x
2
1
x
3
2
x
8
2
x
2
2
4
x
2
6
x
4
2
8
x
2
0
x
Pilih hasil darab yang betul
14 4 6 2 16 12 0 10 18 8
9
2
18
x
2
5
10
x
7
2
14
x
2
1
2
x
3
2
x
8
2
x
2
2
4
x
2
6
x
4
2
8
x
2
0
x
Pilih hasil darab yang betul
14 4 16 2 6 12 0 10 18 8
9
2
18
x
2
5
10
x
7
2
14
x
2
1
2
x
3
2
6
x
8
2
x
2
2
4
x
2
6
x
4
2
8
x
2
0
x
Pilih hasil darab yang betul
14 4 12 2 6 16 0 10 18 8
9
2
18
x
2
5
10
x
7
2
14
x
2
1
2
x
3
2
6
x
8
2
16
x
2
2
4
x
2
6
x
4
2
8
x
2
0
x
Pilih hasil darab yang betul
14 4 0 2 6 16 12 10 18 8
9
2
18
x
2
5
10
x
7
2
14
x
2
1
2
x
3
2
6
x
8
2
16
x
2
2
4
x
2
6
12
x
4
2
8
x
2
0
x
Pilih hasil darab yang betul
9
2
18
x
2
5
10
x
7
2
14
x
2
1
2
x
3
2
6
x
8
2
16
x
2
2
4
x
2
6
12
x
4
2
8
x
2
0
0
x
Ke ujian pos
2
Lengkapkan operasi darab berikut.
9
2
=
10
Keputusan Pencapaian Markah dapat.
2 2
=
6 2
=
4 2
=
0 2
=
1
=
8 2
7 2
3 2
5
2
=
=
=
=
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nama
Padam Jawapan
M
M
M
M
M M
M
M
M
M
Semak
6
x
2
2
x
5
1
x
2
2
x
2
8
x
2
2
x
7
2
x
0
3
x
2
2
x
4
9
x
2
10
Markah dapat Keputusan Pencapaian
Lengkapkan operasi darab berikut.
Nama
Padam Jawapan
M M M M M
M M M M M
Semak
Ya Tidak
Sebarang pertanyaan sila hubungi :
012-7442295
Terima kasih kerana
menggunakan latihan
ini.