Anda di halaman 1dari 5

4.2.

Perkembangan Motor (Soalan objektif)


Soalan 1 (kef/R/4.2/1m)
Rajah di bawah menunjukkan mekanisme perkembangan motor
Kawalan
kepala
Duduk
bebas
Berdiri
bebas
Mekanisme perkembangan motor dalam rajah di atas merujuk kepada ;
= A = Perkembangan kawalan postur
= B = Perkembangan keupayaan manual
= C = Perkembangan kawalan lokomotor
= D = Perkembangan kawalan bukan lokomotor
Jawapan = ( A )
Soalan 2 (kef/T/4.2/1m)
Perubahan keupayaan motor dalam melaksanakan pergerakan dapat dilihat
mengikut kumpulan umur tertentu.
Aktiviti di bawah merujuk kepada keupayaan lakuan motor bagi kumpulan umur 2
hingga 7 tahun ;
= A = berlari pada kadar lebih perlahan dan jangkamasa larian lebih singkat.
= B = menendang lebih kuat apabila sasaran pada jarak jauh.
= C = menguasai kemahiran berlari dan berjalan.
= D = berlari sambil membaling bola.
Jawapan = ( D )

Item Kertas 2
Bahagian A
Soalan 10
Rajah di bawah menunjukkan pergerakan bola hoki dari A ke B

a) Berikan definisi pecutan linear tersebut ;


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Peng./S/4.3/ 1m)
b) Senaraikan satu contoh pergerakan dalam sukan sama ada manusia atau alatan
yang melibatkan pecutan linear ;
__________________________________________________________________
(Ap./S/4.3/1m)
c) Nyatakan 2 pembolehubah yang boleh mempengaruhi pecutan bola hoki dalam
rajah di atas ;
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ana/S/4.3/2m)

Bahagian B
Soalan 4
Gambar menunjukkan seorang atlit melakukan pergerakan dalam acara merejam lembing.

Untuk memperolehi jarak maksimum dalam rejamannya, atlit di atas perlu mengaplikasikan penghasilan daya yang maksimum ;
a) Jelaskan bagaimana daya maksimum dapat dihasilkan ;
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Kef/S/4.4/6m)
b) Rumuskan bagaimana komponen pergerakan terlibat dapat menghasilkan daya
maksimum untuk memperolehi jarak maksimum dalam rajah di atas.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Sen/S/4.4/4m)

Skema Jawapan
Kertas 2
No. Soalan

Bahagian A
No. 10

Jawapan

Jumlah
Markah

a) kadar perubahan velositi sesuatu objek yang


mempunyai magnitude dan arah.

1 markah

b) Semua pergerakan lurus dari satu tempat ke satu


tempat yang lain, contoh : melompat untuk merejam,
larian pecut 100m, renang 50m, tendangan leret
(pergerakan bola sepak) dan mana- mana difikirkan
sesuai.

1 markah

2 markah
c) - Geseran bola dengan padang,
- Jisim kayu pemukul,
- Bentuk bola,
- Daya dari pemukul
- Kelajuan pukulan
* mana-mana 2 pembolehubah di atas
Bahagian B
No. 4

a)
i. Penggunaan semua sendi dengan penjelasan dan
contoh
ii. Penggunaan sendi mengikut urutan dengan
penjelasan dan contoh
iii.
Menggunakan otot besar dan
kemudiannya otot kecil dengan penjelasan dan
contoh
iv. Pemindahan semua daya ke satu arah dengan
penjelasan dan contoh
* mana-mana 3 faktor dengan penjelasan serta contoh
yang betul.
b) Gabungan pergerakan ;
i. Pecutan larian landas,
ii. Rotasi pinggang,
iii. Lentikan belakang pelaku,
iv. Penglibatan otot kaki, badan dan bahu,
v. Sendi-sendi kaki, pinggang, bahu, lengan dan jari,
vi. Ikut lajak selepas rejaman
* mana-mana 4 gabungan pergerakan di atas.

2 markah
2 markah
2 markah
2 markah
(maksimum
6 markah)

1 markah
1 markah
1 markah
1 markah
1 markah
1 markah
(maksimum
4 markah)