Anda di halaman 1dari 1

Minggu : 27 Hari : Isnin Tarikh: 30.6.

2014
Kelas
Masa
Mata pelajaran
Kandungan
5 Damai
8.10pg-9.10pg
Muzik
Aspek: persepsi estetik
-pengetahuan dan kefahaman bahasa muzik
Item: 1.2 melodi
1.2.2 harmoni
Lapisan suara dron
Hasil pembelajaran:
Aras 1 : Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian
dengan betul.
Aras 2 : mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam nyanyian dengan betul
Aras 3 : membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik
nyanyian dengan penyataan yang sesuai.
Aktiviti:
1. Guru memasang suatu lagu yang menggunakan lapisan suaran dron dan
meminta murid mendengarnya dengan teliti.
2. Guru menerangkan mengenai jenis-jenis lapisan suara dalam nyanyian
kepada pelajar.
3. Murid mempraktikkan jenis-jenis lapisan suara dalam nyanyian dan
menyatakan perbezaan setiap satu jenis-lapisan suara tersebut.
4. Murid menyanyikan kembali lagu yang diperdengarkan dengan
menggunakan lapisan suara yang betul.
Impak: _____ murid berjaya mencapai hasil pembelajaran hari ini.
4 Damai
9.10-9.40pg

4 Aman
11.00-11.30pg

4Ceria
12.00-12.30

Muzik
Modul: Pengalaman Muzikal
Standard kandungan: 1.4 memainkan rekorder secara ensemble
Standard pembelajaran: 1.4.3 memainkan rekorder mengikut tempo cepat dan
lambat
Objektif: memainkan rekorder mengikut tempo dengan tepat
Aktiviti:
1. Penjarian not bagi skor rekoder 2.
2. Meniup rekoder bar demi bar berdasarkan skor rekoder 2.
3. Latihan perkusi.
4. Gabungjalin rekoder dan perkusi
Impak : _____ murid berjaya mencapai standard pembelajaran hari ini
4 Makmur
10.10-10.40 pg
Pendidikan
kesihatan
Tema: kesihatan mental, emosi dan social
Tajuk: Pengurusan dan emosi
Standard kandungan:
2.1 mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan mental dan kehidupan harian.
Standard pembelajaran:
2.1.4 menyatakan kesan konflik dan stress terhadap diri sendiri.
Aktiviti:
1. Guru menyatakan beberapa kesan konflik dan stress kepada diri.
2. Murid membuat peta alir kesan konflik dan stress kepada diri.
Impak: _____ murid berjaya mencapai standard pembelajaran hari ini.