Anda di halaman 1dari 8

TEMA: MEMBACA.

TAJUK KARANGAN: AMALAN MEMBACA


( PERANAN IBU BAPA)
BUKU SEBAGAI HADIAH
MENGUNJUNGI PAMERAN BUKU DAN KEDAI BUKU
BERKUNJUNG KE PERPUSTAKAAN
WUJUDKAN PERPUSTAKAAN MINI DI RUMAH
BERI GALAKAN
ROLE MODEL
PERANAN IBU BAPA DALAM MEMUPUK AMALAN MEMBACA DALAM KALANGAN
ANAK-ANAK.
Amalan membaca merupakan satu amalan yang mulia. Membaca amat
penting dalam membentuk masyarakat berilmu. Setiap anggota masyarakat harus
menjadikan membaca sebagai satu amalan. Dalam hal ini, ibu bapa perlu
berusaha untuk mewujudkan keluarga berilmu dengan menyemai minat
membaca dalam kalangan anak-anak. (38)
Salah satu usaha yang boleh diambil oleh ibu bapa dalam memupuk
minat membaca dalam diri anak-anak adalah dengan membawa anak-anak ke
perpustakaan. Amalan ke perpustakaan akan menanam perasaan cinta dan
sayang akan buku. Sebagai contoh, ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka
ke perpustakaan awam pada setiap hujung minggu atau semasa cuti sekolah. Di
sini, anak-anak boleh memilih pelbagai buku yang digemari. Lantas, anak-anak
akan gemar membaca buku seumur hidup. (64)
Selain itu, ibu bapa boleh mewujudkan perpustakaan mini di rumah.
Perpustakaan ini dapat dijadikan tempat menyimpan buku dan majalah. Malahan,
boleh menjadi tempat anak-anak membaca dan belajar. Perpustakaan mini di
rumah mestilah dilengkapi dengan buku-buku yang bersesuaian dapat menarik
minat anak-anak untuk membaca. Sebagai contoh, majalah, buku cerita dan surat
khabar. Ruang perpustakaan ini juga mestilah dalam keadaan selesa. Lantaran itu,
ibu bapalah memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik anak-anak
mereka agar gemar membaca buku ketika berada di rumah.. (70)
Di samping itu juga, ibu bapa perlulah menunjukkan contoh teladan yang
baik untuk dicontohi oleh anak-anak mereka.Tidak dapat dinafikan, contoh
teladan yang baik dari ibu bapa mempengaruhi jiwa dan minda anak-anak.
Sebagai contoh, sikap gemar membaca surat khabar, majalah, buku dan
sebagainya patutlah diamalkan oleh ibu bapa dalam mengisi masa lapang. Lama-
kelamaan, tabiat ini akan menjadi ikutan anak-anak. Bak kata peribahasa Melayu
bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Oleh itu, jelaslah bahawa ibu bapa perlu
menunjukkan contoh terbaik untuk dicontohi anak-anak.(69)
Tambahan pula, ibu bapa boleh membawa anak-anak ke pameran buku.
Sehubungan dengan itu, ibu bapa juga boleh membawa anak-anak mengunjungi
kedai buku ketika pergi ke pusat beli-belah. Dengan mengunjungi tempat-tempat
tersebut, minat mereka untuk membaca akan dapat ditingkatkan, Di samping itu,
mereka akan dapat mempelajari cara memilih bahan-bahan bacaan yang sesuai.
Bahan bacaan yang dijual adalah berkualiti. Harganya pula adalah berpatutan.
Natijahnya, ibu bapa yang membawa anak-anak ke pameran buku atau kedai
buku sebenarnya membawa kepada mewujudkan budaya suka membaca dalam
kalangan ahli keluarganya. (73)
Seterusnya, ibu bapa juga boleh menghadiahkan buku kepada anak-anak.
Ibu bapa perlu memberikan hadiah atau ganjaran kepada anak-anak apabila anak-
anak berjaya dalam peperiksaan dan sempena hari kelahiran. Anak-anak akan
berasa gembira kerana kejayaannya dihargai oleh keluarga mereka. Hadiah
berbentuk buku lebih sesuai untuk anak-anak. Ibu bapa boleh membelikan buku
berbentuk pelajaran, novel ataupun komik mengikut kesesuaian umur. Amalan ini
sepatutnya diterapkan sejak kecil lagi dalam kalangan anak-anak. Bersesuaian
dengan peribahasa Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. (73)
Kesimpulannya, terdapat beberapa peranan ibu bapa dalam usaha untuk
memupuk minat membaca dalam kalangan anak-anak kerana membaca jambatan
ilmu. Oleh itu,anak-anak yang rajin membaca akan menjadi pandai dan bakal
pemimpin pada masa akan datang. (33 )
Latihan
Peranan Ibu Bapa Dalam Memupuk Amalan Membaca Dalam Kalangan Anak-
Anak.
Lengkapkan tempat kosong dalam karangan di bawah.
Amalan ____________(1) merupakan satu amalan yang mulia. Membaca
amat penting dalam membentuk masyarakat berilmu. Setiap anggota masyarakat
harus menjadikan membaca sebagai satu amalan. Dalam hal ini, ibu bapa perlu
berusaha untuk _______________(2) keluarga berilmu dengan menyemai minat
membaca dalam kalangan anak-anak.
Salah satu usaha yang boleh diambil oleh ibu bapa dalam memupuk
minat membaca dalam diri anak-anak adalah dengan membawa anak-anak ke
________________(3). Amalan ke perpustakaan akan menanam perasaan cinta
dan sayang akan buku. Sebagai contoh, _______________(4)boleh membawa
anak-anak mereka ke perpustakaan awam pada setiap hujung minggu atau
semasa cuti sekolah. Di sini, anak-anak boleh memilih pelbagai buku yang
digemari. Lantas, anak-anak akan gemar membaca buku seumur hidup.
Selain itu, ibu bapa boleh mewujudkan perpustakaan _________(5) di
rumah. Perpustakaan ini dapat dijadikan tempat ____________(6)buku dan
majalah. Malahan, boleh dijadikan tempat anak-anak membaca dan belajar.
Perpustakaan mini di rumah mestilah dilengkapi dengan buku-buku yang
bersesuaian dapat menarik minat anak-anak untuk membaca. Sebagai contoh,
majalah, buku cerita dan surat khabar. Ruang perpustakaan ini juga mestilah
dalam keadaan___________(7). Lantaran itu, ibu bapalah memainkan peranan
yang sangat penting dalam mendidik anak-anak mereka agar gemar membaca
buku ketika berada di rumah..
Di samping itu juga, ibu bapa perlulah menunjukkan__________(8)
teladan yang baik untuk dicontohi oleh anak-anak mereka.Tidak dapat dinafikan,
contoh teladan yang baik dari ibu bapa mempengaruhi jiwa dan minda anak-anak.
Sebagai contoh, sikap gemar____________(9) surat khabar, majalah, buku dan
sebagainya patutlah diamalkan oleh ibu bapa dalam mengisi ________(10)
lapang. Lama-kelamaan, tabiat ini akan menjadi ikutan anak-anak. Bak kata
peribahasa Melayu ___________ (11)acuan, begitulah kuihnya. Oleh itu, jelaslah
bahawa ibu bapa perlu menunjukkan contoh terbaik untuk dicontohi anak-anak.
Tambahan pula, ibu bapa boleh __________(12)anak-anak ke pameran
buku. Sehubungan dengan itu, ibu bapa juga boleh membawa anak-anak
mengunjungi kedai buku ketika _________(13) ke pusat beli-belah. Dengan
mengunjungi tempat-tempat tersebut, minat mereka untuk membaca akan dapat
ditingkatkan, Di samping itu, mereka akan dapat _____________(14)cara memilih
bahan-bahan bacaan yang sesuai. Bahan bacaan yang dijual adalah berkualiti.
Harganya pula adalah berpatutan. Natijahnya, ibu bapa yang membawa anak-
anak ke pameran buku atau kedai buku sebenarnya membawa kepada
mewujudkan ________(15) suka membaca dalam kalangan ahli keluarganya.
Seterusnya, ibu bapa juga boleh_______________(16) buku kepada anak-
anak. Ibu bapa perlu memberikan hadiah atau ganjaran kepada anak-anak apabila
anak-anak berjaya dalam peperiksaan dan sempena hari kelahiran. Anak-anak
akan berasa ____________(17) kerana kejayaannya dihargai oleh keluarga
mereka. Hadiah berbentuk buku lebih sesuai untuk anak-anak. Ibu bapa boleh
membelikan buku berbentuk pelajaran, novel ataupun komik mengikut
kesesuaian umur. Amalan ini sepatutnya _____________(18)sejak kecil lagi dalam
kalangan anak-anak. Bersesuaian dengan peribahasa Melayu, melentur buluh
biarlah dari rebungnya.
Kesimpulannya, terdapat beberapa peranan ibu bapa dalam usaha untuk
memupuk minat membaca dalam kalangan anak-anak kerana membaca
___________ (19) ilmu. Oleh itu,anak-anak yang rajin membaca akan menjadi
pandai dan bakal pemimpin pada masa akan datang.
Jawapan
Membaca
mewujudkan
perpustakaan
ibu bapa
mini
menyimpan
selesa
contoh
membaca
masa
bagaimana
membawa
pergi
mempelajari
budaya
menghadiahkan
seronok
diterapkan
jambatan


TIPS & LATIHAN: KAEDAH MUDAH INGAT MENULIS
KARANGAN BAHASA MELAYU SPM


.


BIL PERENGGAN ISI / HURAIAN / CONTOH
UNGKAPAN
MENARIK
1 Pendahuluan
a) Apa
b) Mengapa
c) Penegasan
Definisi / suasana / pendapat /
perbahasa / gabungan
a) Akademik atau pelajaran sangat
penting untuk masa hadapan
pelajar.
b) Jika seseorang itu berjaya dalam
pelajaran dengan cemerlang,
mereka boleh memilih kerjaya
yang disukai. Sebagai contoh
kerjaya sebagai seorang doktor,
peguam, arkitek, saintis, guru
dan lain-lain.
Para pelajar juga tidak perlu
berasa risau untuk melanjutkan
pelajaran ke peringkat yang
lebih tinggi kerana tawaran
biasiswa sentiasa terbuka luas.
c) Oleh itu, terdapat pelbagai
persiapan perlu dilakukan
Ungkapan
Menarik:
Bak kata
pepatah, yang
bulat tidak
datang
bergolek yang
pipih tidak
datang
melayang.
untuk meningkatkan
pencapaian dalam bidang
akademik.
2 Perenggan 1
a) Apa
b) Mengapa
c) Bagaimana
d) Penegasan
a) Pembelajaran dan pengajaran
guru merupakan satu proses
yang amat berguna kepada
pelajar.
Guru biasanya akan mengajar
tajuk-tajuk baharu yang pelajar
masih belum mengetahuinya.
Jika pelajar lalai, leka,
bersembang dan suka
berkhayal, sudah pasti akan
ketinggalan.
b) Pelajar hendaklah sentiasa
mendengar dengan teliti setiap
ilmu yang disampaikan oleh
guru
Sebagai contoh, untuk
memantapkan lagi ilmu
pengetahuan yang disampaikan
oleh guru, kita perlu mencatat
nota mengenai fakta-fakta
pelajaran berkenaan.
Dengan adanya nota, pelajar
boleh merujuk semula jika
terlupa.
c) Oleh itu, pelajar hendaklah
memberikan tumpuan
sepenuhnya semasa proses
pengajaran dan pembelajaran
berlangsung. Pelajar juga tidak
perlu malu untuk bertanya
kepada guru tentang apa-apa
Ungkapan
Menarik
Bak kata
pepatah
usaha tangga
kejayaan
SOALAN
Setiap individu ingin berjaya dalam bidang akademik.
Sebagai seorang pelajar yang prihatin, anda sentiasa
menanamkan harapan untuk mencapai kecemerlangan
dalam bidang akademik. Jelaskan persiapan-persiapan
yang perlu anda lakukan untuk meningkatkan
pencapaian anda dalam bidang akademik.

yang tidak difahami.
3 Perenggan 2
a) Apa
b) Mengapa
c) Bagaimana
d) Penegasan
a) Pelajar hendaklah menguruskan
masa dengan baik.
b) Jika setiap masa kita diisi dengan
aktiviti berfaedah, bermakna
kita telah menghargai masa.
c) Untuk mengurus masa dengan
baik, pelajar perlu menyediakan
jadual terutama semasa berada
di rumah. Sebagai contoh, masa
membantu ibu bapa,
mengulang kaji pelajaran,
beriadah, dan lain-lain perlu
dimasukkan dalam jadual.
Jadual yang telah disusun
sebaik-baiknya dipaparkan
supaya mudah dilihat dan kita
perlu mematuhi jadual yang
telah dirancang.
d) Oleh itu, dengan adanya jadual,
kita dapat mengurus masa
dengan baik agar cemerlang
dalam bidang akademik.
Ungkapan
Menarik
Hanya jauhari
mengenal
manikam
Bak kata
peribahasa,
berakit-rakit
ke hulu,
berenang-
renang
ketepian ..
4 Perenggan 3
a) Apa
b) Mengapa
c) Bagaimana
d) Penegasan
a) Seterusnya ialah rajin membaca
dan mengulang kaji pelajaran
b) Jika kita rajin membaca buku
pelajaran, kita akan lebih
mudah untuk mengingati ilmu
yang diajarkan oleh guru.
Selain itu, budaya rajin
membaca juga dapat diamalkan
dengan berkesan.
c) Seseorang itu hendaklah
berusaha bersungguh-sungguh
Ungkapan
Menarik
Bak kata
pepatah
membaca
jambatan ilmu
Usaha tangga
kejayaan
supaya berjaya dengan
cemerlang dalam bidang
akademik.
Sebagai contoh, kita boleh
berkunjung ke pepustakaan
untuk mendapatkan bahab-
bahan bacaan dan membuat
rujukan.
Kita juga perlu membuat nota-
nota kecil dan ringkas .
Nota kecil mudah untuk dibawa
ke mana sahaja dan
membolehkan kita merujuk
nota tersebut pada waktu
lapang seperti waktu rehat.
d) Oleh itu, rajin membaca buku-
buku pelajaran dan
mengulangkaji pelajaran
membantu pelajar untuk
berjaya dalam bidang
akademik.
5 Perenggan 4
a) Apa
b) Mengapa
c) Bagaimana
d) Penegasan
a) Persiapan lain adalah dengan
menyiapkan latihan dan kerja
sekolah yang diberikan oleh
guru.
b) Kita perlu menjauhi sikap negatif
seperti suka bertangguh dalam
melakukan sesuatu pekerjaan.
Ini kerana, sikap ini akan
membentuk sifat malas dalam
diri kita.
Namun begitu, apabila kita
bersikap rajin dengan
menyiapkan tugasan yang

diberikan oleh guru, kita akan
berasa seronok dan senang hati
kerana guru tidak akan
memarahi kita.
c) Kita perlulah menyiapkan segala
tugasan yang diberikan oleh
guru dengan segera.
Selain itu, pelajar juga perlu
mengurangkan aktiviti
menonton televisyen semasa
berada di rumah kerana masa
itu emas.
d) Oleh itu, sebagai seorang
pelajar, kita hendaklah bersikap
rajin untuk menyiapkan segala
tugasan dan kerja sekolah yang
diberikan oleh guru supaya kita
boleh mencapai kejayaan.
6 Perenggan 5
a) Apa
b) Mengapa
c) Bagaimana
d) Penegasan
a) Jadikan ibu bapa sebagai
pembimbing dan berkawanlah
dengan rakan-rakan yang rajin
belajar.
b) Rakan yang rajin belajar boleh
mempengaruhi kita.
Rakan yang rajin belajar
membolehkan kita bertukar-
tukar buah fikiran.
Rakan sebaya mampu untuk
memberikan tunjuk ajar.
Ibu bapa juga boleh
memainkan peranan
memberi tunjuk ajar kepada
anak-anak untuk
menyelesaikan masalah
Ungkapan
Menarik
Bak kata
pepatah,
hendak seribu
daya, tak
hendak seribu
dalih
pelajaran contohnya dalam
mempelajari matapelajaran
seperti Matematik, Sains dan
sebagainya.
c) Selain itu, kita juga boleh
membentuk sebuah kumpulan
belajar bersama rakan-rakan
yang rajin menelaah pelajaran.
Dengan adanya kumpulan ini,
kita akan lebih bersemangat
untuk belajar dan bersaing
secara positif sesama sendiri
untuk meraih kejayaan dalam
bidang akademik.
d) Oleh itu, jadikan ibu bapa dan
rakan-rakan yang rajin sebagai
pembimbing untuk berjaya.
7 Penutup
Harapan
Kesimpulannya, setiap pelajar
boleh Berjaya dalam bidang
akademik dengan
cemerlang.Jika kita
bersungguh-sungguh, pasti kita
akan Berjaya. Bak kata pepatah,
usaha tangga kejayaan. Oleh
itu, semua pihak perlu
bekerjasama dan memainkan
peranan masing-masing agar
para pelajar beroleh kejayaan
dalam bidang akademik
mereka.
CARA-CARA MENULIS KARANGAN APLIKASI KOMSAS
MENULIS KARANGAN APLIKASI KOMSAS

Saya akan memperjelaskan kepada anda kreativiti menulis karangan yang
diaplikasikan melalui Komponen Kesusasteraan (KOMSAS). Lazimnya soalan
peperiksaan Bahasa Melayu SPM meminta calon:

Mengulas novel yang pernah dibaca
Mengulas drama/teater yang pernah ditonton
Menulis cerpen/drama berdasarkan petikan pendahuluan penutup
Menulis cerpen berdasarkan peribahasa dan tema

Sebenarnya semua soalan ini adalah cukup mudah kerana anda semua telah
biasa melihat membaca dan menganalisis cerpen mahupun novel yang telah anda
pelajari. Anda pastinya telah didedahkan kepada aspek kajian kesusasteraan
semenjak anda berada dalam tingkatan satu lagi.

Tambahan pula, anda telah mengikuti Program Nilam di peringkat sekolah anda.
Bermakna dalam pengetahuan dan ingatan anda telah tersimpan beberapa buah
novel yang dikarang oleh barisan penulis popular mahupun pengarang karya-
karya besar.

Begitu juga, berdasarkan pengalaman anda yang telah menyaksikan sebuah
pementasan teater mahupun drama secara langsung, contohnya pementasan
teater muzikal Puteri Gunung Ledang, P. Ramlee The Musical dan berbagai
pementasan yang lain.

Manakala, filem-filem berkualiti arahan penggiat seni tanah air dan luar negara
turut anda saksikan melalui tayangan pawagam mahupun di kaca televisyen. Jelas
sekali bahawa pembelajaran secara tidak langsung telah anda lalui melalui
media kesusasteraan.

Saya kemukakan panduan menulis karangan jika soalan tersebut meminta anda
mengulas cerpen, novel, drama, dan filem yang pernah anda tonton. Teliti
panduan berikut:

ULASAN KOMPONEN KESUSASTERAAN

1. JUDUL KARYA
2. PENGARANG/PENGARAH DAN TERBITAN
3. TEMA
4. PERSOALAN
5. LATAR WATAK DAN PERWATAKAN
6. TEKNIK PLOT
7. GAYA BAHASA
8. NILAI-NILAI MURNI
9. PENGAJARAN

Berdasarkan analisis di atas, anda boleh memilih kekuatan aspek yang ada
terdapat dalam karya yang diulas. Anda perlu ingat, bahawa anda perlu mengulas
secara intelektual dan mendalam untuk menggambarkan bahawa anda faham
apa yang anda tulis.

Anda juga harus menggunakan serba sedikit istilah-istilah kesusasteraan yang
dipelajari seperti mesej, kata-kata puitis, plot cerita, klimaks, teknik monolog,
watak protagonist dan berbagai-bagai lagi kosa kata untuk membuktikan adanya
sentuhan komponen kesusasteraan pada kerja anda.

Sekiranya anda diminta untuk menghasilkan cerpen dan drama berdasarkan
petikan mahupun tema, saya ingin mencadangkan beberapa perkara berikut
sebagai panduan untuk anda menulis sebuah karangan yang mantap. Teliti
panduan berikut:

TEKNIK MENULIS CERPEN DAN DRAMA

- JUDUL/KARYA
- TEMA
- KRONOLOGI PENCERITAAN
- TEKNIK PLOT
- PENGEMBANGAN WATAK
- GAYA BAHASA
- LATAR
- PENGAJARAN

Untuk memperhalus penulisan anda, setiap aspek komponen kesusasteraan
harus diaplikasikan. Terutamanya dalam teknik plot, seharusnya karya anda ada
pengembangan penceritaan dan disulami dengan kepelbagaian teknik dialog,
monolog, imbas kembali serta teknik suspens.

Variasi inilah yang akan menunjukkan anda menghayati kerja anda tersebut. Maka
penggunaan teknik menulis cerpen ini dapat mengelakkan anda daripada menulis
seperti menulis sebuah catatan perjalanan. Ramai pelajar cuba menghasilkan
cerpen ketika menjawab soalan peperiksaan, tetapi kualiti penghasilan mereka
tidak mencapai piawaian sebuah cerpen yang sebenarnya.

Kesimpulannya, saya telah menunjukkan serba sedikit panduan menulis karangan
aplikasi KOMSAS . Kebebasan mencanai idea dalam mengulas dan menulis karya
merupakan peluang terbaik buat anda yang menghargai kesenian dan
kebudayaan. Luahan suara hati anda dan pandangan anda perlulah disampaikan
dengan penuh keikhlasan dan kewibawaan.

Anda mungkin juga menyukai