Anda di halaman 1dari 1

JADUAL PENENTUAN UJIAN MATEMATIK PENGGAL 1 2014

(KERTAS 1)
ARAS PENGETAHUAN PENGIRAAN APLIKASI
KONSTRUK
TOPIK
P1 P2 P3 P4 P5 K1 K2 K3 K4 AP1 AP2 JUM
NOMBOR BULAT 3 2 1,6,7,8,9 12,17 26 10
PECAHAN 23 1
PERPULUHAN 15 10 2
PERATUS 16 18,35 3
WANG 4 14 20,22,24 5
MASA DAN WAKTU 29,39 2
UKURAN PANJANG 30 1
JISIM 5,11,31 32 4
ISIPADU CECAIR 19 28 2
RUANG 13
36,37,
38
40 5
PEERWAKILAN DATA 21 25,26,33,34 5
JUMLAH 1 1 0 1 1 6 6 3 1 3 17 40

Anda mungkin juga menyukai